Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 maj, 2022

 

Varje drag från de Mörka får motdrag av Alliansen så att när det verkar som om de förra nått sina mål, har de blivit ställda åt sidan och får se ett annat avslut. Så medan Ljuset måste följa reglerna, kommer de Mörka att försöka tänja på dem för att nå dit de vill. Som vi sagt er många gånger kommer de att använda oärliga medel för att få övertaget, men Ljuset slutligen kommer att segra.

Ironin för de Mörka är att genom att sprida viruset genom en avsiktlig handling, har det också drabbat dem som arbetar mot Ljuset. Det är möjligt att skaparen av viruset, som anses vara Bill Gates, bara är intresserad av att drastiskt minska världens befolkning. Effekterna av viruset har haft allvarliga följder när det gäller förluster i liv, men dock inte i den utsträckning som planerats av de Mörka. Sorgligt nog är det den svaga och äldre befolkningen som påverkats mest. Vi upprepar att de som har ett starkt immunförsvar kommer nästan helt säkert att överleva pandemin.

Tiden närmar sig snabbt när sanningen om mycket som påverkar er kommer att förklaras. Den blir allt svårare att dölja eftersom när vibrationerna höjs kommer de till slut att nå en punkt när endast sanningen existerar. Det är sorgligt på många sätt men det har varit nödvändigt att gömma sanningen för att låta Mänskligheten använda sin fria vilja. Där det blivit nödvändigt att avslöja den har vi gjort vårt bästa för att påverka er att nå det bästa resultatet för alla inblandade. Ni har lagt ut er egen väg i tusentals år och vi måste låta er få erfarenheter enligt era val.

Den Större Planen kommer alltid att ha inflytande på era val, men när ni går igenom svåra tider blir det svårare att arbeta in den i ert vardagsliv. Ni har verkligen svårt att hitta er väg framåt, men många av er planerar för framtiden för att få riktning i livet. Era Vägledare kommer ändå alltid att påverka er för att ni ska få bättre resultat. Det låter komplicerat och det är det, men hjälp finns alltid nära er om ni ber om det, ni kanske dock inte alltid får exakt det ni ville.

Lyssna på den lilla rösten inom er och då anden kan hjälpa er är de nöjda med att ni kan få veta det. Under drömtiden är det förstås en fin möjlighet att kontakta er och ni kan till och med komma ihåg att de gör så. Många problem ordnas faktiskt upp vid sådana tillfällen och det rekommenderas att ni sover på det när ni har ett problem. Det är normalt för praktiskt taget varje själ att vara ”ute ur kroppen” under sömnen. Många problem kan lösas då och ni kan träffa folk som kanske annars är svåra att få tag på.

Vid det här laget bör ni vara medvetna om att ni kom till Jorden med en plan för att öka på graden av er evolution. Det är förstås ordnat för att passa varje individs behov och eftersom det inte finns någon bestämd tidpunkt för att lyckas, kan man försöka gång på gång tills man har absorberat och förstått de lektioner som man får. Livet kan verka fullt av tillfälligheter men i stort har det planerats omsorgsfullt och förberetts för er, till och med när det gäller att träffa de personer som kan hjälpa er vidare. Ni väljer själva era vänner men när det gäller äktenskap och band är det helt klart ett viktigt steg i era liv som planerats i förväg. Att välja fel partner kommer inte att fungera utan ständigt misslyckas.

Vannligtvis väljer era barn er som föräldrar, men det finns undantag när det gäller särskilda lärdomar som ska göras. Ibland är det nödvändigt att sätta ihop vissa människor för att uppleva relationer som är dåliga och ofta slutar med misslyckanden. Var dock försäkrade om att ingen relation är utan goda poänger och man uppnår mycket med dem. Det är svårt att förklara med ord, men det viktiga är att de ger er den erfarenhet ni behöver för att fortsätta utvecklas.

Fler krig ska väl inte behövas för att mänskligheten ska vakna upp till meningslösheten i sådana handlingar. Var är nu de ledare som har inflytande och kraft att lösa konflikter utan att använda våld? Det kommer i era många liv medan vibrationerna fortsätter att höjas och det blir hjälpt av att mer mogna själar föds som är fredsälskande och mot alla former av våld. De kommer att stå med huvudet högre än alla andra och snabbt stiga till ledarpositioner.

Trots alla nuvarande bekymmer är framtiden ljus och menad att få ett slut på sammanstötningar och krig som oundvikligen leder till förluster. Det är många människors vision av ett fredligt liv fullt av möjligheter att kunna njuta av Jordens frukter. Håll fast vid den drömmen och den positiva energin kommer att växa och hjälpa till att övervinna den negativitet som existerar nu. Folkets röst växer högre och kan inte ignoreras länge till. Till exempel har de gjort dem vid makten fullt medvetna om vikten av att hantera global uppvärmning nu, då det blir för sent att handla om man väntar för länge. Regeringar som väljs för korta perioder är egentligen inte intresserade av de långsiktiga följderna under tiden de har makten. Men problemen samlas och behöver mycket planering framåt som verkligen sätter strukturen för framtiden.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...