Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 25 juni, 2021

 

Från vår högre nivå ser vi allt framför oss och det är ett träsk av oftast negativa handlingar och vi måste berömma dem som försöker föra in stabilitet och mening i era liv. Det pågår en rensning, men uppgiften är av formidabel storlek, så det är omöjligt att precis förutsäga när den är nära fulländning, men framsteg görs dock och segern är säkrad. Det är ingen liten uppgift att ringa in och stoppa de Mörka med sina aktiviteter som har brutit mot Lagen. Reningen kommer att fortsätta tills det är säkert att introducera välgörande förändringar som kommer att lyfta upp människorna, planen för det är redan förberedd och starten väntar bara på att rätt omständigheter ska infinna sig.

Ingen tid har gått till spillo och mycket har förberetts tidigare så att inget går förlorat på grund av förseningarna. Oavsett hur det ser ut till det yttre, så är mycket på plats som kan introduceras med kort varsel. De Mörka börjar känna sig obekväma, vare sig de inser det eller inte, medan vibrationerna fortsätter att stiga, och de kommer att bli lämnade där de är för att uppleva konsekvenserna av sina handlingar. De vet att de förlorar slaget mot Ljuset och en del planerar redan att fly genom att lämna Jorden. De kommer dock att se sin väg blockerad och tll slut kommer de att få stå till svars för sina illgärningar, så vissheten om att ingen kan fly rättvisan bör göra er nöjda.

Ni kanske undrar varför inte åtgärder har vidtagits förut, men vi har ofta anmärkt att det måste vara en idealisk tidpunkt för att säkra framgången. Den tid har kommit och det är därför vi är helt säkra på en total framgång i sinom tid. Uppgifterna framöver är fortfarande kolossala men vi vet att vi har grepp om segern. Vi har hindrat stora händelser som kunde ha lett till att Jorden förstördes och även om ni tycker det är högst osannolikt kan vi försäkra er att de Mörka skulle ha genomfört en sådan avskyvärdhet, hellre än att acceptera nederlag. Faran är över men det finns ännu mycket att göra för att kapsla in deras önskan att orsaka förstörelse på Jorden.

I det långa loppet kommer ni att se tillbaka på denna tid i er historia och vara tacksamma över att ni kunde överleva en ytterst svår tid när allt liv hotades. Sedan 2012 har ni alltid varit menade att övervinna dessa som hotade att ta över världen, och ni tillåts nu att ta emot hjälp från LjusStyrkorna. Detta kommer att fortsätta men det är ni som måste göra de första dragen, annars kunde det ses som att vi blandar oss i den fria viljan. Så var inte oroliga för framtiden, då ert öde säkert ska leda er till ett fredligt och bekymmersfritt liv. Tappa inte modet även om det fortfarande är tuffa tider, vissa saker måste tas itu med inan ni kan slappna av, men det kommer.

Många förändringar kommer att ske och kanske verkar de inte alltid vara förmånliga, men var säkra på att det mesta snabbt kommer att föra er in i en ny era som ger er många fördelar. Vi har nämnt dem tidigare och det är tydligt att de kommer att föra er in i den Nya Tiden. Scenen är då klar för ännu bättre saker och snart kommer er livsstil att vara långt från det ni har nu. Slitet och de tidsödande sätt som ni accepterar nu kommer att ersättas så att det frigör en massa tid som ni kan använda för er egen nytta. Livet kommer att bli helt annorlunda mot vad ni är vana vid och resor blir vanligt med nya sätt att färdas på som ger er mer tid för er själva. Allt är på gång och ju förr mänskligheten går framåt från den nuvarande röran ni befinner er i, desto tidigare kan nya levnadssätt introduceras. Ha tålamod eftersom allt kommer till er i rättan tid.

Det ni kallar ”dåliga tider” kommer efter hand till ett slut och ersättas av spännande och mycket välkomna förändringar. Genom hela historien har livet varit en kamp, men det har varit ett sätt att ge er de erfarenheter ni behövde för att utvecklas. Ni har klarat den svåra biten och från och med nu kommer saker att gradvis förbättras medan ni tar igen förlorad tid. Ni kan knappast föreställa er vad som väntar er men ni kommer att få höra om nya uppfinningar och levnadssätt som går långt över vad ni nu är vana vid. Er framtid är säkrad och ni förbereds för en livsstil som är ganska annorlunda mot vad ni är vana vid.

Folk kan spekulera i hur saker kommer att förändras men knappast föreställa sig de nya uppfinningar och idéer som det arbetas på. Ni är förstås manade att följa en viss väg som ger er de möjligheter ni söker och ni får hjälp längs vägen. En del av er klagar och undrar vad ni gjort för att förtjäna era upplevelser, men glöm inte att ni gick med på er livsplan innan ni föddes på Jorden. Alla större händelser i livet har arrangerats i förväg och ni vet med er inombords att ni får de erfarenheter ni behöver för att utvecklas vidare. Meningen med livet är, när allt kommer omkring, att färdas en väg som tar er tillbaka till de högre riken varifrån ni om.

Kanske ni inser att de flesta nära själar har troligtvis levt tidigare med er, och ibland kommer hela familjer tillsammans i serier av liv men inte alltid i samma relationer. Det visar varför en del familjer är så nära varandra med starka band. En del relationer är bara till för att skapa de lärdomar ni behöver och är kanske inte så behagliga, men de uppfyller orsaken till varför de finns. Så tänk på varför ni har vissa erfarenheter att hantera och ni kan förhoppningsvis gå vidare från dem. En del är förstås till bara för att ni har en del i berättelsen utan att direkt vara inblandad. Ibland kan det bli ganska invecklat men det löser sig till slut som det var tänkt och ger även utrymme för fria viljan.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...