Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 9:e februari 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv –

9:e februari 2018

 

 

När tiden fortskrider, bör ni vara medvetna om att ni skapar ett nytt liv för er själva. Ni börjar så sakteliga upptäcka de verkliga ni, magnifika Varelser med en inre skönhet. Ni börjar inse att ”dömande” är något som ni måste upphöra med, om ni slutligen ska uppnå nivån av en Kosmisk Varelse. Sanningen är att ingen själ är i en position av att kunna döma någon annan, och kommer antagligen inte heller någonsin att förstå, eller bli medveten om bakgrunden som har lett till deras behov av speciella erfarenheter. Allt har planerats i förväg, och det innehåller läror för att fortsätta att utvecklas.

Var säker på att även om ni upplever er som ”offer” från omständigheter bortom er kontroll, så händer inget av betydelse genom en slump. Era nödvändiga livserfarenheter, planeras innan ni inkarnerar, och era Guider hjälper till så att de sker vid rätt tidpunkt. De gör också sitt bästa för att hålla er borta från oplanerade saker som kan leda till mer karma, men även då är er frihet viktigast och respekteras. Ni skulle kunna säga att era Guider är de värdefulla, men ofta okända hjältarna i ert liv, fast beslutna att göra allt de kan för att ni ska hålla er till er livsplan. De är också angelägna om att hjälpa till då det finns något ni behöver lära er, så att ni inte ska behöva gå igenom samma ska igen.

Ni kanske undrar vilken er fördel är, då ni tycker er ha haft ett framgångsrikt liv beträffande ert karmiska ansvar. Den direkta vinsten är att ni inte behöver förvänta er att få samma upplevelser igen. Det betyder att ni har flyttat uppåt på stegen och att era vibrationer har ökat. Ni kommer att ha tagit ett steg närmare målet, vilket är att uppnå Uppstigning. Resan är väldigt prövande, och utmaningen började när ni skulle ta er ur de lägre vibrationerna, med bara liten eller ingen kunskap om ert sanna själv. Men nu när Mänskligheten har passerat gränsen, uppenbaras sanningen om de ni verkligen är. Vibrationerna stiger uppåt, och då de gör det, börjar ni lämna de lägre bakom er. Samtidigt kommer ni att bli medvetna om ert sanna själv, och förstå vart ni är på väg. Allt ni gör för att nå bra framsteg, kommer att visa sig vara mycket värdefullt i det långa loppet.

I själva verket har ni upplevt detta tidigare, men har accepterat er nuvarande situation för andras skull, eftersom de fortfarande lär sig om dualiteten och är omedvetna om anledningen till att det hjälper till i deras utveckling. Ni som är gamla själar har ledande roller att spela, och är väl rustade för att hjälpa andra längs sina livsvägar. När själar vaknar upp och behöver vägledning, kommer de att finna er, om det ligger i deras intresse. Det är sannolikt att ni kanske redan hjälpt många själar, som är på väg att förstå sina anledningar till att vara på Jorden. Ibland lockas sådana själar till er av ert ljus, och fastän de inte kan se det, så ”känner” de det. Deras Guider kan också spela en roll för att skapa sådana situationer, och även om de inte vet om det, kan de påverkas för att vidta de åtgärder som behövs för deras erfarenhet.

Framstegen kan tyckas gå långsamt, med händelserna för att uppnå fred på Jorden. Med tiden kommer det att bli uppenbart att stora förändringar pågår, och att livskvaliteten ökar. Även de tidiga förändringarna kommer att vara en indikation på vad som ska komma, och det kommer att visa sig att ett stort steg framåt tas, för att den Nya Tiden ska bli verklig. Planerna är redan implementerade och mycket är redo att gå framåt, när signalen ges. Så vackla inte vid denna tidpunkt i förändringarna, eftersom mycket händer som ni inte vet om. Sakerna har varit under kontroll under en längre tid, och allt görs i rätt tid, för att de många projekten omedelbart ska kunna komma igång. Ni kommer att bli positivt överraskade över hur mycket som har förberetts i förväg, så håll ögonen på framtiden, och vet att ingenting kan stoppa manifestationen av det som förutsagts. Det är förutbestämt, och kommer att bli långt utöver det ni kan föreställa er, eller fått höra att ni kan förvänta er.

Det har tagit lite tid att få saker att börja hända, men nu bör ni börja få nyheter om utvecklingen, som är inledningen på den Nya Tidens projekt. Detaljerna kanske återstår, men i given tid blir det säkert att stegvis släppa fram mer information. Bakom kulisserna pågår planen att ta bort de mörka, med det tar fortfarande en avsevärd tid. Tålamod krävs, och kommer att bli väl belönat med tiden. Bristen på sanna nyheter beror delvis på att de blockeras, och som vanligt hålls ni i mörker. Det kommer dock att komma till ett stadium när allt kommer att avslöjas, men steg för steg, för att inte överväldiga de om har liten eller ingen kunskap, om vad som egentligen sker på planeten.

President Trump har lyckats förbli vid makten med lånad tid, men har lyckats med fördelaktiga förändringar, som annars inte skulle ha blivit av. När det passar de som styr det som händer, kommer de att göra sig av med honom, och kommer att se till att det som leder till fullständiga förändringar, kommer igång. Politik är ett skumt spel, och är i de nuvarande omständigheterna en härd av aktivitet. De mörka tror fortfarande att de har ett ord med i spelet, men en ännu större kraft än deras, har den övergripande kontrollen. Planen som länge har förberetts, kommer att säkerställa att grunden är lagd, som tillåter de positiva förändringarna av att få den Nya Tiden till stånd. Ni kan vara säkra på att timingen kommer att vara den rätta, eftersom Ljusets Styrkor inte lämnar något till slumpen. En plan har funnits på plats under en mycket lång tid, som är avsedd att ge er de resultat ni länge väntat på.

De som övervakar era framsteg, kan hantera alla situationer som uppstår, och kan på olika sätt ordna evenemang, så att det blir i enlighet med den överenskomna planen för er uppstigning. Tiden har kommit när ni måste börja gå framåt och lämna bagaget, som ni kanske fortfarande bär på från den gamla cykeln. Varje själ som vill stiga upp, och känner sig redo, kan börja om på nytt i denna cykel, och så länge de fortsätter att höja sina vibrationer, kan de lyckas. Bemöt alla själar och situationer med Universell Kärlek och lämna alla former av dömande bakom er. Det kan verka svårt, eftersom det är så annorlunda mot det ni tidigare varit vana vid, men med beslutsamhet kan ni lyckas.

Glöm aldrig det faktum att ni ständigt har hjälp, och ni lämnas aldrig själva för att ta itu med era utmaningar. Lita på er intuition hela tiden, och vanligtvis är det det första ni tänker på, som är det viktigaste. Meditera då och då, eftersom det kommer att göra det möjligt för era Guider att närma sig er, och kunna ”tala” med er. Hjälpen är aldrig långt borta, och det finns många sätt på vilket information kan ges till er.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar på vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...