Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 26 Februari 2016

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag

26 Februari 2016

Händelserna går fortfarande vidare i snabbt tempo, och sannolikheten för ingripande blir mycket mindre, när makten från de mörka har minskat. Mycket beror på deras förmåga att fortsätta finansiera sina behov, och det blir sakta allt svårare, eftersom deras aktiviteter påverkas av brist på medel. De högre krafterna kommer att fortsätta att inskränka deras verksamheter som de har gjort i många år. Nu blir dock deras val mer begränsade och de kämpar för att hålla sina projekt i rörelse. Många gånger har de försökt komma runt begränsningarna som läggs på dem. Men det är inte till någon nytta och de är oförmögna att fortsätta med sin plan att starta ett Tredje Världs Krig, och de har fått höra i otvetydiga ordalag, att de under inga omständigheter kommer att tillåtas att starta ett.

Under tiden flyttas för att möjliggöra ”Avslöjande”, att gå framåt är långt framskridet, och inget kommer att tillåtas för att förhindra det från att tillkännages. Andra frågor som också är planerade för att föra ut sanningen fortskrider väl. På många fronter finner människor modet att säga sin sanning, och de kommer att skyddas. Lögnerna accepteras inte längre och mörkläggningen exponeras. Tiden för frisläppandet av sanningen har nu kommit, och när historien är om-skriven, kommer den att bli ihågkommen som tiden för Avslöjanden. Sanningen är så annorlunda mot vad ni har letts till att tro. Faktum är att många kommer att finna det ofattbart att ni har blivit vilseledda så länge.

Det fridfulla liv som ni har längtat efter kommer snart att vara inom räckhåll, och förändringarna kommer så småningom att vara världsomfattande. Allt som har hindrat er från att glädjas åt er rätt, kommer att övervinnas och ingenting av gamla oacceptabla sätt kommer att tillåtas att stanna kvar. Era behov kommer att skyddas, så att ni så småningom ska kunna njuta av livet till fullo. Den ”dåliga drömmen” som ni bara uppstår från kommer att sluta, och mycket stöd kommer att ges till er, så att de nödvändiga förändringarna manifesteras. De kommer naturligtvis behöva er hjälp tillsammans med era utomjordiska vänner, som har följt er på er resa. Även i er livstid har det förekommit flera tillfällen då de har förhindrat stora katastrofer.

Det finns en tid som närmar sig, när ni kommer att ha en nära relation med Varelser som har levt inuti er Jord. De ser att ni har utvecklats tillräckligt för dem, att ge sig till känna för er. Det kommer också att finnas andra från utanför Jorden, som kommer att hjälpa er mer er övergång, att bli Galaktiska Varelser, även om den händelsen fortfarande är ganska långt borta. En underbar framtid väntar er, som kommer att mer än kompensera för alla liv ni har haft i de lägre vibrationerna. Ni har lärt mycket under en lång tidsperiod och det kommer att hjälpa er avsevärt med framtida upplevelser. Som ni kommer underfund med, är livet en hel serie av upplevelser, som har förberett er för större saker.

Ta livets lärdomar på allvar, då de har mycket att lära er, som gör att ni kommer att tillåta er att stiga upp, utöver behovet att spendera ytterligare liv på Jorden. Ingen är varken större eller mindre än någon annan, eftersom det helt enkelt är en fråga om var ni befinner er på utvecklings-stegen. Hjälp er medresenär där ni, med ett vänligt ord eller en hjälpande hand, kan vara väldigt upplyftande. Karma är varken bra eller dåligt, såtillvida att det helt enkelt täcker lektioner som måste läras, om ni ska fortsätta utvecklas. Utan hänsyn till vilka erfarenheter ni går igenom, var säker på att de är nödvändiga, även om några är frivilliga, och resultat från en önskan om att hjälpa en annan själ att utvecklas. Så försök att göra ert bästa under alla omständigheter, vet att det finns mycket till er förtjänst i att hjälpa andra.

De mörka tjänarna har uppmuntrat er att se andra som separata från er, medan ni alla är Ett. Så se utanför det yttre höljet, eftersom ni alla har kommit från Källan av Allt som är. Minns också att en själ har många livserfarenheter i alla raser. Eftersom detta är slutet på en Sol Cykel, är det en tid när många själar kommer att stiga upp, efter att ha stigit över de lägre vibrationerna. De som inte har uppnått en hög nivå kommer att fortsätta som förut i en ny cykel, som är en annan möjlighet att göra framsteg. Ingen lämnas utan hjälp, och den ges fritt vid efterfrågan, även om det kanske inte blir exakt som väntat. I de lägre vibrationerna kan ni uppleva stor lycka, men också sorg, och båda kommer att främja er utveckling.

Sluttiderna är under dramatiska förändringar som är långt framskrida. Moder Jord är naturligt involverad och har redan börjat inleda nödvändiga ändringar. Hon har tillåtit sin ”kropp” att bli använd på många negativa sätt, för att hjälpa er utveckling. Men hon har nu beslutat att är det dags att koncentrera sig på sina egna behov, och reningen av Jorden har påbörjats. Förändringarna kommer orsaka att människor flyttar till säkra grunder, och lämplig varning ges, och slutligen kommer Jorden att transformeras. På de högre nivåerna kommer det att återställas till en tid när den kallades ”Edens Trädgård/Edens Lustgård”. Det kommer att bli en glädje och fröjd att vara en del av sådana förändringar och leva i fred och harmoni igen.

För många själar på Jorden förefaller läget hopplöst, då de mörka tycks vara ansvariga och alltför kraftfulla för att tas bort. Emellertid är det inte alls det egentliga läget, och som det ofta påpekas, pågår mycket gott arbete bakom kulisserna. Visserligen har det varit så under en ganska lång tid, och för att nå det framgångsrika stadiet ni är på nu, har det krävts en hel del tålamod och omsorgsfullt arbete. De mörka har upphöjt sig själva över alla andra, och tror att de är världens mästare. Nu inser de att Ljuset gradvis har vuxit sig starkare på Jorden. Det har attraherat hjälpen av högre makter, och balansen har bytt plats, och Ljuset är nu den dominerande kraften. Det finns inget sätt som de mörka kan uppnå sina mål, fastän de kommer att kämpa in i det sista.

Gå omkring ert arbete med varje förtroende, innan de långa utlovade förändringarna kommer att manifestera. Vissa är mycket nära vid denna tid och ni får en vink om vad som väntar i era nyhetsrapporter. Sanningen har blivit dold så länge, men inte så mycket längre, eftersom den måste komma ut inom kort, för att styra människors energi i rätt riktning. Problemet har varit att de mörka till stor del har kontrollerat er Press, och har inte tillåtit de verkliga nyheterna att presenteras för er. Den situationen kommer snart att förändras och sedan kommer de verkliga nyheterna att upplysa er, och där de mörka är berörda kommer att chockera många, som har haft lite eller ingen kunskap om deras verksamhet. Det finns ingen anledning att skrämmas av dem längre, eftersom de är så nära övervakade att ingenting som de gör eller planerar kan hända i hemlighet längre. De har fångat sig själva i situationen som de planerade för den Mänskliga Rasen, och kan nu inte undkomma rättvisan för de brott de har begått.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullständighet.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Webbplats: Tree av det gyllene ljuset

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...