Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 29 april, 2022

 

29 april 2022. Mike Quinsey.

De Mörka satsade utan framgång på att kunna ta över Jorden och dess invånare och lyckades nästan. De la enorma summor på att producera ett ”mördarvirus” och släppte det för att ge en världsvid pandemi. Följderna av en sådan handling ledde till många dödsfall inklusive dessa med svagt immunsystem. Det kunde ha gått mycket värre om inte Ljusstyrkorna blandat sig i mot det. De generella effekterna har orsakat stora problem över världen, men var säkra på att hjälp kommer att ges för att övervinna problemen som redan börjat minska, tack vare åtgärderna som vidtagits för att stoppa spridningen.

Några tuffa erfarenheter har gjorts som visar var man behöver göra förbättringar. Som väl är har ni vidtagit lämpliga mått och steg för att kunna ge ett starkare svar mot viruset och folk i allmänhet har svarat genom att göra sin del. Mycket har gjorts frivilligt för att se till att få kontroll över viruset. Det har varit så mycket att göra och ni har nått framgång tack vare era ansträngningar, och vi står alltid i bakgrunden för att observera era handlingar och hjälpa till där det passar.

Dessa prövande tider ni har är ett bra mått på hur mycket ni utvecklats och i vilken grad ni hjälpt andra som haft det sämre och kämpat för att leva ett vanligt liv. Omtanke och hjälp behövs mer än någonsin då så många själar lider av bristen på det man behöver för att överleva. Det finns alltid de som ställer upp men många fler behövs för att dela på bördan. Sådana omständigheter tar fram det bästa i folk och för dem samman. Vi säger så ofta att ni är alla Ett och borde behandla varandra därefter. Den fortsatta press som ligger på er är menad att ge Illuminati fortsatt kontroll, vilka inte vill att ni ska vakna upp till er sanna potential eller utvecklas. Det är deras sätt att hålla er borta från uppvaknandet till sanningen, men det är förgäves eftersom framstegen kommer trots deras handlingar.

Det har aldrig varit ett bättre läge än nu för att allvarligt fundera över vad ni vill ha ut av framtiden, eftersom medan vibrationerna fortsätter höjas, så gör också er medvetnadenivå det, om ni tillåter det. Ni är i en unik tid då Ljuset ökar och ger er en möjlighet att besluta om vilken riktning era liv ska ta. Ett uppvaknande sker som gör att ni inser att det finns mer i livet än ni letts att tro. Ni har framtid bland stjärnorna, för ni har potential för ett extraterrestrialt varande. Förändringarna som kommer leder er längs den vägen om ni önskar det utifrån er fria vilja.

Ta er ut ur mallen som ni placerats i och känn er stora potential och förmåga. Ni har hållits tilbaka och tryckts ner alltför länge av de entiteter som styrt världen så länge. Som vi nämnt många gånger, har ni avtrubbats och hindrats att nå er sanna potential. I verkligheten är ni stora varelser som slåss för att få uttrycka er så som ni verkligen är, och fler är medvetna om det. Det är dags att bryta sig loss och finna sitt rätta jag.

Kära Ni, vi berättar mer om er sanna potential därför att tiden är inne, tro på er förmåga att expandera er medvetandenivå. Ni har verkligen potential att göra vad ert hjärtas önskan är för framtiden. Era vänner från yttre rymden drar sig närmare därför att de vet att inom den närmaste framtiden kommer tiden att vara inne för första öppna kontakt. De har övervakat era liv i en lång tid, och väglett er så att varje liv har varit till nytta för er andliga tillväxt.

”Sikta mot stjärnorna” är ett uttryck ni använder och som passar för detta stadie i era liv. Ni är inte menade att vara bundna till jorden och ni kommer att resa i skyn medan ni utforskar Universum. Det kanske låter osannolikt, men förstå att ni har letts att tro att ni är bundna till Jorden och att det är ert stadigvarande hem. Ni har mycket att se fram emot inom den närmaste framtiden, så tänk på det mest utvecklande sättet.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...