Mike Quinseys Högre Jag, 14 juni 2019

Mike Quinseys Högre Jag, 14 juni 2019

Per Staffan 15 juni 2019

Mike Quinsey (channeled information)

Politiska åsikter och opinioner skakas upp och ner över hela världen, och det borde inte vara överraskande med tanke på den effekt de nya energierna har. Som vi har sagt vid mer än ett tillfälle är ni i snabbt föränderliga tider som så småningom tar er helt in i den Nya Tidsåldern. I de flesta fall har de högre vibrationerna som ni upplever åstadkommit vad ni kallar rötterna till ett nytt sätt att leva som kommer att vara mycket mer acceptabelt och i enlighet med människors önskningar.

Det tar tid för nödvändiga förändringar att ske eftersom det alltid kommer att finnas invändningar mot dem och försök att stoppa dem. Det kommer dock att vara till ingen nytta eftersom förändringens fröer är välutvecklade och inte kan stoppas. Det är fantastiskt hur snabbt sinnesstämningen kan förändras, och beviset på det illustreras av de i stort sett organiserade fredliga protester som äger rum. De är mer informerade än tidigare generationer, och kommer inte att göra några försök att fortsätta att vidmakthålla de gamla sätten. Förändring med ett stort ”F” handlar om er och på vissa sätt blir det oundvikligen störande, men om de leds av dem som stöder demokrati kommer det snart att passera förbi, mycket till folkets glädje.

Det här är tillfällen då ni måste tillåta nya tankesätt, det borde verkligen uppmuntras så att lösningar kan hittas på de nya utmaningarna som möter er. Svaren är redan kända och de som har kunskapen kommer att vara angelägna att gå vidare när de rätta omständigheterna råder. Återigen säger vi, se till de yngre generationerna för att göra framsteg, eftersom de har fötts med kunskapen och förmågan att ge er de svar ni söker. Vi stöder och hjälper de som arbetar för mänsklighetens förbättring, vilket är tillåtet, och under dessa omständigheter inte anses vara i konflikt med er fria vilja, utan tvärtom.

Det som först inte verkar vara allt för välkommet är att er livslängd ökar, och det är ytterligare en effekt av ökningen av vibrationer. Åldrandet saktar ned och kan redan påvisas av det ökande antalet äldre människor som är vid relativt god hälsa. Det finns fler och fler människor i 80 och 90-årsåldern, och det beror inte helt på bättre hälsoanläggningar, även om det är en faktor. Sjukdom är ibland självorsakad av dåliga vanor som att äta fel mat som inte upprätthåller kroppen, eller av vanor som rökning som kan leda till alla slags sjukdomar, inklusive en förkortad livslängd. Men ni vaknar upp till tanken om ett hälsosamt leverne och det har resulterat i en förändring från livsmedelspreferenser som saknar de näringsämnen ni behöver. Vi nämner dessa saker, inte för att tillrättavisa er utan bara göra er uppmärksamma på det.

Eftersom vi på ämnet för ert välbefinnande får ni inte glömma att en adekvat träning också bidrar till att säkerställa ett långt hälsosamt liv. Frisk luft och en generell uppmjukning håller din kropp i gott skick och kan övervinna tidens tand. Naturligtvis beror mycket av detta på din ålder men det finns vanligtvis något du kan göra som kommer att vara till nytta för dig. Vi föreslår inte att alla ska vara kaniner, men intaget av råa matvaror för mycket gott med sig och kan hjälpa dig att få en balanserad kost. I viss utsträckning kommer din egen kropp att ”berätta” vad den vill och omvänt vad den inte vill. Lyssna på din intuition i sådana saker och ät inte för ätandets skull, eftersom överätande inte är nödvändigt. Vi predikar inte för dig om sådana saker, utan påminner dig bara om vad som kan vara i ditt bästa intresse och resultera i ett lyckligt hälsosamt liv.

Inte alla har trädgårdar, men vilket vackert hälsosamt sätt att spendera er tid, och du har en bonus i att njuta av resultatet av ditt arbete. I samband med det tar du dig själv närmare naturen och om du ”älskar” din trädgård svarar den till högre vibrationer. Så du ser, framgångsrikt trädgårdsarbete är ett kärleksarbete som ger tillbaka till dig lika mycket som du ger, om inte mer. Kärleksenergin är mödrarna som lugnar en liten baby eller ett barn och det illustrerar hur mäktigt det är. Kan du då föreställa dig Skaparens kraft och förstå hur mirakel kan äga rum. Ditt öde är att följa en sådan väg, eftersom ni verkligen är Gudar i vardande, men låt inte tanken skrämma dig, eftersom du har en ganska lång väg att gå ännu, verkligen en väldigt lång väg. Det är därför varje själ är respekterad eftersom deras potential är känd.

Tvivla aldrig på din potential, oavsett hur du ser på den nu, du har liv framför dig som gradvis kommer att öka dina vibrationer, så att du nivå efter nivå gradvis blir ett Ljusväsen. Väl i din Ljuskropp behöver du inte längre en fysisk kropp, men var inte orolig eftersom du när som helst kommer att kunna sänka dina vibrationer och självskapa en med ren tanke. Det är lika bra att du åtminstone har en uppfattning om vart din evolution tar dig så att du inte vilseleds av falska berättelser. Men ibland blir den felaktiga informationen inbäddad i ditt sinne, men med hjälp av dina guider och kanske lämpliga erfarenheter kommer du att lyckas hitta ditt sanna jag.

Kära Ni, ni borde nu vara väl medvetna om att ni är kraftfulla själar och att dina tankar kan manifestera sig till verklighet. Var därför försiktig med vad du önskar och i synnerhet för andra själar. Du är en healer om du önskar det men vet att du på samma sätt kan skada andra med dina tankar om du är så sinnad. Så när tiden går, måste du vara försiktig med det talade ordet, eftersom skadliga ord riktade mot någon som har hög vibration, så att säga kommer att studsa av dem och tillbaka till dig. Om du finner det svårt att få ändringarna i ditt sinne, var noga med att be dina guider att hjälpa dig, eftersom de ofta kan plantera saker i ditt sinne som är till hjälp.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp er dagar och vägen till fullkomlighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

Du gillar kanske också...