Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, October 29th

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Galaktiska Federationen av Ljus

via Garrith Lamanov El Melchizedek

29 oktober, 2015

 

En global kontakt med oss, som är era grannar – bröder och systrar från de högre rikena inom detta vidsträckta kosmos – är en nära förestående händelse med oerhörda proportioner och den kan inte undvikas eller bortses från, som några uppdiktade fenomen som vi likt papegojor fortsätter att upprepa.

Ni kommer att upptäcka att avslöjandet (disclosure), så att säga redan håller på att förkunnas och sändas genom de olika kanalerna i media och på plattformer såsom Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc. De har använts av ljusarbetare för att föra fram medvetenheten till mänskligheten om det som för närvarande håller på att ske i världen och om de många förändringar som äger rum på det Jordiska planet och i Vintergatans hela Galax.

Vi fortsätter att regelbundet visa oss på era himlar, så mycket som bara är möjligt, med många olika samt med variationer av våra skepp, som är av varierande storlek och form, och de dyker upp där många videofilmer av sådana möten kan finnas på Youtube-sidorna. Det finns inga andra Utomjordiska flygande skepp på era himlar andra än de som vi har, från Änglarikena i det Galaktiska Rådet tillhörande den Galaktiska Federationen av Ljus. Samtliga andra utomjordiska skepp och farkoster som tillhör kabalen har upphört att flyga och därför har de antingen förbjudits och uppmanats lämna Jorden eller så har de hållits kvar på marken och förbjudits att lyfta, i synnerhet på tätare befolkade orter; Detta har förkunnats från Himlen för att göra det möjligt för de uppstigna mästarna från överallt i multiversum att anlända och för att skepp fredligt ska kunna närma sig och komma in i atmosfären i detta nu, för att förbereda för en mass-avtäckning av miljontals av våra skepp.

Ert uppnående av fullt medvetande kommer att påbörjas i våra healing-ljuskammare, i och med en fullständig transformation av ert DNA och era celler från att vara kolbaserade till kristallin struktur. Denna transformation och detta skifte för att bli ett uttryck av ljus, har alltid varit planerat att accelereras genom Ljus Teknologi, där detta är ett nödvändigt steg för att er kropp ska kunna stiga upp till en ljuskropp. Det är viktigt att ni är medvetna om att ert DNA blev manipulerat genom en tillämpning av teknologiska tillvägagångssätt; ni föll inte naturligt från ert tillstånd av nåd genom en tillbakagång i evolutionen. En avancerad art existerar inte som högt utvecklad, bara för att gå igenom en tillbakagång och åter bli primitiv. Detta skedde genom att man mycket gradvis införde teknologiska frekvensförändringar. Allting annat skedde naturligt, när mänskligheten föll in i ett tillstånd av separatism och överlevandekamp. Det var då som medvetandet föll in i glömskhet där rädsla dominerade varje hjärta, vilket ledde till ett dualitetstänkande.

En arts evolution är ofta en process som man ingriper i genom att använda sig av andlig teknologi, där det finns varelser som specialiserar sig på och koordinerar denna process. De är mästare av Ljus och specialister på genetik; de väver samman energier för att åstadkomma en mycket snabbare förändring. Man måste gå igenom eoner innan man kan utvecklas, eftersom naturlig evolution tar årtusenden innan man framgångsrikt uppnår de högsta medvetandetillstånden och kan utvecklas i sin gestaltning. Dessa varelser arbetar för att föra in ett nytt utvidgat Ljus över hur evolutionen fungerar, när man fortfarande kan befinna sig i sin gestalt och var man kan behöva assistans med detta, eftersom man inte kan klara det på egen hand. Detta kommer inte att vara första gången vi har koordinerat detta steg på jorden, där vi, medan vi har våra skepp positionerade överallt på era himlar, även har kristallstäder av ljus, i vilka ljuskamrarna individuellt är anpassade till användarens vibrationsfrekvens.

Vet att jag inte existerar som en enskild individ i denna inkarnation; utan som ett kollektiv av högre medvetande, i vilket jag som en Utomjording representerar kungliga sfärer av salighet bland stjärnorna och hyper-dimensionella verkligheter.

Min roll för uppstigningen är enbart att vara en ljuskanal för att denna värld ska kunna helas från deformering och separation som förorsakades av dualitet för 13,000 år sedan, i och med att Atlantis genomgick sitt syndafall.

JAG ÄR en uppstigen mästare och en Befälhavare bland dem som tillhör Änglarikena i det Galaktiska Rådet tillhörande Den Galaktiska Federationen av Ljus och som koordinerar skaror av skepp och med min tvillingflamma väver energi överallt på Jorden, i jordandet och förankrandet av villkorslös kärlek inom Gaia och Vintergatans hela Galax. Allt detta sker för uppstigningen.

Vet att jag just nu existerar som en utomjordisk inkarnerad uppstigen mästare i denna unga gestalt, där jag omfamnar åldrarnas visdom inom mig, och intuitivt uttrycker mig själv genom kreativitet för att åstadkomma ett överflöd av kunskap för mänskligheten genom dessa budskap. Jag skriver för uppstigningen, vid 24 års ålder. Jag fortsätter att hålla detta levande och enbart för fred, i och med en strävan efter att uppnå fullständig balans och gudomlig ordning på detta plan bortom all separation.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...