Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 16:e februari 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv –

16:e februari 2018

 

Saker ni är involverade i som har att göra med att ta fram den Nya Tiden, rör sig mycket långsamt på Jorden, men till slut kommer förändringarna. Tankarna hos människorna är nu mer benägna att söka en fredlig väg, eftersom man har tröttnat på de ständiga hoten om krig och sammandrabbningar. Knappt har ni hunnit löst ett problem förrän det kommer ett annat, och till viss del beror det på arvet från tidigare handlingar av de Mörka. Deras tilltag förekommer fortfarande, men minskar med tiden och splittras. De har verkligen inte kvar sin forna kraft, men har etablerat underjordiska baser som är mycket aktiva. De kommer att fortsätta tills dess deras medel är slut, och ”krig” kan naturligtvis vara en mycket dyrbar historia. Så, förtvivla inte för framtiden är förutbestämbar, och kommer att falla på plats med de förändringar som väntar på att komma fram.

Det finns ingen återvändo till hur det var före 2012, eftersom ni redan gör framsteg i de nya vibrationerna som lyfter upp Mänskligheten. Framtiden är Gyllene, och det har ingen betydelse på vilken sida av slöjan ni befinner er. Hela Galaxen är i rörelse till ett område i rymden som kommer att bli nytt för er. Det kommer att vara mycket välkomnande och tillåter er att leva ett mycket tillfredsställande liv, lång utöver vad ni kan tänkas ha trott. Även om ni inte kan förstå hela omfattningen av det som sker, så kommer ni när allt utvecklas, att bli både förvånade och förtjusta över den väg som visas framför er. På ganska kort tid kommer livet jämfört med nu, att bli oigenkännligt för er, och ni kommer att bli mer än nöjda över den grad av upplyftande ni kommer att känna. Vissa själar kommer att klamra sig fast vid det de är vana vid, och kommer att motsätta sig förändringarna, och det accepteras eftersom ni befinner er på en planet med fri vilja.

Var försäkrade om att även om det finns en framtid planerad för er, så är det er uppgift att ta er dit. Ju fortare ni kollektivt höjer era vibrationer, desto fortare kommer ni ur de låga, med all den negativitet de bär med sig. Ni är mycket mer ansvariga för hur saker och ting blir, än ni tror. Och vare individ uppmuntras hålla sig fokuserad på Ljuset, och inte låta sig distraheras av det som händer runt er, oavsett vad. Er närvaro är verkligen mycket viktigare än ni antagligen tror, och när tillräckligt många av er kommer samman, stiger er kraft till mycket högre nivåer. Så känn aldrig att ert bidrag är för litet eller för obetydligt, eftersom ni har mycket mer makt än ni tror er ha. Under tidens gång kommer ni också att förstå, hur mycket mer ni kan uppnå genom att arbeta med Ljuset.

Ni kan använda det på ett Universellt sätt, eller till någon person som ni kanske vill ge healing. Ni behöver bara finna en lugn plats för att koppla av och meditera, för att förbereda er själva för att skicka ut healande energier. Det händer nästan automatiskt att ni delar dessa känslor med andra själar, då ni befinner er i kärleksfulla och lugna situationer. Det klassiska exemplet på det är, när Modern tröstar sitt barn då det är upprört, genom att hon visar sin kärlek till det. Ord har makt, och ju förr ni slutar fälla negativa kommentarer, desto snabbare kommer ni att göra framsteg i utvecklingen. Var också försiktiga med det ni önskar för någon annan, eftersom det har en vana av att komma tillbaka till er själva. Det kommer att vara svårt att plötsligt ändra sättet att tänka, och ge energi till de ord ni säger, men också genom att bara vara medveten, är ett steg på vägen för de förändringar som behöver göras.

Jorden är den enda planeten i Galaxen med fri vilja, och det får er att undra hur ni ska kunna leva i en situation där ni inte har det. Se det på det här sättet, eftersom ni är på en väg av evolution, och på den nivå ni befinner er gör den fria viljan att ni lär er höja era vibrationer. När ni når den punkt, där ert ego måste ta ett steg tillbaka, i stället för att vara inriktad på självet, kommer ni att känna er som delar av allt, i stället för individer. Efter att ha nått den punkten blir ni Ett med Gud, ja, med Guds Själv. Och uttrycker kärlek för alla själar, utan undantag, då lever ni era liv som detta och har inget som helst behov av att utöva makt genom att fortfarande vara individer. Ni behöver inte förlora er personlighet som sådan, utan fortsätter att utvecklas och kommer att nå en högre nivå, och till slut bli en Galaktisk Varelse.

Allt ni behöver blir ert genom era tankars kraft, och ni kommer att följa en ny väg, som era Plejadiska förfäder redan gjort, som nu vårdar er när ni återvänder till de högre vibrationerna. Ni lämnade dem avsiktligt för att på eget sätt ta er ut ur de lägre vibrationerna, och efter att ha åstadkommit en betydelsefull utveckling efter milstolpen år 2012, har situationen förändrats. Hjälpen kommer att bli er om och när det blir nödvändigt, så kalla på era Guider, och även era Galaktiska vänner när det behövs, och hjälpen kommer att finnas till hands.

Före början av denna nya cykel hölls ni i de lägre vibrationerna, och hjälp gavs enligt er nivå av förståelse. Men nu emellertid, har ni redan börjat höja era vibrationer, och kommer att fortsätta med det. Det ger er fördelen att kunna skynda på utvecklingen, och därmed få mer hjälp utifrån. I själva verket kommer ni att få mer än tidigare, eftersom er medvetenhetsnivå har ökat. De av er som är redo att ta emot den högre kunskapen, får inte hållas tillbaka längre, och ni kommer att ges alla möjligheter att avancera mycket snabbare än tidigare. Det är mycket viktigt att ni har ett öppet sinne, och accepterar ny information som till viss del kan bli annorlunda, än den ni tidigare upplevt som sanning. Förstå att er nuvarande nivå av medvetenhet har åtgärdats, för att ny information ska kunna ges till er. Det är helt klart rätt tid för att ge er mer, men vi vill också undvika att någonsin överbelasta er.

Ni har fortfarande er fria vilja, men lämna de gamla lärorna bakom er, eftersom de har tjänat ut sitt syfte av att ge er de erfarenheter som ni behövde, för att utvecklas från den lägre dimensionen. Det hårda arbetet ni utfört ersätts nu av en enklare cykel, där så småningom bara Ljuset kommer att finnas. Lägre energier kommer att vara borta, tillsammans med allt som kan associeras till dem, istället ligger en lysande framtid framför er och ni blir mästare av era egna energier, och kan använda dem för alla era behov. Ni ska ha stort beröm för att ha höjt er upp ur de lägre vibrationerna, och ni kommer inte att återvända till dem igen. Var försiktig med de tankar ni sänder ut, eftersom de är av Ljuset. Tänk stort när ni skapar er högre väg, och vet att så småningom kommer det inte att finnas något som ligger utanför er kreativa förmåga. För närvarande är det klokt att hålla fokus på era positiva framtidsvisioner, eftersom Mänskligheten kollektivt kommer att projicera sina önskningar, till sådant den kommer att ha för er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Hemsida: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...