Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Själv, 8 juli

et-contact

Upplösningen av EU har börjat och kommer att åstadkomma det långsiktiga målet med att återlämna makten till folket. Det är början på slutet för Illuminatis planer på att kontrollera världen, och då deras auktoritet minskar kommer ni att se att de som prioriterar att tjäna folket kommer att komma till sin rätt. Det kommer inte att finnas någon återvändo trots försök från De mörka att ändra det oundvikliga öde som nu utvecklas. Många Ljusarbetare har väntat på denna tid, för att göra en framstöt för etablerandet av ett fritt samhälle. Det kommer att ta tid att få igenom förändringarna men inget kommer att tillåtas för att försena dem, och snart kommer ni att se de önskade förändringarna äga rum. Människor tenderar att vara otåliga och vill ha action så att de har bevis på vad som är lovat och de kommer att bli nöjda, då omständigheterna förändras som låter dem bli mer offentliga.

Många människor kan bara se vad som är framför deras ögon och förstår inte att Mänskligheten är på randen till en stor förändring som är till deras fördel. Det finns krafter i de högre dimensionerna som kontrollerar händelser på Jorden, och även försäkrar att folkets önskningar upprätthålls. Makten skiftar från De mörka till folket som nu hittar sätt att utöva sin nyfunna auktoritet, för att etablera Ljuset där det direkt kan hjälpa folket. Var försäkrade att om ni arbetar för Ljuset kommer ni ha hjälp och beskydd, om inte karma är en anledning till att ni är ämnade att uppleva en annan utgång. Men, detta är undantagsfall och ni skulle inte normalt behöva vara oroade. Fortsätt med ert arbete och vet att detta är tiden när det kommer att producera det önskade resultatet.

Detta är prövande tider för dem som är på god väg till Uppstigningen, som när man är som starkast får man sina slutgiltiga test. Det sker alltid när ni är bäst utrustade för dem så var inte överdrivet oroade över vad som kommer att hända. Har ni kommit så här långt genom många liv skulle det vara förvånande om ni inte skulle segla genom sluttiderna. Men var förberedda och vet att era Guider kommer att vara vid er sida och ge er hjälp och uppmuntran. Ni blir aldrig ombedda att göra saker som är över era förmågor, så ni behöver inte oroa er. Några av er är så avancerade att ni har rensat ut all viktig karma, så var inte rädda för några svårigheter med att gå genom slutstadierna före Uppstigningen.

Har ni lagt märke till subtila förändringar i djurriket, då de också påverkas av de stigande vibrationerna. Under en tid nu borde ni ha blivit medvetna om konstiga ”partnerskap” som utvecklas mellan djur som är fiender i det vilda. Det är ett annat tecken på att rovdjursdrifterna förminskas som normalt är vanliga i djurriket. Att ”Lejonet ska ligga ner med Lammet” börjar bli verklighet, och ni kommer att hitta fler och fler bevis om ni håller ögonen öppna. Det är en tid som är förutbestämd att komma när djuren kommer att leva i fred tillsammans, som Människorna. I nuläget kanske det låter omöjligt men det kommer att komma mycket tidigare än ni kan företälla er.

Ert öde är att stiga upp och många av er har redan höjt er till en punkt där ni har lite eller ingen karma att rensa ut. Så håll er på er väg och om möjligt dela er kunskap med andra utan att tvinga på dem den. Alla själar kommer med tiden stiga upp men med olika utvecklingshastighet. Ni kan därför inte förvänta er att alla själar ska ge gensvar på sanningen. Många har har undergått ”mind control” för att följa falska bekännelser, men med tiden kommer de att se det felaktiga i deras trosuppfattningar och börja söka sanningen. Men när möjligheten infinner sig kan ett ord här och där erbjuda att så ett frö till en idé som kan hjälpa dem att vakna upp till sanningen.

Äntligen kan ni nu se fram emot att förändringarna snabbas på då ni kommer att veta utan minsta tvivel att den Nya Tidsåldern verkligen är på väg. Ni kommer att se tillbaka och förundras över vilket sätt som förändringarna uppnåddes på, trots de många hindren som satts i vägen för att försena eller hindra dem från att ske. Till och med nu försöker individer med egenintresse i att hålla er framgång tillbaka, om och om igen att fördröja en sådan utveckling.  I det långa loppet kommer det vara till ingen nytta för Ljuset är nu för starkt etablerat för att kunna stoppas från att uppnå sina mål. Ni kommer fortfarande att vara tvingade att hantera de desperata dragen av De mörka för att förlänga tiden det tar att föra in förändringar, men då deras makt är minskad kan de inte diktera inriktningen för framtiden.

Upplösningen av EU är nu på gång och andra länder kommer att ta möjligheten att ta tillbaka sin makt. Det finns ingen anledning att ni inte skulle kunna bilda nya allianser som etablerar en fri marknad, som ger er friheten att följa era egna intressen. När tiden går kommer ni också att fullt ut kunna dra nytta från nya framsteg som avsiktligt har hållits tillbaka för att hålla er under Illuminatis kontroll. Förändringarna kommer att välkomnas av er, då de kommer att göra det möjligt för er att ta ett språng in i framtiden, och ni kommer att ha ett mer acceptabelt liv utan krav på er för att göra det möjligt för er att existera.

Det finns mer än tillräckligt med välstånd i världen för att låta er leva bekvämt, och ha mer än tillräckligt med tid för att följa era egna intressen. Vid rätt tidpunkt kommer era vänner från Inre Jorden, som är direkt besläktade med er, komma till ytan och hjälpa er att gå framåt. Det kommer också att blir direktkontakt med avancerade Stjärn Varelser, som övervakar förändringarna för att försäkra att framgången går enligt instruktionerna från de högre auktoriteterna. Från en tid då ni avsiktligt blev vilseledda att tro att ni var den enda formen av intelligenta livsformer i Univerum, har omständigheterna på Jorden nu förändrats dramatiskt och sanningen kommer att avslöjas. Ni har levt i ett falskt liv för länge och det är nu dags att ni lär er om er sanna historia och tar plats bland Stjärn Varelserna. Men dessa saker kommer att ta tid att reda ut så låt saker och ting utvecklas naturligt och allt kommer att vara väl och komma till er.

Under en ganska lång tid kommer framtiden att se oviss ut, och den kommer att ständigt förändras till det blir uppenbart att händelserna har givit er tillbaka en stor del frihet. Inte bara det utan ett nytt kontrakt på livet för att gå in i den Nya Tidsåldern och njuta av alla förmåner som kommer med den. Krig och alla krigsvapen kommer att göras obrukbara och en stor era av fred kommer att upplevas av den Mänskliga Rasen. Ni kommer inte längre att vara begränsade till Jorden, utan som Uppstigna Varelser får ni friheten att resa ut i Rymden och kunna besöka andra världar. Er resa från och med nu kommer att förbereda er för en underbar och spännande framtid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...