Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 27 maj, 2022

 

 

Alliansen fortsätter att avancera men som vanligt håller de sina aktiviteter för sig själva för att skydda de inblandade. Kriget med Ryssland kommer att bli det sista med sådana proportioner därför att det inte gagnat någon, och vägen mot framtiden går helt klart till att diplomati avgör konflikter. De Mörka är förstås inblandade och ansvariga för att hålla den situation igång som beräknas hålla Mänskligheten i ett ohälsosamt skick och i låga medvetandenivåer.

Det är upp till individerna att hitta sin väg framåt genom en djungel av falskhet och avsiktliga försök att hindra dem att utvecklas. Tack vare de själar som vaknat upp till sanningen finns det dock informationskällor som ger ut den. Det pågår en desperat strid för att få ut sanningen till folk men det är lättare sagt än gjort. Desinformation och falska rapporter gör många själar förvirrade om vad som är den riktiga sanningen, men den finns ute och väntar att bli hittad.

De mörka får inte alltid som de vill och i senaste tiden har de haft svårt att hålla sanningen borta från er. De stigande vibrationerna för mer ljus till er och fortsätter att göra så tills de negativa energierna inte kan existera mer. Det kommer inte att hända på en dag men ju fler själar som vaknar upp till sanningen, desto snabbare blir den känd. Med utvecklingen av internet kan många källor med sann information hittas och hållas tillgängliga för er med vårt skydd. De flesta av er har intuition och kan avgöra vad som är falskt.

Ert öde är att stiga upp men de som söker detta måste göra sin del för att lyckas. Det tar tid och övningar för att nå den nivå som är nödvändig, men var säkra på att era vägledare finns till hands för att stötta er. När ni kan föra er på ett sådant sätt att händelser utanför er inte påverkar er eller blandar sig i ert liv, är ni på en säker väg mot framgång. Ni finner det faktiskt lätt att hålla den nivån när ni nått den. Andra kommer att märka hur lugna ni är och dras till er av den anledningen, de kommer att undra hur ni gör det och blir intresserade av att lära sig förmågan.

Var säkra på att alla själar som letar efter en möjlighet att stiga upp får hjälp och därför kan vara säkra på att gå framåt. Ni måste förstås göra egna ansträngningar för att utvecklas, men när ni väl beslutat er för det får ni hjälp. Ni skulle säkert bli förvånade av att veta hur mycket stöd ni får, inklusive skydd från de Mörka, förutsatt att ni inte sänker garden. Om ni låter era vibrationer sjunka drar ni troligtvis till er negativa entiteter, men ni kan också dra till er de med högre vibrationer när ni upprätthåller en passande positiv nivå.

Livet kan bli ganska behagligt,fullödigt och tillfredsställande när ni är på rätt spår och ni kommer att se att ni blir ganska populär och eftersökt för råd, eftersom folk inser att ni är fullt medvetna och kan hjälpa andra till andlig utveckling på sin valda väg. Era högre vibrationer är som en magnet för dem som söker andra med andliga egenskaper. Det är inte en fråga om religiös tro utan helt enkelt en förståelse av sanningen.

Religion har sannerligen sin plats i de flesta människors liv, men när ni går framåt i er förståelse ser ni att sanningen är universell och inte tillhör någon som enskild egendom. När de falska lärorna släpps av er finns endast sanningen kvar. Sanningen tar er ändå bara till nästa nivå av förståelse, då det inte är någon idé att försöka ”springa innan man kan gå”. En sak ni kan vara säkra på är att om man lärt av de lektioner som läggs fram för er, kommer framsteg att arrangeras så att ni går vidare på ett ordnat sätt. Det kan till och med behövas ett byte av Vägledare för att ta er till nästa steg i er evolution.

Kära Ni, ni har alla varit på en mycket lång resa där ni upplevt så många liv, på så många olika sätt som ni getts enligt era behov. Netto-resultatet är de ni är nu och er själ kommer att behålla omfattningen av den evolution ni nått. Nästa steg är det största ni gjort och bär er upp till en högre nivå för att aldrig mer behöva lärdomar i de lägre vibrationerna. Ni kan känna er nöjda med er själva då ni klarat er igenom många prov för att nå den högre evolutionsnivån.

Alla går för närvarande igenom en mycket prövande tid, och det är så viktigt att man inte ger efter för förtvivlan utan håller sina mål i sikte. Det kommer troligen andra själar till er för att komma på hur ni nått en sådan fredlig stämning runt er, då ni kan vara säkra på att den märks. Er aura kommer att glöda av de högre vibrationerna som når långt bortom er fysiska kropp. Det är därför ni drar till er andra själar som mår bra i ert sällskap.

Ni är ledfyrar av ljus i mörkret och behövs i dessa tider för att hjälpa andra att lyfta vibrationerna runt er. Håll er lugna och vet att andra kommer att söka er hjälp och ert sällskap av den anledningen.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

You may also like...