Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 28 maj, 2021

 

Saker och ting rör på sig snabbt nu och slutet är i sikte för alla problem som hör ihop med att covid19 kom. Det är en situation som tilläts uppstå och änvändas för att ge er mer tid att tänka noga på förändringarna i er livsstil. Mycket har lärts genom nedstängningarna och det är inget tvivel om att det är tydligt att många spekter av era liv behöver ändras för gott. Vi ser det som en del av er erfarenhet som gett anledning att ta ett djupt andetag och fundera över hur ni kan skapa mer passande och upplyftande upplevelser. Ni tar era beslut med våra påtryckningar även om vi sagt er många gånger att de slutliga valen ligger hos er i överensstämmelse med den fria vilja som ni fått. Vi ser potentialer för er och kloka beslut kommer att se till att ni gör rätta val.

Även om det inte nödvändigtvis verkar så för er att ni går igenom en av de mest viktiga perioderna i era liv, så bör ni vara medvetna om att ni lägger ut planerna för er framtid. Alldeles säkert blir den löftesrik och tar er ganska snabbt till en ny fas i era liv där ni skapar er ”det förlovade landet”. Ni kommer att få så mycket mer hjälp och gradvis förlorar de negativa krafterna sin förmåga att blanda sig i era planer för en fri och vacker Jord. Människorasen är av naturen ömsint och kärleksfull, och i takt med att vibrationerna höjs försvinner gradvis instinkten att slåss för det man vill ha och det blir en naturlig rörelse mot ett mer fredligt och lyckligt samhälle som arbetar för världsfred. Ni står vid dörren till allt som ni kan önska er och snart öppnas den.

Det har funnits tidigare civilisationer som färdats denna väg och oundvikligen sett att det bara finns en väg till fullständig fred på Jorden. Ni har lärt er att ”älska nästan” gäller världsomfattande, oavsett färg eller tro, och när ni tar det till er och börjar praktisera det kommer ni att se att andra svarar upp mot det och skillnaderna kan övervinnas. Vi säger igen att ”Ni är Alla Ett” som delar med er av era individuella val så att alla lär av varandra. Ingen grupp är överlägsen någon annan, de är helt enkelt i olika stadier i sin evolution. Människans naturliga instinkt är att hjälpa andra i nöd, men de Mörka har spelat på olikheterna för att orsaka splittring mellan er.

Eftersom Jorden är av den lägsta vibrationen är det hem för alla sorters människor, en del av så låg nivå i evolutionen så att de inte kommit vidare från hur de var för hundratals år sedan. En sådan mix skapar förstås sina egna problem, men i grunden är alla själar på en väg som leder tillbaka till Skaparen. Där kommer förstås en tid när olika grupper tar skilda vägar i överensstämmelse med sin evolutionsnivå. Den tid har kommit till er och varje grupp kommer att ta en väg som passar sin förståelsenivå. Det händer därför att själar börjar förstå sitt sanna ursprung, och med accepterandet av evigt liv förstår de att varje själ har all tid den behöver för att utvecklas. Det finns inget tvång eller gränser satta för utveckling och alla kan ta det i sin egen takt.

Ni kommer att se att ni får mer hjälp medan ni går framåt och den är alltid i samklang med era behov och aldrig för högt satt. Så den är inte påstridig och det accepteras att det finns tillfällen när ni villar bort er från vägen, men det ses som oundvikligt och även att ni hittar tillbaka. Det är alla erfarenheter som gör varje själ unik. I detta skede kan ingen hävda att de vet hela sanningen, men en del själar är mer avancerade till sin natur. Den viktigaste framgångsaspekten är när en person tror på Gud oavsett hur de ser hen, det gör att de är på väg mot ljuset och till slut finner de att de kan se sanningen.

En själ som till och med funnit sanningen i de låga vibrationerna på Jorden kommer att dras bort från de lägre vibrationerna och bör aldrig se tillbaka. Ni kan vara säkra på att ni i detta skede kommer att få tillräckligt med hjälp för att fortsätta på rätt väg. Också nu är ni hjälpta och ni går inte bakåt eftersom Ljuset stannar hos er och tar fram ett fridfullt förkroppsligande som blir kvar för alltid. Det är också ert skydd mot de lägre vibrationerna medan ni omges av dem. Er närvaro skapar en fridfull energi som en del kan känna och dras till. Det är de positiva energierna i er aura som orsakar denna attraktion som gör att folk mår bättre och den kan bokstavligen vara helande.

Saker rör sig vanligtvis mycket sakta på Jorden men från och med nu går det snabbare då ni nu har fokus på den framtid ni önskar. Om nästan ingen tid kommer det att bli uppenbart att allt fått fart och ni kan vara säkra på att det redan ageras för att få igång det nya. Idéerna finns där redan och allt som behövs är avsikten att få dem att bli till er verklighet. Delvis är de själar som har kunskapen och förmågan att introducera nya idéer redo för att göra sin kunskap känd, och vi ser många nya uppfinningar och idéer materialiseras. De Mörka kan inte längre hindra dem att bli till eller bara behålla dem för sina egna syften.

Håll modet uppe Kära Ni, då inget är så dåligt som några tror, det är bara det att er massmedia fortfarande är styrd och de goda nyheterna trycks undan. På något sätt kommer de fram, men inte till den allmänna publiken som lämnas i okunskap. Men det måste helt klart förändras snart och ni kommer med tiden att få en press som rapporterar sanningen som inte är förvrängd på något sätt. Det finns redan planer på vad man kan kalla en ”sanningskanal” och den är på väg. Så håll era vibrationer uppe och låt dem inte påverkas av falska nyheter.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...