Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 10 juni, 2022

Ni lever i en orolig värld som möter det värsta av mänsklighetens beslut att skydda sig genom att använda våld. Det är det gamla sättet som använts i många århundraden med outsäglig förstörelse och dödande av civila. Folket har svikits så länge att de längtar efter att någon gång få leva i fred. Vi försäkrar er dock att det finns en vägkarta som leder dit och den är inte alltför långt borta. Det är ledsamt att tänka på att världens ledare inte har kommit fram till någon fredsöverenskommelse för mänsklighetens skull, som har vänt sig emot krig. Man kan inte ta emot mer till slut utan att inse att krig aldrig löst ett problem utan skapat mer. Det finns dock en rörelse för att skapa en världsomspännande pakt så att inget land skulle våga angripa ett annat utan att veta att det skulle innebära allvarliga konsekvenser.

Ni måste förstås göra det bästa av ett allvarligt världsläge tills en verklig ansträngning görs för att föra samman länder under nytt ledarskap och som drar igång en ny era av fred. Det kan göras och måste vara på plats så att alla folk kan med samarbete leva lyckliga liv utan rädsla. Det hjälper om folk avstår från att leva i separation och börjar arbeta tillsammans för världsfred. För vår del är vi med er hela tiden och skulle välkomna fredliga förbindelser som kan hjälpa till att snabba upp förenandet av alla nationer. Vi är med er för att hjälpa er till framgång men ha tålamod då de förändringar som krävs inte sker över en natt.

Gör ert bästa under tiden för att acceptera era systrar och bröder oavsett deras religion, då alla till slut kommer att mötas vid en punkt av universell förståelse. Utvecklingen är mycket långsam för närvarande, men kommer att öka i fart när ni accepterar att alla själar är Guds döttrar och söner – ni är alla Ett. Förstå att de nuvarande motsättningarna kommer från läror som ger ut olika versioner av sanningen. Det finns endast En Sanning så var säkra på att alla själar till slut kommer att acceptera den. Så se varandra som att ni är på samma väg, men på olika ställen längs vägen.

Förstå att ni har inkarnerat i olika tider in i många olika religiösa grupper som har existerat i årtusenden, och det har breddat er förståelse av sanningen. Låt andra praktisera sin tro i fred och hedra deras firanden som de skulle göra för er. Ingen själ kommer att finna sig i att bli tvingad in i en tro som de inte trivs med eller förstår, för ni är era egna personer och styr er egen framtid.

Ni står inför förbättringar i livet som gör det lättare för er, och så kommer det att fortsätta tills större förändringar övervinner många av de problem som finns idag. Tekniska framsteg kommer att ge er ett lättare liv och få undan en del problem som nu finns. Tänk positivt och hjälp till att skapa fred i era liv så ni kan övervinna eventuella hot mot det. Vi säger igen att vi är med er och försöker alltid att vägleda er på ett sådant sätt att ni klarar problem som ni kan komma att möta.

Folk vill gärna leva i små grupper som är självförsörjande och man kommer att se att det är bästa sättet att få goda resultat. Stort ansågs vara önskvärt men nyliga händelser har visat på motsatsen och ni inser nu att mindre enheter och grupper är mer praktiskt. Allt kommer att utvecklas långsamt men bli mycket välkommet. Någonstans längs vägen blir det en större förändring när fri energi som finns överallt omkring er blir er källa att hämta från. I framtiden kommer ni också att tillräckligt för era behov kunna utvinna med vatten ur atmosfären omkring er och ni blir långsamt självförsörjande.

Ni måste nu vara medvetna om att mycket väntar på att bli introducerat för er, och det blir förändringar till er fördel i livet, oavsett vad som händer i den nära framtiden. Många stora Varelser planerar er framtid men det är upp till er hur ni arbetar er fram mot den. Som alltid kommer vi att trycka på så att ni finner vägen mot den, och ni kan vara säkra på att ni inte missar den goda framtiden. Nya uppfinningar sprids mellan ett antal människor som kan utveckla dem, så man kan vara säker på att åtminstone någon kommer att lyckas.

Så här dags kommer ni utan tvivel att inse hur mycket hjälp som alltid finns tillgänglig för er om ni bara frågar efter den, för det är ni som ska stöta på för att vi ske förse er med hjälp. Vi hoppas att ni känner vår närvaro då vi ofta kommer nära för att sätta idéer som hjälper i huvudet på er. Har ni inte undrat ibland varifrån ni plötsligt fått lösningar eller svar på era frågor, vi är fullt medvetna om era behov och vi gör vårt bästa för att hjälpa er. Vi har självupplevda erfarenheter från liv på Jorden så vi är väl rustade att hjälpa er.

Vi vet att många familjer är tätt bundna till varandra och hoppas kunna hålla ihop från liv till liv, och det händer ibland. Så var inte oroliga för er framtid, för även om det blir förändringar kommer ni alltid att mötas då ni återvänder till de högre rikena. På Jorden är ni något begränsad när det gäller vad ni kan minnas från tidigare liv, men när det gäller de nyliga liven kan ni bara få snabba återblickar. Jorden är en skola för livet så era minnen av det förgångna är begränsade så att de inte ska störa den nuvarande livsplanen. Ni har mycket att få tillbaka i minne, men bara när ert nuvarande liv är avslutat.

Ni är långt större än vad ni inser med hundratals liv bakom er. Ni är så erfarna att ni är mycket mer avancerade än ni möjligen kan förstå. Men ert minne är avstängt, annars skulle ni inte kunna ge full uppmärksamhet till er livsplan. Det kan vara väldigt störande att få veta något om tidigare liv, särskilt om det är ett så nyligt att ni kan spåra upp det. När ni återvänder till de högre nivåerna kan ni ta reda på detaljerna i Akasha-krönikan.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...