Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 17 januari 2020

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 17 januari 2020

Per Staffan18 januari 2020

Mike Quinsey (channeled information)

17 januari 2020. Mike Quinsey

De stora nedslagen på medlemmarna i Illuminati fortsätter och tar oundvikligen tid eftersom tusentals individer är involverade. Det finns inget snabbt svar eftersom frågor måste hanteras i enlighet med landets lagstiftning. Var säkra på att saker är på väg att nå ett avgörande, men även om så är fallet finns det andra frågor som också måste beaktas. Ursprungligen var det avsett att släppa information undan för undan men med tanke på de upplevda förseningarna planeras nu ett fullständigt avslöjande. Det betyder att eftersom så mycket har hållits tillbaka, så kan förändringarna som kommer mycket väl bli överväldigande. Hela er livsstil kommer i slutändan att ändras till det bättre eftersom saker som fri energi kommer att medföra ett helt nytt sätt att leva. Alliansen är framträdande bland dem som pressar på att förändringar ska införas och är nu i en starkare position än Illuminati, så framstegen är långt gångna.

Tiden för att introducera förändringarna är långt framskriden, men kom ihåg att den också täcker händelser som kommer att påverka hur stora företag drivs och det kommer att ta en viss tid innan sådana frågor löser sig. I huvudsak är det storleken på förändringarna som tar så mycket tid att förverkligas. I slutändan kommer ni emellertid att vara mer än nöjda och efter en så lång väntan kommer allt att vara i er smak. De gamla dagarna med brist och dålig distribution kommer att försvinna och mindre enheter kommer att se till att alla kommer att dra fördel av förändringarna. Förstå att ni under en längre tid har haft nytta av ny teknik, varav mycket har kopierats med hjälp av utomjordiska farkoster. Det har gett er grunden för ännu bättre och mer avancerad kunskap som har tagit er in i djupa rymden. Ni har också gjort stora framsteg när det gäller datakunskap. Allt har lyft livskvaliteten och tagit er delvis till ett nytt sätt att se det.

Framtiden tar form och fördelarna för er blir enorma, och de kommer och kan inte hållas tillbaka på obestämd tid. Vissa förändringar kommer att kännas obekväma och möjligen resultera i att människor måste flytta till en ny plats, eftersom Moder Jord utför sin egen rensning som förberedelse för uppstigning. Jorden har utsatts för så mycket skador på grund av krig och ogynnsam användning av hennes resurser, men de kommande förändringarna kommer att hjälpa till att rätta till problemen, till exempel när användningen av fri energi kommer att övervinna nödvändigheten av att använda Jorden för detta ändamål. Det finns andra resurser som inte är skadliga, t.ex. vindkraftsparker, men de är otillräckliga för att möta de krav som finns. Ni kan vara säkra på att vi gör vårt bästa för att uppmuntra införandet av nya metoder som är ofarliga för Jordens miljö.

Att vara förvarnade är att vara beredda att möta de utmaningar som ändå kommer att komma, och vi skulle vilja se mer samarbete länder emellan, eftersom utmaningarna som kommer bäst kan hanteras på en världsomfattande basis. De som innehar den största rikedomen måste hjälpa dem som inte kan hantera stora problem, och vi påminner er om att ni alla påverkas av vad som händer på Jorden. Ni är alla Ett och tiden för individuell tillväxt på andras bekostnad är förbi. Ni måste växa som en värld och föra harmoni och samarbete i framkant. Ju snabbare ni kan få fred i världen desto snabbare kommer ni helt att öppna upp vägen till Uppstigning, men ändå närmar den sig ganska snabbt.

De troende och icke-troende följer alla en förutbestämd väg som är varje själs avtalade livskontrakt, så svara på vad än som kommer på ett sätt som accepterar de utmaningar som är inblandade. Din andliga tillväxt och ditt välbefinnande står på spel och ditt samvete bör komma in i spelet, vilket får dig att vidta rätt åtgärder som är positiva och på intet sätt farliga eller skadliga för en annan själ. Lyssna på ditt Högre Jags uppmaningar som är det “andra” du som känner din själsplan och hjälper dig att hålla fast vid den.

Dina upplevelser på jorden är långt borta från de högre vibrationerna och dimensionerna. Jorden, som du utan tvekan börjar förstå, är en skola för andlig tillväxt. Du växer av dina erfarenheter och tar den förståelsen med dig till ditt nästa liv, så vad du än lär dig som förbättrar dig är mycket viktigt. Kan du börja förstå att eftersom du upplever inom ett hologram är det något som är förberett för dina evolutionära upplevelser och det är inte din riktiga verklighet. Den är bland stjärnorna och om du lyckas höja dina vibrationer till en uppstigningsnivå kommer du att återvända till en underbar värld helt bortom din nuvarande förståelse. Din jord som ett hologram används för att ge dig de villkor och upplevelser du behöver för att utvecklas. Den är för närvarande i en yttre skyddsenergi, placerad där av de blå fågelvarelserna som fortfarande är närvarande och övervakar din utveckling. Vid denna viktiga tid kommer de som är på väg till uppstigning inte att behöva vänta mycket längre för att nå den punkten, och det är viktigt att ingen störning tillåts. Så för närvarande kan ingen komma ut eller in i ert Universum, vilket är skyddet för er.

Förstå att ni lever en “overklig” upplevelse i det att ni hålls tillbaka, medan ni kunde ha haft en mer avancerad upplevelse. Förändringar har emellertid ägt rum på grund av framsteg som uppnåtts från kopiering från rymdfarkoster som har fallit till Jorden. Det har gjort det möjligt att påskynda framstegen genom saker som fiberoptik och nya material som används i rymdtekniken. Det finns andra framsteg som militären har hållit för sig själva, men till slut måste dessa tillkännages.

Som vi ofta har nämnt har ni nekats många framsteg som skulle ha gjort livet lättare men när ni stiger upp kommer ni mer än kompenseras. Ni kommer att vara fria från effekterna av åldrande och förbli som en ung person och kan ändra utseende som och när ni vill. Ni kommer att leva mycket, mycket längre än nu och njuta av livet utan utsikter till sjukdom eller ohälsa, utan istället njuta av absolut god hälsa. Universum kommer att vara öppet för er att följa era hjärtans önskningar och ändå utvecklas ännu längre, eftersom det inte stoppar förrän ni når det ultimata – Gudomen. Det är emellertid en lång, lång väg in i framtiden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...