Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 17 september, 2021

Ljuset syns i slutet av tunneln och blir klarare hela tiden, inget kan flytta er väg bort från det. Det är ert förutbestämda öde och kommer att fullborda er resa genom 3:e dimensionen. Er upplevelse i fria viljan har förberett er väl för framtiden då ni kan ta er plats med andra Ljusvarelser. Ni får en ny livsplan som ger er frid och upplysning och glädjefyllda återseenden med de själar ni lämnat. Er verkliga familj väntar ivrigt på er återkomst och ni kan då fira i stor glädje. Ni glömmer snart tester och prövningar i era negativa upplevelser och det är dags att lägga dem bakom er. Ni kommer inte att behöva uppleva dem igen och ju tidigare ni glömmer dem, desto bättre.

Ni har haft goda och dåliga tider medan ni handskats med utmaningarna som ständigt kastades mot er och aldrig lät er få det lugn ni sökte. Ni har varit både bland vackra Varelser och med de lägsta, de har alla påverkat er stort. De har dock gjort er viljestarkare och bestämda på att hjälpa till att föra Ljuset till så många som möjligt. Ni har tagit er igenom allt med glans och förtjänar de lovord ni får. Vi uppmuntrar er att hålla siktet på framtiden och det ni önskar uppnå, men alltid ha ett öppet sinne som låter saker komma till er. Era Vägledare vet bättre och gör alltid sitt bästa för att peka ut rätt riktning för er.

De ni älskar är aldrig långt borta och bör tillåtas att följa sina egna önskningar och riktningar. En del frågar ”hur blir det för mina barn” men var snälla och låt dem ha sin valfrihet då deras väg kan vara helt annorlunda än er. Kom ihåg att själen väljer vem den vill ha som föräldrar före den går in i det nyfödda barnets kropp vid födseln, så om den ändrar sig i sista minuten blir det dödfött. Föräldrar ska känna sig priviligierade för att de väljs, och ibland kommer en själ tillbaka till en familj den redan känner. Det finns undantag men i allmänhet väljer den nya själen sina föräldrar för att de kommer att ge dem de erfarenheter de behöver för att fullfölja sin plan för fortsatt evolution. De av er som redan avancerat långt på er utvecklingsväg har dock rensat ut sitt karma.

Ni går dag för dag längs er egen väg vanligtvis omedvetna om vad som kan dyka upp för er, men genom att följa er intuition och planer för er kommande upplevelse kan saker hända helt oväntat. Det är i sig själv en säker indikation på att er väg är utlagd för att se till att ni följer er livsplan. Vi upprepar att allt ni upplever är med avsikt även om mindre händelser inte är viktiga och bara dyker upp på grund av karma. På det här viset kan livet bli mycket precist där era erfarenheter är nödvändiga för att föra er evolution framåt. Vad som än händer er har det arrangerats i förväg och mycket lite händer av en slump, även om det verkar så.

Er närvaro kan förstås påverka andra själar och familjen är plattformen för många förändringar i en själs liv. En del av er sätts helt klart ihop för att få nära upplevelser i livet och kan genom dem skapa fasta band med en annan själ. Familjen är en plats för lärande och särskilt för själar som har litet erfarenhet av människoliv och kanske behöver mycket kärlek och omsorg. Livet kan vara svårt men också mycket givande, det är vad man gör det till och med fria viljan kan ni följa den väg ni önskar. Frågan är om det gör att ni kan utvecklas, för det finns en möjlighet till det.

I verkligheten finns alltid möjligheter för en själ till Uppstigning när som helst, men vad som gör detta tillfälle så speciellt är att det är öppet för varje själ som strävar efter det. Med de stigande vibrationerna kan själar dra nytta av dem, då det är som en hjälpande hand som sträcks ut för att lyfta upp en. Denna möjlighet kommer inte så ofta, så gör det mesta av den och om ni känner att ni är mer av Ljuset, så ta den och gå på Uppstignings-spåret. Om ni är osäkra på om ni är redo för Uppstigning, så fortsätt höj era vibrationer och ni kommer nästan säkert att skapa en möjlighet för er själva. Det viktiga är att ha avsikten att stiga upp och ni får den hjälp ni behöver.

Alla själar har likvärdiga möjligheter till Uppstigning men endast ett litet antal har nått den punkt där de förstår vad som behövs för att stiga upp. Det räcker inte att bara önska det, eftersom gamla vanor inte dör så lätt, men med målmedvetenhet är det inte så svårt som det först ser ut. När ni en gång bestämt er för att stiga upp kan ni vara säkra på att era Vägledare hejar på er och genast kommer till er sida för att hjälpa er att lyckas.

Att bara önska att utvecklas utan att göra ansträngningen för det ger inte mycket resultat. Man måste leva sin dröm och lyfta upp sig själv genom att släppa negativa handlingar och attityder, och praktisera att leva som en som är av Ljuset, vilket betyder att man behandlar alla själar jämlikt och låter dem utvecklas på det sätt de valt. Att få råd och hjälp utan att man bett om det och utan att vara förberedd kan hindra en från att följa sin egen väg, så erbjud endast hjälp och råd om det frågas efter det. De flesta själar vill reda ut sina egna problem och lär sig mer av sina upplevelser när de gör så.

Kära Ni, lyssna till den inre stilla rösten som är ditt Högre Jag, och ni märker att livet blir mycket lättare. Det vet mer om dig än du vet själv när allt kommer omkring, och är väl satt att hjälpa dig utvecklas. Det kan också se den större bilden och vad som väntar framöver, så det ger mer innehåll i hjälpsamma råd. Genom att lyssna in känner man sig inte hjälplös när svårigheter dyker upp, så ta en stilla stund och tala med ditt Högre Jag.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...