Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 20 mars, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 20 mars, 2020

Kaoset på Jorden når en ny nivå och många av er är förståeligt nog förvirrade, för detta är totalt oväntat. Som ett resultat av ett nytt virus, för vilket ni fortfarande måste finna ett botemedel, så upplever er värld en allvarlig epidemi som så snabbt har spritt sig. Många av er trodde att de nya vibrationerna i och med den Nya Tidsålderns ankomst, snabbt skulle leda till ett storslaget upplyftande vilket snart skulle få se slutet på sådana bekymmer. Ni befinner er emellertid mitt uppe i en världsomspännande pandemi vars like hittills inte har upplevts inom er tidsram. Er oro är sådan på grund av att ni fick höra att ni i själva verket, i och med den gamla cykelns fullbordan år 2012, påbörjade en ny era som var befriad från gammal karma. Många själar har fortsatt med att förbli karma-befriade, men andra har ådragit sig ny karma och vi har varnat er om att den i denna nya period inte skulle föras vidare, utan att den skulle bli nästintill ögonblicklig.

Därför är Corona-viruset ett sätt att ta itu med behovet av att rätta till de misstag som har begåtts. Men följderna är också en ögonöppnare för många, många av er som fortfarande har försökt att upprätthålla självaste grundvalarna på vilka era liv baserar sig. Ni kan se bristerna hos den senaste Tidsåldern och ni kommer aldrig att återgå till dem. När ni startar på nytt kommer ni att blicka bakåt och uppmärksamma det som var olämpligt för er framtid, och ni kommer att ta den här möjligheten att göra en nystart.

Trots alla de svårigheter som ni har fått uppleva, så är det tack vare er som många av er i snabb takt närmar er tiden för Uppstigningen. Oberoende av vad som sker så håller vägen till Uppstigningen nu på att öppnas upp, fastän det just nu inte är särdeles tydligt och inget kommer att hindra den från att äga rum. Den glädje och lycka som ni kommer att få känna är obeskrivlig och när ni har tagit er bortom dualiteten, så kommer ni att få leva i fred och ni förmår uttrycka er själva, befriade från bördan av att ha blandade samhällen vilka ofta har styrts av Illuminaterna.

Fastän ni inte kan ta med er några materiella ägodelar, så kan ni vara försäkrade om att allt som ni behöver ögonblickligen kommer att finnas till hands för er, fastän ni i verkligheten kommer att ha den mentala kraften att förverkliga sådant själva. Det betyder att ni kommer att ha så mycket mer rörelsefrihet än någonsin tidigare som kan sträcka sig långt bortom Jorden. De flesta själarna föredrar vanligtvis att röra sig i grupper som har liknande intressen och ambitioner. Sannolikheten är att ni kommer att få träffa vänner från tidigare liv och därmed förnya sådana vänskaper. Spännande tider är på väg och ni kommer att ha friheten att utforska allt enligt era önskemål. Därtill med fördelen av att få ett mycket längre liv, så kommer era ambitioner helt klart att inte ha några begränsningar.

Ni kanske föreställer er att det efter att ni under tusentals år har levt många, många liv, inte skulle finnas mycket kvar som hetsar upp er, men bär i minnet att allting ständigt framskrider och förändras. Det finns sju Universa och under er tid har ni tillbringat liv i några av dessa, så ni är i själva verket himlarnas erfarna resenärer. Ni har också upplevt några av de olika livsformer vilka ni alltsedan länge har glömt bort, men det finns fortfarande arkiv gällande er historia och det kommer att finnas kvar i all evighet. I verkligheten är ni erfarna resenärer i Universum.

Ni har all rätt att känna er förväntansfulla vid tanken på att åter en gång få stå i kontroll över ert livsöde. Känn er försäkrade om att målet fortfarande är att ni ska fortsätta med er evolution och inom kort kommer ni att ha mycket större talan gällande er framtid. Ni kommer att fortsätta med alla positiva erfarenheter från era tidigare liv och ert mål är att utvecklas allt högre. I stället för att ha mycket korta liv och upplevelser kommer ni att leva i hundratals år, medan ni upprätthåller ett ungdomligt utseende.

Det som ligger framför er kommer till en del att vara bekant och varför ni inte kommer att ha några problem med att acceptera det. Efter många liv har ni er livsplan organiserad för att göra det möjligt för er att ha en full förståelse och vetskap om de nya erfarenheter som ni behöver. Vetskapen om vilka ni verkligen är borde lyfta upp er till nya höjder och utsikten av att vara en del av dem som letar upp andra vilka behöver hjälp med sin evolution, är spännande och tillfredsställande.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...