Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 november, 2020

 

20 november 2020. Mike Quinsey.

Ingen kan tvivla på att vi sannerligen är i anmärkningsvärda tider som inte liknar något vi skulle kunna ha föreställt oss. Varje själ måste bestämma sig för vilken väg de ska följa och för många är Ljusets Väg alltför krävande och de är helt enkelt inte redo för den, men kommer förhoppningsvis att se att de alltid får en ny möjlighet att stiga upp. Det är inte en fråga om att behöva börja om allt från början, då man andligt sett tar man med sig de lärdomar man fått.

Så mycket händer på samma gång, vilket inte visas i er massmedia, då det fortfarande finns ett motstånd mot att sprida nyheter som inte skulle vara populärt bland många människor. Dessutom håller Bidens anhängare fortfarande fast vid hoppet att Trump inte ska kunna ogiltigförklara valresultatet. Det finns inget som stödjer deras hopp och nuvarande indikationer pekar på att Trump kommer att ha kvar presidentposten.

Nedstängningarna ger människor tid att komma åt vart deras liv är på väg och med vilket syfte. Det kommer att finnas gott om tid, beroende på utgången, för att få dem på en väg som antingen slutar i Uppstigning, eller fortsatt liv i de lägre vibrationerna som ger erfarenheter tänkta att höja deras vibrationer. Ett framgångsrikt resultat tillföräkrar att de är redo att stiga upp vid nästa tillfälle. Sådana själar får förstås all hjälp för att lyckas och lämnas aldrig åt sig själva för att möta utmaningarna som kommer i deras väg.

Förstå det så att de själar som inte är redo att stiga upp inte kan ta med sig sina ägodelar in i den Nya Tiden, det är till stora delar likt den tid ni vanligtvis upplever mellan inkarnationer. Hur som helst, betydelsen av denna speciella period kan inte förbises då det är den som för den gamla Tiden mot sitt slut. Där själar framgångsrikt höjt sina vibrationer har de helt klart rätt att känna sig euforiska, då den ger signal om slutet på en mycket lång, krävande resa som omfattar många tidigare liv. Uppstigning är inte slutet på evolutionen utan inte mycket mer än början på en annan fas, denna gång i glädje och lycka där allt är i harmoni och kärlek.

Vi berättar i stora drag om vad som kommer och medan ni arbetar er igenom nästa förändringsperiod, kommer det att vara i förväntan om att kunna lägga allt som inte är till framtida nytta åt sidan, för att välkomna de nya möjligheter som kommer. Framtiden är väldigt ljus och välkomnande, så förtvivla inte över de ovanliga tider som är nu, de kommer inte att vara länge och lägga sig till rätta så småningom. Håll er starka och bestämda med att veta att den innevarande perioden sakta kommer till sitt slut, och att den nya tar vid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...