Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 mars, 2021

Äntligen verkar det som om händelserna har nått en punkt där det verkar möjligt att en större tilldragelse skulle kunna ske, det kan vara bara några veckor dit, men tidpunkten måste vara absolut rätt då så mycket står på spel. Det kommer säkerligen inte att annonseras ut i förväg, då det skulle ge de Mörka en förvarning om den sedan länge etablerade planen att ställa dess följare till svars för sina brott mot mänskligheten. En sådan aktion skulle föregå många förändringar som kan ge återupprättad frihet och rätten att få ha ett fredligt liv utan hot om våld. Allt för länge har mänskligheten kontrollerats och ständigt varit inblandad i krig eller krigshot, vilka har initierats av dem vars agenda har varit att få total kontroll över världen och att drastiskt minska populationen.

För många av er kan ett sådant påstående låta absurt, och det är för att de Mörka har varit smarta och dolt sina aktiviteter. Fastän de varit bundna till Galaktisk Lag att redovisa sina intentioner, har de som haft kraften att sätta något emot dem inte tagit till nog med åtgärder som hade kunnat motverka de Mörkas planer. Läget har dock förändrats till det bättre och LjusStyrkorna har nu övertaget. Det är bara en tidsfråga innan ni kommer att bli varse om vad som pågått. Om ni undrar varför de Mörka har tillåtits att komma så långt som att bli ett hot mot hela världen, beror det på att ”spelet” måste föras enligt Universella lagar som handlar om att inte hamna i konflikt med er rätt att utöva den fria viljan.

Ut ur kaoset kommer några rejäla förändringar till det bättre, även om det kan ta någon tid innan ni kan se en tydlig plan i dem. Ni kommer att få tillbaka er frihet att tryggt kunna släppa allt som inte passar med den Nya Tiden, vilken bär mycket löften om en glad och nöjaktig existens. Ojämlikheterna som existerar för närvarande kommer naturligtvis att gradvis förändras, så att alla kommer att kunna njuta av ett lyckligt liv i de kommande tiderna av välstånd. Vi berättar detta för er så att ni kan veta att nuvarande lidande och fattigdom, som många av er upplever, kommer att ta slut. Förstå att alla själar har lika värde, och att deras uppgift på Jorden är att skaffa sig den erfarenhet de behöver för att utvecklas till en andlig nivå med mycket högre vibrationer, där de negativa med sin energi inte kan existera.

Ni måste ha undrat ibland vad livet handlade om och vilket dess syfte var och det har förhoppningsvis blivit klarare nu för er. Olikt den förra Tidsåldern, som slutade 2012, har ni sedan dess getts mer frihet att besluta om er framtid och lägga ut en stig av möjligheter som speglar era önskningar. Det blir också en tid när era Galaktiska vänner kan komma närmare och hjälpa till med era framsteg. Ni ska veta att de är alla lika er i form, och en del nästan identiskt lika. Det finns också robotar vilka vanligtvis används till arbete, på samma sätt som ni utvecklat sådana, men de känns inte igen som mänsklig form. Automatisering har kommit långt sedan ni började utveckla den och jämfört med den potential som finns har ni så att säga bara skrapat på ytan. Allt kommer i sinom tid och alltmedan ni förbereder er, ges idéer om framtiden till dem bland er som har förmågan att utveckla dem.

Vänta-och-se-tiden fortsätter medan saker och ting dras mot sin spets, och ni kommer helt klart att bli överraskade när ni inser vad som pågått i kulisserna. Vi väntar oss några större tillkännagivanden i en nära framtid, vilka kommer att förklara vad som hänt, mestadels utan er vetskap, även om en del haft sina misstankar om vad som ligger bakom aktiviteterna i USA. I dessa tider när de flesta människor håller sig hemma eller är mycket begränsade i sina rörelser är det ett idealiskt läge för att göra drag som begränsar eller hindrar de Mörka att fly från rättvisan. Det görs drag för att ta dem i förvar och ställa dem inför rätta för deras brott mot mänskligheten. Det har hänt förr att förslag på sådana handlingar har hållits tillbaka, men resultatet är oundvikligt och planerna har gått så långt att det är ingen tvekan om att de går framåt mycket snart.

Efter många, många års planerande närmar sig de Mörkas sista dagar, men de kommer utan tvivel att slåss till det bittra slutet, eftersom det är deras natur. De är inte kända för att ”gå försiktigt fram” och det är mycket bråk eller värre än så att vänta. Som vi nämnt är det i nuvarande förhållanden idealiskt att göra arresteringar i och med att de har små möjligheter att komma undan. Som ni kan föreställa er blir det en väldig uppgift att genomföra men LjusStyrkorna är i överlägsna i antal. Det är inte troligt att en annan möjlighet uppstår i denna tid, så ni kan vara säkra på att man undersöker hur man drar mest nytta av den, och bli inte överraskade om aktioner oväntat drar igång.

Alla som är av Ljuset kan hjälpa till med framtida händelser, och vara av maximal hjälp genom att tänka positivt och sända Ljus och Kärlek till de själar i frontlinjen som handlar i fredens och rättvisans namn. Det är helt klart stora risker för liv och lem när konfrontationerna sker, men ni kan vara säkra på att de får kärlek och beskydd. De av Ljuset agerar efter universella reglerna för engagemang, medan de Mörka kommer att använda varje knep de kan för att undvika att arresteras. Det kommer dock att vara förgäves, då oddsen nu är emot dem så länge överlägsna krafter är på Ljusets sida.

Kom ihåg att Ljusets makt är formidabelt och kommer att stöta bort och förstöra de lägre energierna. Det kan användas av den som är Ljusarbetare, och förutsatt att det är fokuserat och riktat på ett positivt sätt hjälper det till att övervinna de Mörka. Ni har varit så nära att bli deras fångar, inte bakom galler utan under deras kontroll, men de har misslyckats i de sista skedena i sin plan att ta över Jorden och hennes population. LjusStyrkorna skulle aldrig låta dem komma till sin slutliga framgång men det har varit en rejäl kamp att rädda Mänskligheten från deras avskyvärda planer. Folk kommer att bli chockade när de får veta sanningen för mänskligheten kunde ha blivit nästan helt utrotad. Var inte rädda då faran nu är över och lycka och fred i en fri värld är synligt vid horisonten. Var tålmodiga och förlora inte hoppet då allt är bestämt att se till att ni drar nytta av förändringarna som äntligen ger er allt som ni önskat er och mer därtill.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fulländning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...