Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 27 november, 2020

 

27 november 2020. Mike Quinsey.

Det verkar inte finnas något slut på den oreda över hela världen på grund av coronaviruset. Det är förståeligt då en sådan situation inte förekommer i något levande minne, och det är därför som det har en sådan påverkan och inte ser ut att mattas.

Det har emellertid gett Mänskligheten tid att utvärdera sin livsstil och vad de vill ha ut av framtiden. Det har blivit tydligt att det finns mycket att tänka på om människorna ska kunna starta om med klara mål i sikte som rör sig bort från allt som visat sig vara utan nytta och inte längre har någon plats i era framtida liv. Utan tvivel kommer hastigheten i förändringarna att öka och nya sätt att göra framsteg kommer att hittas. Det är ett gyllene tillfälle att ta en grundlig titt på det sätt ni har levt.

Stora förändringar verkar vara oundvikliga om ni ska kunna gripa detta tillfälle att göra en omstart som driver er in i den Nya Tiden. Politik och det sätt som man driver verksamheter är säkerligen högst på listan, då båda har en allvarlig inverkan på allmänheten. De gamla sätten kan inte, och bör inte, återtas då de inte längre passar för en Mänsklighet som syftar mot framsteg. Folket har all rätt att förvänta sig mer från sina ledare så att en framtid kan formas som ger liv till det tjugoförsta århundradet. Det är dags att samla folk och inte fortsätta med det förgångnas ”vi och dem” där det fanns en sådan avgrund mellan de ”som har” och de ”som inte har”. Varje själ förtjänar ett liv där det livsnödvändiga finns tillgängligt för alla.

Det finns så många förbätringar och uppfinningar som hållits undan av dem som har egenintresse av att uppehålla status quo, men tiden har kommit för en förändring som ger nytta till folket, och det ska hända, man kan helt enkelt inte stoppa framstegen längre. Överallt blir folk och företag tvingade att gå igenom hur de arbetar och det blir förändringar, det måste det, då det inte finns något sätt för dem att återgå. Mycket beror på hur länge fri energi kan tystas ned och förnekas mänskligheten. Att släppa fram det kommer att öppna för så mycket som tillförsäkrar ett lättare liv för ett stort antal människor, ger dem ett av livets nödvändigheter och befriar dem från fattigdom. Det måste hända om den Nya Tiden välkomnas med öppna armar då det kommer att höja livskvalliteten för så många, och då menar vi miljoner människor över hela världen.

Som Mänsklig ras är ni Alla Ett, och ju tidigare ni erkänner detta fakta och behandlar folket som Ett Enda, desto tidigare kan framstegen i den Nya Tiden bli er verklighet. Det finns många själar som inkarnerat på Jorden nu, redo att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, för att leda vägen framåt mot en bättre tillvaro som uppfyller löften som getts er den senaste tiden. Det finns så många själar på vår sida slöjan som driver på er så att ”förhållandena” kan ta emot de nya energierna. Det finns all hjälp från vår sida för de av er som går i fronten för att få saker att hända. Var säkra på att saker kommer att vända till er fördel och kompensera för den prövande och oroliga tiden ni är i nu. Bibehåll ert lugn i vetskap om att Ljuset vinner striden.

I dessa prövande tider kanske ni undrar hur ni ska ta er igenom de kommande veckorna utan att kompromissa med er själva. Ni måste helt klart bevara lugnet och inte låta antagonistiska situationer slå er ur kurs. Om ni känner att ni är tillräckligt utvecklade för att stå emot de negativa energierna omkring er, bör ni kunna skaka av er allt som inte är av Ljuset. Stanna kvar på er väg utan att avvika och ju bättre det går, desto mer styrka kan ni utveckla. De positiva energierna har redan ökat och kommer att göra så ända fram till Uppstigning. Ta er över det nuvarande hindret och ni kan inte undgå att märka hur mycket lättare det blir. Ni har kommit en mycket lång väg för att nå denna punkt, så grip tillfället ni får att lämna de gamla onödiga energierna bakom er.

Alla kommer inte att acceptera att de har Gud inom sig, och kommer att fortsätta att söka Gud utanför sig själva. På sätt och vis spelar det ingen roll då det viktigaste är att tro på Gud, och då kommer resten efterhand i och med större förståelse. Undervärdera inte Guds stora kärlek till allt levande, en kärlek som går bortom förståndet. Det förväntas inte att ni ska kunna omfatta en sådan kraft som står för skapandet av alla livsformer, var och vilka de än är. Den Stora Centralsolen är lågande upplyst och, i brist på bättre formulering, är det den Högsta Skaparens boning. På er lägre vibrationsnivå förväntas ni inte förstå den ultimata energin, men det räcker att säga att den är så kraftfull att den inte kan beskrivas på ert språk.

Tiden ni går igenom gör folk bekymrade över vart de är på väg och vad deras livsmål är. Ni får gott om tid att utvärdera vad ni vill ha ut av livet och vad ni behöver för att lyckas. Om er förståelse har nått andlig nivå, kommer ni utan tvivel att fortsätta att utvecklas på en väg som högst troligt resulterar i er Uppstigning. Det kommer med upphöjningen av era vibrationer och på det viset kan ni definitivt nå framgång. Ni är inte lämnade åt er själva med att följa er väg och många andliga hjälpare är med er.

Ni kan knappast vara i ett bättre läge för att komma hela vägen till Uppstigning och det kommer att vara värt all ansträngning ni gör för att lyckas. Ni har arbetat hårt, ofta mot höga odds, där de som trodde och gick emot religiösa läror blev förföljda och ofta dödade. Religionerna var mycket strikta och deras ”hjord” var tvungna att följa deras tolkning av skrifterna. Att ha kommit igenom en sådan tid ger en eloge till er ståndaktighet och målmedvetenhet att finna sanningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...