Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 3 april, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 3 april, 2020

 

Världen har aldrig fått en chans att luta sig tillbaka och ta en titt på sig själv, eller att testa hur den skulle reagera i en världsomspännande nödsituation. Ingen konfronterar dem, men det är intressant att se hur de största länderna kommer samman utan att veta vart pandemin kommer att leda dem. Det virus som testar den största delen av er civilisation testar er till yttersta gränsen och det kommer att visa hur väl ni kan komma samman för att hantera de hot som skulle kunna störta några av era regeringar. Viruset testar er lösning för att övervinna det, innan saker och ting blir alltför allvarliga.

Viruset testar redan på allvar er förmåga att hantera dess inverkan på självaste de grundvalar vilka era länder litar sig till för att få en smidig färd genom livet; det kommer aldrig på nytt att bli riktigt detsamma och en hel del efterforskning behöver ske. Med tiden kan ni mycket väl överväga att det som nu sker, på vissa sätt är en välsignelse i förklädnad. För det råder inga tvivel om att när saker och ting återgår till det normala, så kommer det att finnas en hel del spekulationer om behovet att göra förändringar som undviker att en sådan katastrof på nytt ska inträffa. Det kommer också att bli en chans till att förbereda befolkningen för den storslagna framtid som väntar er.

En del människor frågar sig varför Gud tillåter sådana pandemier när så många människor dör av viruset, men förstå att den fria viljan måste upprätthållas. Sanningen kommer att bli hård för många att förstå eller acceptera, men om det så gäller i egenskap av individer eller kollektivt, så kommer ni att komma fram till att få acceptera en viss del ansvar för resultatet, eftersom era gärningar har hjälpt till att framkalla det. Inse att de själar som har gått vidare kommer att få höra berättas om de omständigheter som ledde fram till deras död och med en större förståelse om karma kommer de att acceptera sin upplevelse som en del av sin evolution. Ni kommer att märka att varje livstid är planerad för en sådan utveckling och som ni har godkänt, samt att föga eller inget sker av en slump.

Ni kanske känner er kränkta över att ni inte har någon märkbar kännedom om er livsplan, men som vi tidigare har förklarat, så borde ni intuitivt vara medvetna om när ni blir testade. Att helt och hållet vara medvetna innebär att era reaktioner på era upplevelser inte nödvändigtvis skulle vara spontana såsom de borde vara, med tanke på att ni borde känna er fria att uttrycka er på vilket sätt ni än önskar. Eftersom ni har fått fri vilja så har vi ingen önskan att otillbörligt påverka er, fastän vi kan försöka hålla er på er andliga väg så att ni ska kunna uppfylla er livsplan.

Det är osannolikt att ni helt och hållet kan begripa hur ert liv kan vara så välorganiserat för att säkerställa att ni får varje chans till att genomleva det framgångsrikt, tills ni kan se den fullständiga bilden, vilket ni gör när ni återgår till de högre vibrationerna. Livet är inte så fyllt av slumpmässiga händelser vilket ni kanske tror och era Guider finns ständigt med er för att få er att gå i rätt riktning. Vi betonar på nytt att de inte pådyvlar er sin hjälp på er, utan de finns hela tiden där för att vägleda eller hjälpa er att följa er valda väg.

Ni alla har färdats en lång väg för att komma fram till denna punkt i er evolution och det är troligen den mest betydelsefulla tid som ni någonsin har uppnått. Ni står vid dörren till friheten från de Mörkas uppmärksamhet, vilka så ihärdigt har försökt att få er att avvika från er väg tillbaka till Ljuset. Fastän de får ta emot begränsningar gällande till vilken utsträckning de kan gå för att uppnå sina mål, så förmår de fortfarande avleda er uppmärksamhet från ert mål. Men många av er har troget hållit sig till er livsplan och har tagit er bortom de hinder som blev utplacerade på er väg. Nu finns ingen återvändo, eftersom ni har etablerat ett starkt grepp om er framtid.

Ni kan nu börja tänka på er framtid och vartåt ni vill att den ska ta er, vilket skiljer sig från tidigare perioder då er väg arrangerades för er. Nu förmår ni välja vilken väg ni önskar ta och ni har gott om tid att överväga det innan Eventet äger rum. Galaxen inväntar er närvaro och kommer att välkomna er som en Galaktisk Varelse som följer er egen utstakade väg. Innan Eventet äger rum är det svårt att uppskatta hur underbart det blir att ha en sådan frihet och vara fri från de Mörkas ingripanden. Allt som ni hittills har upplevt har gjort er mer motståndskraftiga och starkare inför svårigheter som ligger utplacerade på er väg.

De som övervakar era framsteg kan inte ingripa i er fria viljas beslut, men kan använda varje situation som i det långa loppet säkerställer resultatet, vilket också kan gynna er. Ni kan se på den nuvarande situationen på Jorden och fråga er hur det kan komma sig, men redan nu förekommer ett erkännande om att pandemin belyser svagheterna i era gamla sätt att leva. Saker och ting måste förändras för att säkerställa att er framtid är säkerställd från att någonsin mer behöva stå inför följder av en sådan allvarlig pandemi. Den har gett er en insikt i hur värdefullt era liv har balanserats och hur lätt de kan dras upp med rötterna med allvarliga följder. Ni har en möjlighet att rätta till saker och ting för att säkerställa att ni aldrig mer får en dylik upplevelse.

Det kan vara svårt att acceptera att ni kände till möjligheterna om vad som kan hända innan ni inkarnerade på Jorden, men ni visste också att resultatet högst sannolikt skulle bli en storslagen förändring i en riktning som skulle komma att gynna hela Mänskligheten. Den Nya Tidsåldern kommer nu att inledas på ett sätt som under en tidigare period varit omöjligt. Alla de goda ting som ni blev lovade kommer inom kort att börja bli er verklighet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...