Helios och Vesta via Natalie Glasson 20 november 2020

 

Helios och Vesta via Natalie Glasson 20 november 2020

 

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

 

Helios och Vesta

Solens Strålar från Början av Helios och Vesta

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är Helios och Vesta. Vi är en själ och ändå uttrycker vi oss som en maskulin energi och en feminin energi. Vi är övervakare av solnivån i Skaparens universum; vi arbetar mycket nära Jorden och Planetnivån. Det är vårt syfte att frambringa Skaparens helhet och fullständighet för att stödja framväxten, blandningen och föreningen av det gudomligt maskulina och det gudomligt kvinnliga, att skapa en balans, att skapa en jordning av Skaparens ljus.

Många själar kommer till oss för att förstå föreningsprocessen, att särskilt förstå föreningen med Skaparen. De kan därför lättare gå vidare i sin uppstigningsprocess och förstå deras syfte, deras förkroppsligande av Skaparen och hur de kan uttrycka Skaparens vibrationer och visdom genom sin varelse. Vi är närvarande för att vara till tjänst för er, vi bringar vårt ljus till er och inbjuder er att absorbera vårt ljus. Solnivån har en gyllene kopparfärg, föreställ dig, känn eller erkänn att du andas in den gyllene kopparfärgen i Skaparens ljus. Ni kan föreställa er oss som att en sol strålar ner över er som värmer, tröstar och stöder.

Vi vill dela med er att Ljusstrålarna förankras i Jorden och i ditt väsen nu. Några av dessa flyter genom Solen, andra strömmar helt enkelt in i din varelse genom energiplanen. Den energi vi uttrycker från Solnivån som Solstrålar är känd som börjanenergin, eller födelseenergin. Den energi vi delar nu överfördes under födelsen av Moder Jord och början av Jordens uppstigningsprocess. Dessa energier är oerhört forntida, rena, heliga, aktiverande och uppvaknande för er och för alla på Jorden, Moder Jord också. För Moder Jord kommer det att återkalla minnen och kanske också för er, frambringande av nya energier, nya förståelser, visdom och kunskap. Startenergin från Solstrålarna och Solnivån har programmerats för att stödja den nya början. Energin som levereras stöder den nya början inom din uppstigning, din fysiska verklighet, dina perspektiv och dina känslor inom alla aspekter av ditt väsen. Detta är lämpligt eftersom det också är syftet med den Nya Jordens Uppstigningsmodell att skapa en ny duk, en ren duk där expansiva möjligheter och tillfällen finns att uppleva. Solstrålarna främjar inte bara aktiveringen av en början, de stöder en ny början i din verklighet eller varelse, vad som helst som är lämpligt för att hjälpa och främja din uppstigningsprocess. Solstrålarna från början ger också minne och återkomst av färdigheter, förmågor och förståelse kopplade till Jordens ursprung och början av Jordens uppstigning. Det är som en sammanslagning, en syntes av två ursprung, således finns det forntida heliga energier som förts fram till nya övergångar, nya uppvaknanden, nya aktiveringar och transformationer i din varelse och din verklighet.

Att Absorbera Solens Strålar från Början

Vi känner inte till de nya ursprungen som kommer att skapas eftersom de nya ursprungen kommer att vara personliga för varje själ. Vi inbjuder dig att absorbera Solens Strålar från början som flyter från Solnivån och från oss, Helios och Vesta, Solens Logos, till din varelse.

Under meditation kan du be om att ta emot Solens Strålar från Början. Föreställ dig en sol som antingen strålar ner på dig, en koppargyllene sol strömmar över och genom dig. Du kan till och med föreställa dig att du existerar i centrum av denna koppargyllene sol, andas in dess ljus och tar emot dess aktiveringar.

Den nya början ger hopp, spänning, en känsla av frihet eller befrielse, en känsla av att allt och vad som helst är möjligt.

Erkänn dessa energier i ditt väsen när de byggs upp, när du andas in, tar emot och absorberar Solstrålarna.

Skicka Solstrålarna in i Moder Jord och bjud in alla på Jorden att ta emot Solstrålarna från Början.

När du arbetar med dessa solstrålar, var öppen för insikter, idéer om var en ny början kan äga rum, som en födelse av nya energier genom din varelse, nya skapelser, nya omständigheter och nya förståelser. Kontemplera på Solstrålarna så att inspiration kan komma till dig.

Du kanske vill uppmana oss, Helios och Vesta, att vara närvarande med dig, att arbeta med dig för att få illuminering och upplysning i din medvetenhet.

Du kanske inte får någon förståelse. Vänligen vet att aktiveringen och den nya början kommer att ha ägt rum. Insikterna och förståelserna kan uppstå när du upplever ny början i din verklighet eller i ditt väsen.

Använd denna affirmation om du vill.

”Jag öppnade mig helt för att ta emot ny början.”

 

Vi är närvarande för att tjäna dig,

 

Vi tackar dig,

Helios och Vesta, Solar Logos

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...