Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 18 December

th-1

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

18 December 2015

 

Den festliga säsongen för med sig en frigörelse av de mer oinbjudna sakerna som händer på Jorden. Utan hänsyn till vad som händer i den yttre världen, är människor fast beslutna om att slappna av och glädja sig själva. Det skapar en energi som tar fram det bästa hos människor, och ger dem en möjlighet att vara givande och förlåtande, när relationer har blivit fördärvade och förstörda.

För en del är det en tid att förnya bekantskapen med dem de har förlorat kontakten med, och över hela världen kan lyckan återskapas. Människan var aldrig avsedd att vara ensam, men de flesta människor hänger samman med varandra genom karma, som naturligtvis kan ses som antingen bra eller dåligt som ni förstår det. På vilket sätt ni än ser på det, är livet på Jorden en ständig utmaning som man inte alltid förstår. Men de är alla en del av er livsplan, för att hjälpa er att utvecklas.

Livet för många människor är samman flätade med andra, och var och en i sin tur är vägledd för att säkerställa att de följer sin livsplan. Ibland är ni känslomässigt sårade av era upplevelser, men var medveten om att allt händer med ert godkännande. Innan ni inkarnerade talade ni med Högre Varelser som diskuterade detaljerna med er, och ni kom oundvikligen överens om er livsplan. Ni vet att ju förr ni rensar olöst karma desto bättre, eftersom det annars kommer att hålla ert framåtskridande tillbaka. Karma låter som straff, men det är långt från sanningen, då det helt enkelt tillåter er en möjlighet att utvecklas, där ni kanske har misslyckats i det förflutna. Dessutom när ni är i slutet av denna cykel, måste det bli rensat om ni ska gå vidare. Så det är mycket viktigt att ni tar saken på allvar, om ni önskar att flytta ut ur den lägre dimensionen.

Jorden är i omvälvning och Moder Jord smider nu fram med de förändringar som länge har försenats. Hon har tålmodigt väntat på att Människan ska sluta upp med att förstöra miljön, men till föga nytta. Resultatet är att förändringar nu upplevs över allt, som för en del kan upplevas destruktivt, men de är alla del av den nödvändiga rensningen, så att den Nya Tiden kan komma igång. Oroa er inte över resultatet, då ni kan vara säkra på välgörande förändringar som ska återställa fred på Jorden. Det kommer att liknas vid den Gyllene Åldern, men inse att den kommer bara när vibrationerna har nått den nödvändiga nivån. Ni har allt att se fram emot, även när ni tittar er omkring nu och ser så mycket tumult. Ni kommer att nå era mål med hjälp av andra som kommer att ge sig tillkänna för er vid lämplig tid.

I nuläget kommer ni att vara hårt pressade för att förstå varför så mycket förändras runt omkring er. Det kommer att bli svårt att bestämma vad som exakt fungerar för allas bästa, så er intuition kommer in i bilden. Ni vet bakgrunden till vad som händer, men just nu finns det ingen visshet om hur saker kommer att spelas ut. Fri vilja är fortfarande ett privilegium för alla själar och som kollektiv är det ni till stor del, som beslutar hur framtiden utvecklar sig. Ju större plan, kommer under alla omständigheter komma att passera, men om det blir en mjuk övergång är upp till er. Vad som än händer kommer Uppstigningen att äga rum, och i en nära framtid.

Ni kommer att kunna identifiera de av Ljuset som är engagerade i arbetet för upplysning av andra. Men inte alla dem, då somliga av dem tar en väg som undviker publicitet, och tyst men effektivt genomför sitt arbete. Ni kan ofta känna de högre energierna runt en sådan person och det är ett mycket tillförlitligt sätt att veta att de är av Ljuset. Era intuitiva krafter kommer att hjälpa er att veta när ni möter dem, och uppleva hela deras uppträdande. Det skulle vara enkelt för dem som är utvecklade för att identifiera de själar som låtsas vara upplysta, men ändå följer en väg som inte är fullt kopplad till Ljuset.

Ni skulle vid det här laget vara medvetna om att många av era vänner som är av Ljuset, kommer från de högre världarna och arbetar med de Galaktiska Krafterna. De har gjort så i eoner av tid, och väglett Mänskligheten att hålla fötterna stadigt på sin väg. De flesta själar har lite, om någon förståelse för det sätt som Spirit/Anden arbetar med dem. De skulle emellertid arbeta mycket bättre om de förstod hur de relaterar till sina vägledare. De finns där för att hjälpa er att utvecklas, och om möjligt se till att ni håller era överenskommelser. Ni behöver aldrig känna er ensam och kan kalla på era Vägledare när som helst för att få hjälp.

Kärlek är den största och mest kraftfulla energi som finns, men med er förhållandevis låga vibration är det inte lätt att åstadkomma mirakler. Ni kan ändå ge framgångsrik läkning, som många av era healers redan gör. Även några få vänliga ord, talade med kärlek och känsla kan lyfta upp en själ i nöd. Ni kanske redan vet att kraften är mycket starkare när ni är i en grupp, och mycket mer kan uppnås på detta sätt. Slutligen kommer ni att kunna läka omedelbart, men det bör noteras att helande inte är nödvändigt i de högre dimensionerna.

En del själar kan inte förstå varför de har accepterat ett sådant utmanande liv på Jorden. Det är möjligt eftersom de har glömt varför de frivilligt sänkte ned dimensionerna. Ni kände nästan säkert medkänsla för dessa själar, fångade i de lägre dimensionerna och var bland en skara av frivilliga som valde att återvända till Ljuset. Att ni har gjort så har gett er en försäkran om att ni alltid skulle åtföljas av Ljusvarelser. Med andra ord, ni skulle bli vägledda och hjälpta genom ert uppdrag, för att se till att ni säkert återvände till Ljuset. Allting som händer runt omkring er är en del av er upplevelse, och ju mer ni återvänder till Ljuset, så blir behovet av mer omfattande lektioner onödigt.

Ni kan fortsätta att hållas i mörkret så långt som vad som hänt på Jorden, och det kommer att förbli så tills de mörka Tjänarna hindras från att lägga sig i. Det skulle förändras över en tidsperiod, då några modiga själar ignorerar deras hot och går vidare med sina planer för att upplysa folket. Så många människor har förlorat sina liv, i försök att föra fram sanningen, så försiktighet måste tas till dess det är säkert att göra så. Vissa själar som är framstående bland de ledande ”Ljusen” är skyddade eftersom deras arbete är så vitalt och viktigt. Ni kommer utan tvivel att identifiera er med dem, och deras meddelanden för med aktuell information. Mycket händer bakom kulisserna, och den övergripande positionen är nu mycket uppmuntrande.

Jag är Mike Quinsey och får föra ut dessa budskap genom mitt Högre Jag. Det kommer att bli det sista tills fredag den 1 januari 2016. Det ser ut att bli ett spännande år och jag tror att stora framsteg kommer att göras. Avslöjanden kommer sannolikt att ske, och när de inträffar signalerar det frisläppandet av mycket information som har hållits tillbaka.

Jag önskar er en lycklig tid, vilket firande ni än är vana vid, att njuta av i denna tid. Det är en fantastisk möjlighet att komma tillsammans och bringa lycka och kärlek till världen.

I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...