Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 21 oktober 2022

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 21 oktober 2022
Ju längre saker och ting verkar pågå utan tecken på normalitet, undrar ni förståeligt nog om det kommer att komma en avslutning inom en mycket nära framtid. Vad som dock är viktigt är att det som varit dolt kommer upp till ytan, så att ni kan bestämma er för vilka åtgärder ni behöver vidta. Ni kan känna igen behovet av förändring eftersom befintliga sätt visar sig vara otillräckliga för vad ni vet som New Age-are.
Den underliggande trenden har visat hur ni har utnyttjas och hur ni har hållits tillbaka från att göra framsteg, ni har så att säga ”hållit i mörker.
Resultatet har inte varit trevligt eftersom det har belyst era tillkortakommande och oförmåga att bestämma er egen framtid. Men eftersom de mörkas planer på att styra den mänskliga befolkningen genom att minska dess antal har misslyckats, kan de bara hoppas på att hålla er i schack, så att ni inte inser att möjligheten nu finns att resa er upp och lämna dem bakom er. Genom att koncentrera er på er egen framtid, som inte på något sätt är en självisk handling, kan ni göra snabbare framsteg genom att hålla ett öga på er egen livsplan som leder till Uppstigning.
Ni har väntat en mycket lång tid på denna möjlighet att komma ut ur återfödelsecykeln där ni kommer att stiga upp i er nuvarande kropp. Den kommer att återställas till sin perfekta form utan några defekter eller problem, som ni tidigare kanske har burit på, eftersom den är er Ljuskropp. Ni kommer att vara fria från sjukdomar eller andra kroppsliga defekter ni kanske har burit på. Genom er egen tankekraft kommer ni att kunna skapa en perfekt kropp för er själva efter eget val. Var säker på att allt detta kommer att ske när lämplig tidpunkt är uppnådd.
Ni står på gränsen till en stor förändring som kommer att påverka allt livsformer, oavsett deras nuvarande situation. Det negativa ni har varit tvungna att stå ut med genom era liv i den nuvarande dimensionen, kommer inte att följa med er till de högre vibrationerna, eftersom det inte finns någon plats för den där. Ett liv fullt av glädje och prakt medan ni lever i fred med alla andra livsformer, kommer att framstå som himmelriket i jämförelse med era andra upplevelser. Tanken på vad som väntar er borde göra er lyckliga och göra att ni kan ignorera de lägre vibrationerna omkring er.
Det finns många själar som är helt förvirrade just nu eftersom de inte har någon förståelse för vad som verkligen sker, men förutsatt att de har lyft upp sina vibrationer kommer de att få samma möjlighet att stiga upp. Älska alla andra som ni älskar er själva så kan ni tillsammans utvecklas längs Ljusets Väg till evigt liv. Exakt hur ni reagerar är en personlig sak för varje enskild själ eftersom det finns mer än ett sätt att göra framsteg på, men valet är ert. Vi förstår att ni som människor bryr er om andras öde, men som vi så ofta har informerat er om kommer de att vara i goda händer och få hjälp med att göra de bästa valen för sina framtida framsteg.
I tider när så mycket händer kan det vara väldigt förvirrande, men det slutliga målet är att förbereda er för ett stort steg framåt i er utveckling. Ni kan så att säga acceptera det eller inte, och uppenbarligen har många själar ännu inte nått den punkten där de är redo, men var säkra på att deras behov kommer att tas väl om hand. Alla själar får hjälp att utvecklas men vissa vägrar att ta emot den, och föredrar att själva fatta sina beslut. Som vi redan har påpekat, med fri vilja kan ni följa vilken väg ni vill resa. En del har naturligtvis ingen aning om några planerade framsteg, än mindre om det verkliga syftet med livet, men alla kommer så småningom hitta vägen som leder till framsteg genom Ljuset.
När ni ser er omkring ser ni så många möjligheter att lägga till era erfarenheter och er tillväxt. Vi försöker påverka er att ta den rätta vägen men utövar ingen press på er, eftersom det är ert beslut som gäller. Men när ni har en bestämd plan i åtanke som kommer att hjälpa er utveckling, är vi mer än glada att hjälpa till om det behövs. Vi tvingar oss aldrig på er, men kommer sträva efter att se till att ni följer er livsplan där det är möjligt. Vissa av er ”känner” vår närvaro omkring er, vilket visar att ni är vakna för de högre energierna. Det betyder att ni är på rätt väg och är med största sannolikhet medvetna om ert uppdrag i livet.
Använd under tiden er kunskap och förståelse för världens problem för att hjälpa de mindre informerade, för framtiden är ljus även om ni ännu inte har förstått vad som ligger framför er som kommer att lyfta er upp och ut ur de negativa energierna. Hur lång tid det tar beror till stor del på er och hur fort ni kan göra de förändringar som kommer att leda till en fredlig värld. Den finns där i framtiden och väntar på att ni ska göra anspråk på den, och varje gång ni är positiva och kärleksfulla mot varandra kommer ni närmare den. Ha tillit och tillåt ingenting störa er beslutsamhet att nå framgång.
Så småningom kommer allt att påverkas av de ökande vibrationerna som ger harmoni och fred till Jorden. Det kan bli en långsam process, men som vi har påpekat, det har redan börjat påverka djurriket där deras aggressiva inställning till människan och andra arter, märkbart har förändrats. I allmänhet finns det en mycket fridfullare energi som manifesterar sig i världen.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag och varje själ har samma koppling till Gud.
I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...