Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag, 21 juli 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag, 21 juli 2017

 

Kan ni tro att ni är över halvvägs genom det här året. Om ni någonsin behöver bevis på de speciella tider ni nu är i behöver ni inte leta längre. Förändringar kommer sannolikt att komma slag i slag vilket kommer att driva er in i New Age, så att ni kan njuta av de fördelar och förmåner som ska uppnås. Ingenting kommer att stoppa dem från att bli verklighet och som ni måste veta nu är det ultimata att nå den punkt då Uppstigning kommer att inträffa. Vi ser hela bilden som om allt är i ”Nuet” och kan försäkra ert om att allt går bra och i enlighet med planen som fastställts av stora Varelser som övervakar och följer era framsteg. Vissa själar kommer inte att vara redo att stiga upp och det är förväntat, och deras väg är också planerad för att säkerställa att de fortsätter att utvecklas. Det är en väg som fyller deras behov och gör att de kan fortsätta att utvecklas. Vid vissa steg i er evolution är alla av er guidade av Högre Väsen, vilka är dedikerade till sitt arbete och som inte slutar förrän hela den Mänskliga Rasen har stigit upp.

Ni är i en tid då den nya cykeln skall etableras, varför många av er inte tycks komma någonstans snabbt. Det kaos och den förvirring som uppstår är en del av de förändringar som gör sig av med det gamla, så att ni kan gå vidare in i högre vibrationer. Ni har en fot i den 3:e dimensionen och den andra i den 4: e dimensionen och snart kommer båda att vara i den högre 4: e dimensionen, och alla problem som hör samman med de lägre vibrationerna kommer att ha lämnats kvar. Det är en långsam men positiv övergång som inte kräver någon åtgärd från din sida utöver allt du kan göra för att behålla en hög vibration. Det kräver en dedikerad inställning till dina åtgärder för att säkerställa att du är positiv i dem alla. Negativitet och rädsla drar bara ner dina vibrationer, så du måste sträva efter att undvika att bli involverad i situationer som kan skapa dem. Håll dig lugn och hjälp till att höja vibrationerna genom att hålla din egen stadigt och skicka ut kärleksfulla tankar där du finner disharmoni eller negativitet.

Sanningen i er historia har avsiktligt hållits tillbaka och förvrängts för att hålla er under kontroll av Illuminati. Det är dock inte längre möjligt att hålla tillbaka sanningen och det blir långsamt känt av er. Människans historia är helt annorlunda än vad ni har blivit ledda att tro, och under det senaste århundradet pekar många arkeologiska fynd på en annan utvecklingsväg än den som traditionellt accepterats. Stora institutioner har varit en del av mörkläggningen, och många fynd som skulle ha haft stor betydelse för er förståelse har blivit dolda för er. Till exempel har under de senaste 100 åren många fynd uppenbarat existensen av jättar på er Jord. I bibliska tider har man hänvisat till dem som mycket långa och med rött hår, och gravar med sådana jättar har hittats i Utah Mountains.

Ett av de mest otroliga fynden på 1920-talet var i en begravningsplats väster om Catalina Island, när flera tusen skelett av en blond hårig ras hittades, över 7 fot långa (1 fot=30,5 cm). De var uppenbarligen också en ljushyad ras av hög intelligens, och deras kung var 9 fot och 2 tum lång. Många artefakter hittades också inklusive resterna av ett megalitiskt ”Stonehenge Era” -tempel. Ni kanske undrar vad som hände med bevisen och varför så lite är känt från en sådan upptäckt. Där fanns också skelett med 8/9 fot långa jättar som regerade i Amerika för länge sedan, och från deras lämningar var det uppenbart att de också var mycket intelligenta. Man hittade också ett rum med bevarade rester av utdöda djur som dinosaurier, och det ger en indikation på hur gamla resterna måste vara. Det är uppenbart att många arter av Människor har funnits under en mycket lång tidsperiod, och sanningen om ert förflutna kan inte förnekas eller döljas mycket längre.

Listan kan gå vidare, men poängen har gjorts om din ”förlorade” historia. Den mest anmärkningsvärda slutsatsen har gjorts på grundval av bevis som hittats och registrerats, vilket indikerar att jättar som en gång existerade, var upp till 70 fot långa (21 m). Men skeletten var Mänskliga och har tydligt en plats i ert evolutionära program. Även i senare tid har era mer öppna och medvetna historiker insett att det fortfarande finns så mycket bevis som visar på den verkliga historien om Människan. Det är viktigt att förstå fakta om er evolution, från vilka ni kommer att inse att ni har haft tidigare Solcykler där ni hade nått ett högt utvecklat stadium. Dessa slutade och sedan började en annan cykel, vilken när den utvecklades, tog er längre än ni hade utvecklats tidigare. Så ni är nu på väg att skörda belöningarna för att ni har avancerat i er utveckling till en punkt där ni har den största möjlighet att stiga upp. Alla ansträngningar ni gör för att förbereda Uppstigning kommer att vara värda varje upplevelse ni har gått igenom. Det är en underbar tid trots händelserna på jorden, och tänk på att du och Moder Jord stiger upp ihop. En ny Jord och en ny dig, vilket bättre sätt att göra framsteg och slutligen lämna de tunga vibrationer som har varit en ständig utmaning. Ändå har du hållit ut och kommer glädjefullt att hävda din plats i högre vibrationer och njuta av frigörelse från de krav som ställs på dig som ibland har gjort livet extremt svårt. Du är nästan redo att stiga upp och många gamla vänner och relationer väntar på att älska dig kärleksfullt och välkomna dig tillbaka. Du kommer snart att glömma trauman som du genomgått i dina senaste liv på jorden, och njuta av fred och harmoni som kommer att verka som fullkomlig salighet jämfört med din tid i de lägre vibrationerna.

Som du ofta har informerats om är ingen erfarenhet bortkastad, eftersom allt som har någon betydelse för ditt liv har planerats och antagits för att ge dig de erfarenheter som du behöver utveckla. Det är därför tillrådligt att om möjligt skapa fred med någon du har haft problem med och sortera ut dem. Du kan bara göra så pass mycket i detta avseende, men du har försökt och du kan vara lugn och veta att du har gjort ditt bästa. Se på livserfarenheter som om du är i en teaterpjäs och när ridån faller kan alla inblandade gå tillbaka till sina normala liv. När allt kommer omkring så är karma som skådespeleri och du fortsätter att repetera det tills du får det rätt. Ditt ego kan vara krävande men det har byggts upp av dig och kan också bringas i harmoni och fred av dig.

Om du läser meddelanden som det här är du tydligt väl på väg till Uppstigning, och har redan utökat ditt medvetande utöver vad man kan kalla den normala nivån. När tiden fortskrider bör det bli klart att en uppdelning äger rum mellan de som förbereder sig för Uppstigning, och de som ännu inte har lyft upp sig. Det bör inte antas att källor som den här är det enda sättet att förbereda sig eller den enda vägen, det finns många människor med goda intentioner som har sitt eget sätt att uttrycka dem. Vackra själar kan dyka upp i alla livsvandringar så acceptera dem som följer en annan väg än dig.

Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...