Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 27 november

 

th-1

November 27th, 2015

Mike Quinsey

Även om händelserna som leder till förlust av liv på Jorden inte lugnar ned sig så vad ni ser är utrensandet av karma som behövs göras. Snart är tillfället för att göra detta förbi, och då vibrationerna fortsätter att förhöjas så kommer de negativa energierna att tyna bort. Förändringarna accelererar redan, och det kan ses att det finns hopp för mer fredliga liv. De bland er som stolt bär Ljuset och inte engagerar er med de mörka leder frammarschen mot frihet. Nu är tiden för stora förändringar som inte kommer att stoppas, vilka kommer att uttala kommande av den Nya Åldern. Början av detta håller på att läggas på plats på många ställen på Jorden, så att när det väl börjar kommer det att sprida sig snabbt över Jorden.

Var medvetna om att det finns mäktiga krafter runt omkring er, och när de kommer samman blir det en plötslig flodvåg av positiva aktiviteter. Ni kommer då att utan tvivel veta att den Nya Åldern verkligen är på väg och att det inte finns någon väg tillbaka till det gamla paradigmet. Under en tid nu har ni fått indikationer om vilka typer av förändringar som skall äga rum. Det blir ett snabbt framåtskridande som kommer att införa välkomna förändringar som klart indikerar riktningen ni går i. Det gamla kommer att försvinna mycket fort, då förändringarna får er att avancera till en ny livsnivå. Med tiden kommer orättvisorna som många nu upplever att suddas ut, och alla kommer att få en mycket acceptabel levnadsnivå.

Nu är tidpunkten för att ta en titt på vad ni har uppnått i livet, och om ni behöver göra några slutliga förändringar. En del kanske finner detta svårt, men om ni känner er det minsta otillfredsställd då har ni helt klart vissa förändringar att utföra. De flesta av er är avancerade med att rensa ut er karma, och vad som finns kvar efter att förändringarna kommer får dispens. Vid det här laget bör de flesta av er ha rensat ut all karma, förutom förstås smärre ting som inte kommer att hålla er tillbaka. När ni gick in i detta liv visste ni precis vad er plan var, och genom hela ert liv har ni fått stor hjälp att fullborda den. Var säkra på att ingen har fått mer än vad de kunde klara av.

Som själar som är mer medvetna än de flesta så kan ni ge råd där ni tror det kan hjälpa andra själar. Hur långt det går beror på vad ni känner att man kan förstå och agera enligt. De som har avancerat i sin förståelse är helt klart de mest passande att hjälpa andra. Då vibrationerna lyfts upp så kommer många fler själar att vakna upp till sanningen, och att sprida det blir mycket lättare. Uppmuntran bör ges så att andra själva börjar söka efter sanningen för sig själva, då de nya energierna öppnar folks sinnen för det.

När ni ser hur folk är engagerade i negativa aktiviteter så skicka till dem er kärlek, och önska att de får förståelse så att de kan överkomma dem. En del själar kan fortfarande inte lyfta upp sig själva och ur de lägre vibrationerna, men det finns alltid något att lära sig från alla situationer de befinner sig i. Kom ihåg att varje själ ni träffar är antingen er broder eller syster, och väsentligen inte annorlunda från er. Alla reser på en väg tillbaka till Ljuset, men är bara vid olika punkter på vägen, så ingen är verkligen bättre än den andra. Snart kommer mer avancerade själar att träda fram, som har inkarnerat speciellt för att tjäna andra vid denna högst viktiga tid.

De Galaktiska Styrkorna ser till att de mörka hålls under kontroll, och ser till att de inte kan blanda sig i planen som säkrar er Uppstigning. Det behövs vara några få av dem för att skapa förödelse, men nu när de beväpnade styrkorna tar en mer positiv roll för att säkra freden så kommer deras aktiviteter att begränsas. De mörka har genomsyrat mänsklighetens alla nivåer, men de ses nu för vad de är. När de väl har förts ut i det öppna så kan de inte gå vidare som tidigare, då de gömde sig bakom andra som utförde deras orders. De kommer till slut att arresteras och stå till svar för deras brott mot mänskligheten. Det kanske låter underligt, men vi ber att ni skickar Ljus för att hjälpa dem höja sig upp igen, men ingen bör önska se hur en annan själ famlar, då ni alla är Ett.

Det kommer att dröja lite innan de Galaktiska Styrkorna tryggt kan landa på Jorden, men det är deras intention innan alltför länge. Då blir det ett stort firande för att välkomna slutet på de mörkas styre. Dessa händelser kommer att äga rum inom livstiden för de flesta av er och är inte många år borta. Då det närmar sig kommer ni att lära er mycket mer om det, även om ni har vissa uppfattningar från vad ni har lärt er på senare tid. Då alla era förändringar sker så kommer också Moder Jord att göra sina och slutmålet är att återgå till sitt ursprungliga skick. Vid denna tid kommer de lägre vibrationerna inte längre att vara närvarande, och dualitet har för länge sedan försvunnit

Med tiden kommer ni att arbeta med de Galaktiska Styrkorna, men fortfarande ha möjligheter att följa era egna önskemål. Vid dessa tider kommer ni att helt och hållet arbeta för Ljuset och kommer att kunna göra det i absolut frihet från all inblandning. Ni kommer att välja vilket sorts arbete och med vilka ni gör det, även om det kommer att finnas gott om goda råd tillgängliga för er. Ni kommer att ha obegränsad frihet med mycket få restriktioner. För närvarande talar en del människor om att ha frihet, men det är enbart inom de begränsningar som Illuminati har satt upp, och som sakta har infört fler och fler restriktioner. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart och er frihet kommer gradvis att återställas.

Vilken nivå ni än befinner er vid så glöm aldrig bort att ni är en Varelse av Ljuset och att det är ert naturliga tillstånd. Det är anledningen till att ni uppmuntras att behandla alla andra med den respekt och kärlek som ni också önskar få från andra runt omkring er. Att ge kärlek fritt utan några förväntningar på kärlek som återgäldas är hur ni kommer att leva ert liv. Då ni kommer att vara med andra själar på liknande nivåer kommer ni dock nästan säkerligen få så gott som ni har gett. Ert liv på Jorden kommer att ha gett er karaktärsstyrkan att ta er an vilken som helst test med självförtroende.

Var självsäkra i allt ni gör och vet att denna cykel, till skillnad från tidigare, kommer att sluta med framgång och Uppstigning för de som redan är förberedda. En del av er är osäkra på om ni har uppnått vibrationsnivån som krävs för att göra det. Om ni är positiva och hela tiden försökt att arbeta inom Ljuset så kan ni vara säkra på att ni stiger upp. Uppstigning har inte medvetet gjorts svårt att uppnå, och hur väl ni gör detta beror helt och hållet på er. Med goda intentioner och genom att leva med era bästa förståelse av vad som krävs för att leva i Ljuset kommer ni dock att ha gjort vad som behövs.

Ljuskvoten på Jorden stiger hela tiden, och när som fler själar drar det till dem själva så kommer det att fortsätta att göra så. Låt det flöda och så kommer ni att hjälpa mänskligheten att stiga upp. Jag välsignar alla själar var än de är på Ljusstegen.

Jag är Mike Quinsey och skickar till er alla min Kärlek och Välsignelser.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...