Sananda via Ann Dahlberg, 28 februari

Jesus Sananda

Sananda

Lördag 27 februari 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag vill prata lite om förlåtelse idag. Förlåtelse är det viktigaste redskapet vi har för att gå vidare i livet. Om vi inte förlåter så sitter det som en tagg inuti hjärtat. Det blir ett motstånd i kroppen som kan ge uttryck på många sätt. Förlåtelsen är viktig för vår fortsatta utveckling och förståelse av oss själva och andra. Den öppnar upp för helt andra perspektiv och ger oss den frihet vi behöver för att kunna fortsätta växa. Alla vet hur skönt det kan kännas när man har accepterat och förlåtit. Det känns som en befrielse och att man nu kan lägga sin energi på annat som är viktigare för en själv.

Vi har alla gått igenom saker som vi uttrycker på olika sätt. Vi vet inte vad andra har gått igenom och varför de ibland bete sig som de gör. Vi kan bara försöka sätta oss in i den andres situation, gå i hans skor ett tag, så kan vi börja förstå. Det är första steget till att acceptera och förlåta. Vi behöver inte tycka att deras uttryck är bra eller acceptera deras sätt att uttrycka sig. Vi behöver bara förlåta deras handlingar för att på så vis ge möjlighet till förändring för både dem och er själva.

Jag var tvungen att förlåta mina fiender, för att kunna resa mig upp och gå vidare med mitt liv. Ett liv som blev så mycket rikare eftersom det byggde på förståelse och acceptans. En djupare förståelse av sig själv och andra ger en djupare förståelse av livet självt. Hela livet blir som ett underverk i sig själv. Varje ny dag blir som ett nytt äventyr. Man ser världen med ett barns ögon och gläds och förundras över allt man ser och upplever. Det är i det tillståndet du befinner dig när du är ”ett” med ditt hjärta och lever i nuet. Korta stunder har ni alla befunnit er där, i meditation eller i kontemplation med er själva. Det är dit ni är på väg nu, kära barn på Jorden. Tillbaka till ursprunget, bli som ett pånyttfött barn som bara ”är” i tillit och kärlek.

Det är dags att vara i hjärtat så mycket som ni kan, det är där ni finner förståelsen och kärleken till allt som är. Det är lättare att förstå och förlåta när man befinner sig i hjärtat, då hjärtat har en djupare förståelse om vad som händer runt en själv. En del av ens egen väg i livet. Vi kan inte se helheten här nerifrån men det finns alltid en mening till allt som händer i ditt liv. Något som kan få dig att växa och förstå vad som är rätt eller fel i livet. Vilka tankar och handlingar som leder dig framåt till den väg du önskar att gå.

Är det hjärtats väg du vill gå? Följ då hjärtat. Hjälp ditt sinne att förstå, acceptera och förlåta det som varit. Krama om dig själv och överös dig med kärlek. Låt positiva, kärleksfulla tankar bli ditt ledsnöre och din intention i de stegen du nu tar. Det är ok att falla, det är bara att resa sig upp igen och fortsätta med den intention du hade innan du snubblade. Fokusera man på det positiva och goda i livet, så kommer det att bli den verklighet du snart ser runt dig. Den verkligheten börjar att mer och mer manifesteras för många idag.

Vi är så tacksamma för alla kämpande bröder och systrar och vi sänder Er så mycket kärlek som vi kan.

Vi älskar Er så mycket

Alla guider genom Sananda

You may also like...