Mike Quinsey’s Högre Jag Meddelande, 29 mars 2019

Mike Quinsey’s Högre Jag Meddelande, 29 mars 2019

Per Staffan 29 mars 2019

Mike Quinsey (kanaliserad information)

Människor har vaknat upp en tid nu till sin möjlighet att kräva bättre representation, eftersom deras ledare verkligen inte har satt dem i toppen på sin lista. Det verkar som att vissa är mer intresserade av service till sig själva, och det är dags att större uppmärksamhet ges till folkets behov. Regeringar har visat sig vara för stora för att personligen uppmärksamma de problem som uppstått. Det finns ett tydligt behov av mindre grupper som ges tillräcklig makt för att tjäna människor på ett mer personligt sätt. Lokala råd är ett uppenbart val om det ges den makt och det ekonomiska stöd som skulle behövas. I vissa länder ignoreras folket nästan och har öppet stått upp mot de ansvariga. Sinnesstämningen för förändring är mycket kraftfull och den måste komma om ni ska följa med tiden. Behoven av förändring kan inte hållas tillbaka eftersom drivkraften är för stark, men ibland är det svårt att komma igång när de mörka fortfarande stör utvecklingen.

Den större planen för er utveckling har funnits i eoner av tid, och den kommer från erfarenheterna från många olika grupper. Ni kan med säkerhet säga att er plan har testats och testats, och ni har fördelen av den kunskap som ni tidigare fått. Era livsstilar kan vara olika men den grundläggande erfarenheten är anpassad till alla sorters själar. Huvudsyftet är att uppnå en realisering av själsgruppernas existens och att veta att ni alla kom från samma Källa – Den Högsta Skaparen. Ni kan ”bära” olika kroppar och er livsstil kan vara ovanlig, men faktum kvarstår att ni alla är själar som har kommit från samma källa. Ni har alla samma mål och det är att föra era erfarenheter tillbaka till Gudomen.

Den enorma rymden som verkar oändlig ligger bortom en dödligs fantasi och att tanken på att den är fylld av alla typer av liv i olika utvecklingsstadier. Det ställer frågan om vilken stor livsform som övervakar allt, och hur kan en sådan massiv uppsättning styras och administreras så bra så att allt verkar fungera så smidigt. Jo det kommer att förbli ett mysterium tills ni själva är mer utvecklade och kan förstå det. Ni har fortfarande mycket att göra och lära er och ni har bara börjat er resa. Ni har några begrepp att förstå när ni går framåt och kanske det faktum att allt finns i detta nu är det svåraste att förstå. Tänk på det och om ni är redo hjälper era guider er att förstå en annan typ av existens. Det kallas framsteg när ni gör returresan dit ni kom ifrån.

Den uppenbara isoleringen som vi tycks ha levat i under tusentals år är för att se till att vi som en fri vilja-planet får lov att leva med vår fria vilja och följaktligen ansvara för resultatet. Det är ett säkert sätt att lära sig att utvecklas på ett sätt som resulterar i vår gradvisa utveckling. Besökare på er planet hålls naturligtvis normalt i schack, eller åtminstone begränsade till att endast tillåtas som observatörer. Ett undantag var närvaron av Anunnaki, som genom sina handlingar täckte en fas av våra nödvändiga erfarenheter, samtidigt som vi rensade gammal karma. Det är sant att ingenting händer av en slump, och händelser av olika slag kan hjälpa många, många själar, även om de inte var direkt involverade i de handlingar som åstadkom det. Karma har tjänat sitt syfte och är inte nödvändig nu i den utsträckning som den var tidigare, eftersom de flesta rensas väldigt snabbt.

Det måste verka konstigt för er att en relativt liten andel själar kan ge ut så mycket ljus att det faktiskt kan bära människan framåt och till en högre vibrationsnivå som ni njuter av nu. Ja, vissa själar kommer att bestrida den punkten, men de har inte en sådan panoramautsikt över vad som händer på jorden som vi har. Dessutom är det svårare att förstå vad som händer när ni är mitt i händelsen. Dessutom kan ni inte se den potential som finns, särskilt vid den här tiden när ni är mitt uppe i förändringarna. Vi kan försäkra er att ur kaoset kommer de nya vägarna att bli uppenbara och förverkligar löftet om bättre tider då allt kommer att hända för folkets bästa.

När planen för din individuella utveckling utarbetas, tilldelas du guider som har erfarenhet att leda dig genom sådana frågor. De kommer att leda dig och inspirera dig så att du så långt som möjligt följer din överenskomna väg. Att hjälpa andra själar vidare är arbetet för mer utvecklade själar, som har erfarenhet av samma typ av utmaningar som du står inför. Ibland känner du dem omkring dig tillsammans med de avlidna bland din egen familj, som älskar att ibland besöka dig för att se hur du mår. De vill att du ska veta att de är med dig, och ibland känner du dem omkring dig. De sitter inte i badet med dig eller gör något som du skulle finna pinsamt, men särskilt i dina tysta ögonblick väljer de att låta dig veta att de är i närheten. Det kommer inte att vara din fantasi, så avvisa inte de känslor av kontakt som görs med dig.

Kan du föreställa dig glädjen och skratten när de som har stigit upp vet att du är färdig att lämna Jorden. Det finns ingen sorg eller sörjande utan spänning vid tanken att du återvänder till ljuset, och hela din familj och vänner som har gått över kommer att vara där för att hälsa dig. Det kommer att bli fester runt om i det som kallas Sommarlandet av uppenbara skäl. Det är absolut inget fel att se fram emot den återförening som väntar på dig, och med rätt tillvägagångssätt kan du njuta av din återkomst till de högre nivåerna som du kom ifrån för att inkarnera. Tänk på att i de högre nivåerna har du fortfarande en ”jordkropp” men inte den tunga och täta versionen som du lämnade kvar, utan en som kan ändras av kraften i din tanke. Du kan bokstavligen tänka saker till verklighet.

Som du kan förstå, jämfört med dina Jordupplevelser som är väldigt krävande och ofta tröttsamma, i högre nivåer känner du dig uppfriskad och full av liv. Så mycket så att du inte behöver lägga ner din kropp under långa perioder för att ”ladda om” som du gjorde på jorden. Så mycket är annorlunda men kommer att vara i din smak och mycket tillfredsställande. Vi vet att några av er kommer att skämtsamt fråga om de kan ta sina mobiltelefoner med sig, men i vilket fall skulle ni inte behöva dem eftersom ni kommunicerar med varandra genom tanken.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning.

Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Källa: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...