Meddelande från Mike Quinsey´s Högre Själv, 26 april 2019

Meddelande från Mike Quinsey´s Högre Själv, 26 april 2019

 

 

Mike Quinsey´s Meddelande, 26 april 2019

Jag är tillbaka och känner mig allt bättre, efter ett skönt uppehåll och förnyade förbindelser med min familj. Det förefaller som om jag tappar taget om vanliga saker igen, men det bör ses som de sista ansträngningarna från de mörka Varelserna, för att förhindra oss från att uppnå vårt mål. Mycket framskrider trots yttre händelser, och det är anmärkningsvärt att ungdomarna är så välorganiserade, och kan uppträda fredligt för att nå sina mål. Det var förväntat eftersom dessa själar som inkarnerar på Jorden, är mycket mer informerade, känsliga och organiserade, för att hjälpa mänsklighetens framåtskridande på vägen till Uppstigning. Ha i minnet att de flesta av de omtalade förändringarna, inte kan ske förrän efter Uppstigningen.

Den 1:e november 2013 skickade Elizabeth Trutwin ett meddelande som antydde att Uppstigningen var mycket nära förestående. Uppenbart så var det inte så, men i ljuset av de händelser som sedan dess har skett, och med tanke på de förändringar som nu är väldigt omfattande, verkar det som om vi nu är närmare Uppstigningen än någonsin tidigare. Sammanfogningen till Enighet ”Som ovan – Så nedan” är Nollpunkten, och när vi närmar oss den hjälper vi rent fysiskt till, att få den Gyllene Tiden på den Uppstigna Jorden. Jag anser att det under de omständigheterna är lämpligt att ge hela versionen i den delen av Lord Ashtars meddelande, som innefattar de mest välkomna förändringarna som väntar oss inom en snar framtid. Det fullständiga meddelandet var hela sex sidor långt.

JORDENS UPPSTIGNING – LORD ASHTAR GENOM ELIZABETH TRUTWIN.

All Arkturisk Ljusteknologi, inklusive operationer, kommer att finns tillgängliga gratis för alla. Näringsbrist, blodsjukdomar, förlamningar, kroniska sjukdomar och cancer, kommer att svepas bort på mycket kort tid. Även avancerad teknik och de ET:s som manövrerar den, de Sirianska Tempelarbetarna och deras avancerade former av Akupunktur, kommer att finnas tillgänglig. Enkla saker som synproblem och fetma kommer att korrigeras mycket snabbt.

Alla kommer att få all sorts föryngring, DNA-telomerreparation, hud och skönhetsbehandlingar. De äldre och barnen kommer att få hjälp med de sjukdomar som de utsatts för. Det kommer att finnas rådgivare för att hjälpa till med psykologiska tillstånd i hjärnan. Det kommer att finnas nya lösningar för barn i fosterhem och det nuvarande vårdsystemet kommer att upphöra och utvecklas till lösningar som passar barn, och deras föräldrar och mentorer kommer att hjälpa dem. De som bor i gruppboenden, på barnhem och inom Äldrevården, kommer att bli omhändertagna på nya sätt som tidigare inte varit möjligt.

Alla kommer att vara fria, fria att uppleva livet på ett sätt som är meningsfullt för dem, på deras villkor. Var och en kommer att få hjälp att göra upp en plan för sitt nästa steg i livet. Dessa Healingcenter, kommer att finnas i Ljusstäderna som kommer att synas och avslöjas vid Avslöjandet. Många ”troende” har ännu inte fått informationen om Ljusstäderna. Det bör förstås att dessa Ljusstäder är en förlängning av Moderskeppen. Man kommer att gå till dessa möten eller arbeta i Ljusstäderna, antingen genom en flygande bil eller kommer att strålas upp. Vid slutet av dagen kommer folk att åka tillbaka hem.

Inom ett par år kommer Jorden att vara en planet utan några som helst sjukdomar. Skador kommer att hanteras med avancerad vård, och behovet av Healingcenter kommer att minska kraftigt. Efter att de healare som kommer att jobba i Ljuscentren har slutat heala befolkningen, så kommer de att utbildas till nya arbeten som inte är ”arbeten”, utan till ett kreativt hjälpande på nya sätt som inte varit tillgängliga förut, men som till exempel skapar självstyre och implementering av de nya lagarna, och de nya sätten för Världsfred.

Beakta er personliga dröm och uppgradera den baserat på den nya informationen som kommer fram. Låt fantasin ta er bortom det som antogs vara sant. Efter Händelsen kommer alla överlevnadsnormer att svepas bort genom Fri Energi, Rikligt med Hälsosam Mat, Rent Vatten, Borttagning av Föroreningar, Mentorer och de Ljusa Städerna ser till att alla får gratis healing. Djur och Legendariska Varelser kommer att få det överflöd de behöver, och kommer att vara fria att komma och gå som de vill.

Oansenliga människor kommer att tas omhand och alla ej våldsbenägna fångar kommer att släppas, eftersom majoriteten fängslades på felaktiga grunder. Politikerna kommer alla att avgå, och brottslingar kommer att behandlas i snabba rättegångar. Nytt val kommer att hållas några månader efteråt. Paket med NESARA-medel kommer att börja levereras, och det förväntas ta 18 månader att få det levererat till alla. När det händer så har det att göra med att möta kraven i fönstret av möjligheter.

SLUT PÅ UTDRAGET.

Särskiljningen av vägarna sker när de mörka Varelserna faller djupare ner i träsket de själva skapat. Medan de fortsätter att falla ner i de lägre vibrationerna, så kommer de som är av Ljuset att ta sig högre och högre, när deras vibrationer ökar. De har aldrig sett tillbaka eftersom de passerade markören 2012 med stor stil. Genom att fokusera på allt som är positivt, skapas ett skydd omkring er som är tryggat och säkrat, från alla försök att göra det illa.

Ett kort utdrag ur ”Open Hand Website” följer, som förmodligen summerar det som många människors känner just nu. ”Med Brexit i åtanke verkar det som om EU verkligen är ett viktigt steg i den nya Världsordningen. Det paketerar prydligt och döljer exploateringen av Jorden, dess människor och resurser, baserat på driften av en ständigt ökande konsumtion. Medan människor kan känna sig mer ekonomiskt välbeställda på kort sikt, blir effekten på de naturliga ekosystemen framöver katastrofal.”

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar och på vägen till fulländning. Vi går igenom en testperiod som kräver lugn och fullt fokus på framtiden. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Källa: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...