Mike Quinsey kanaliserar sitt högre jag, 24 juni

Mike Quinsey – Kanalisering av sitt Högre Själv – 24 juni 2016

Er potential är sådan att med den rätta tron kan ni göra vad som helst som ni bestämmer er för, och då ni höjer era vibrationer så ökar era potentialer. Positivt tänkande fungerar redan för er, och kanske ett typisk exempel är självhelande. Åter igen är det en fråga om att tro på sig själv och ett positivt närmande till vad ni önskar uppnå. Med tiden kommer ni bli så framgångsrika på självhelande, att det kommer att bli helt naturligt för er. Naturligtvis ökas den exponentiellt i grupp, men trots det kommer det bara ske när själen är fri från karma som kan orsaka blockeringar.

Världen går genom en period av renande då olösta karmafrågor klaras upp. Resultatet är överenstämmande problem som inte blir hjälpta av de Mörkas ansträngningar då de försöker tvinga på sina förändringar på er. Deras framgångar begränsas av Ljusets Styrkor som följer alla aktiviteter som händer. Ni kommer snart nå en punkt där deras makt att störa era liv kommer att förhindras. De upplever redan begränsningar, och de förlorar makten som övertygade dem att de skulle bli framgångsrika med att slutföra sin kontroll av Mänskligheten. De kommer inte att tillåtas detta, och Mänskligheten frigörs gradvis från deras grepp.

De mest fantastiska avslöjanden kommer snart att uppenbaras för er och de kommer att hjälpa er att anpassa er till sanningen vad gäller ert sanna öde. Var förvissade om att ni kommer att vara förtjusta att veta vad som ligger framför er. Och varje ansträngning kommer att göras för att milt meddela nyheterna till er. Så många själar kommer fortfarande inte ihåg vad som sker runt dem, och i några fall vill de helst inte lära sig sanningen. De är rädda att den kommer att förändra deras liv när de är nöjda med hur det är. Men, när sanningen gradvis avslöjas kommer det snart bli uppenbart för dem att en lycklig framtid ligger framför dem. Förändringarna kommer att komma snabbt och befria er från den ständiga pressen på er att tillbringa mest av er tid med att arbeta. I verkligheten borde ni ha mycket mer tid för er själva, och ha möjlighet att följa era egna sysselsättningar som ger er glädje och är tillfredsställande. Ni är inte tänkta att vara slavar och tvingas att arbeta bara för att existera. Med tiden kommer alla själar få livets nödvändigheter och där igenom kommer ni kunna tillbringa mer tid med era familjer och följa era egna intressen.

När tiden går kommer ni att stegvis introduceras till sanningen om er historia, och planerna för er framtid. Det kommer att bli en plötslig spurt framåt som kompenserar för de förlorade möjligheterna att gå in i den Nya Tiden. Viktigt är utnämningen att människor som kan ges förtroendet att få ansvaret att ta ledningen. Sådana förändringar är på väg sedan länge och redo att implementeras så snart som tiden är rätt, när de som skulle störa är borttagna. Planen för er framtid har redan förberetts och kommer att leda er till det ”förlovade landet” där fred härskar och livet är en glädjefylld upplevelse. Ni kommer inte behöva spendera åratal att gottgöra alla skador från det förflutna, och allt kommer att återställas på kort tid.

Era nya liv kommer att vara så annorlunda mot vad ni är bekanta med nu, och förändringarna kommer att vara ytterst acceptabla och ge er mycket nöje. När era vibrationer lyfts kommer era tankar fokuseras på permanent fred, och Mänskligheten kommer att bli som en, alla med samma mål i sinnet. Krig och allt som associeras med det kommer att vara något i det förflutna, och all negativitet och konstanta krigsföringen kommer att vara borta för alltid. Det kommer inte finnas något behov eller plats i framtiden för vapen för krig och alla kommer att ha möjlighet att leva i fred tillsammans. Det kommer att komma i de flesta av era liv och mycket snart kommer ni se de första stegen i den riktningen.

Människor oroar sig för sitt välmående men när förändringarna introduceras, kan ni vara säkra på att er hälsa kommer att vara i förgrunden för vara handlingar. Nya behandlingsmetoder kommer att introduceras som kommer att göra kirurgens kniv omodern, och det är inga eftereffekter. Mycket kommer att förändras som kommer att för er helt in i den Nya Åldern med alla dess fördelar som kommer med den. Varje aspekt av era liv kommer slutligen lyftas upp så förtvivla inte då alla planerade i förväg för en snabb förändring. Storleken på uppgifterna betyder inget då vi har obegränsade resurser till vårt förfogande. Alla nödvändiga handlingar kommer snabbt slutföras med minsta möjliga obehag för er.

I en snar framtid kommer Ljusets Styrkor märka att det är säkert att landa öppet på Jorden, och när de gör det kommer ni att få hjälp och guidning i er arbete. Med våra avancerade metoder kommer problem att lösas nästan omedelbart. Explosionsmotorn kommer till slut bli föråldrad, om så för ingen annan anledning än att ni inte längre behöver en så slösaktig och föråldrad maskin. Utsläpp är så klart en anna faktor och det kommer att tas bort vilket ger er en mer hälsosam existens. Det finns system som gör det möjligt för nästan omedelbara resor som de Mörka redan använder, men har hållit för sig själva. Var förvissade om att med tiden kommer ni att njuta av alla fördelar av en modern Tidsålder, och den kommer att vara bortom era nuvarande fantasier.

När ni vet vad framtiden har i beredskap för er borde ge er självförtroendet att tackla att nuvarande problem så att de kan rensas en gång för alla. NI har alltid blivit guidade att göra handlingar som är allas högsta intresse. Det har alltid varit så, då den Mänskliga Rasen som helhet har haft ett öde att slutföra cykeln framgångsrikt. Tidigare cykler har slutat i katastrof som er historia visar, och varje gång har ni varit tvingade att börja en ny, praktiskt taget från noll. Så ni kan ge er själva en klapp på axeln för att slutligen ha lyckats. Ni har alltid varit guidade med hoppet att ni skulle uppnå era mål, men hur ni slutför det har alltid varit upp till er. Det nuvarande tillståndet på Jorden skulle knappast verka tyda på att ni har lyckats, men det är så att ni snart kommer att märka det.

Allt verkar gå så snabbt att ni känner att ni inte har tillräckligt med tid att se till alla era behov. Ni kan se det som ett gott tecken att vibrationerna fortsätter att höjas, och kommer stegvis lämna de lägre bakom. Så ni kan se fram emot en mer positiv period när allt arbete  som läggs ner för att föra in mer Ljus till Jorden är framgångsrikt. Det hjälper själar som har hållits tillbaka av de lägre energierna, och givit dem hjälp att åter stiga upp, vilket är varje själs öde. Håll er positiva och håll fast vid er vision om framtiden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot slutförandet. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Åsa Kock www-st-germain.se

Du gillar kanske också...