Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 29 april 2022

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

29 april 2022

 

Möt Er vibration

Hälsningar, älskade varelser av ljus, jag är Ärkeängel Metatron, jag kommer med Änglavibrationer av kärlek för att hälsa er. Mitt syfte är att stötta er med att aktivera inre hågkomst och sanning som leder er ut på en resa som er själ önskar och begär, för att bringa uppfyllnad till varenda cell i er varelse. En uppfyllnad som öppnar hela er varelse för er enhet och fullkomlighet med Skaparen. Varje steg ni tar på Jorden stöttar er i detta sökande. Alla energivibrationer som kommer till er från Skaparen genom Skaparens Universum, stöttar er hågkomst och aktivering. Ni väcker upp allt det ni är, bringar det till upplevelse och uttryck på Jorden, så att alla kan se Skaparen och Skaparens kvaliteter. Detta är en så vacker process, en som ni tagit åt er och gått med på att vara del av, för ni har styrkan, modet och visdomen att göra det.

Det är viktigt att påminna er om varför ni är på Jorden och om er själs mål, även om ni inte känner till det så i detalj som ni skulle vilja. Det är i detta ögonblick av Uppstigningen som jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att sitta eller stå i det utrymme som ni är, i den varelse ni är och energin. Jag inbjuder er att vara medvetna om golvet, marken och Moder Jord under er, och genom att vara det jordar ni er. Ni blir medvetna om er kropp, era energisystem, utrymmet inom er och utrymmet omkring er. Tankarna som upptar ert sinne, känslorna som ligger på ytan och de som göms djupt. Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att bli medvetna om eller fokusera på allt som ni är i detta ögonblick, utan dömande eller förväntningar. När ni blir medvetna om vem ni är tillåter ni er att känna igen er egen vibration. Er vibration är en komplex energi. Den är ett uttryck för vem ni är. Alla sår ni bär på och alla de magnifika Skaparkvaliteter som ni är. Varje tanke, varje känsla, bygger och skapar er vibration och ni blir medvetna om vem ni är i detta ögonblick. Ni möter er egen vibration, Varje gång ni gör denna övning kommer vibrationen att vara annorlunda, för den förblir aldrig lika.

Hur skulle den kunna det, ni förändras och transformeras hela tiden?

Då ni möter er vibration, börjar ni känna igen likheter i er vibration.

Ni kanske vill kalla fram energier som stöttar healingen, uppgraderingen och framskridandet av er egen vibration. Detta är när ni som vibration, som frekvens, möter en annan vibration, energi och kvalitet, och ni går samman för att skapa en vibration som stöttar er ytterligare. Detta är en underbar övning, en mycket enkel men underbar övning för att bli medveten om er egen vibration.

Ni kallar helt enkelt fram vibrationen, vägledda av er själ som kommer att avancera, heala eller uppgradera er vibration. Det låter er känna igen er egen mer hela och kompletta vibration som är i enhet med Skaparen. Varje gång ni kallar fram en vibration att möta er, kan ni känna igen färger, kvaliteter, känslor, en vision, eller ni kan bara lita på att det sker. Det är mycket likt att fylla i luckorna. Det för till er vad ni behöver för att kunna avancera, utvecklas och fortsätta er själs sökande. Ni behöver inte nödvändigtvis känna igen vibrationen ni möter. Då energin kommer fram låter ni er bara ta emot. Ni kan vilja ha era handflator uppåtvända mot himlen medan ni vilar på era ben, eller ni kan vilja lägga händerna på ert hjärta som en gest för mottagande. Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att skapa en fysisk gest av mottagande så ni kan sitta eller stå i meditativt mottagande genom denna fysiska gest. Det krävs bara några ögonblick av djup andning.

Låt er ännu en gång känna och bekräfta golvet under er, marken, Moder Jord och sedan är processen klar.

Ibland har ni ett behov, ni begär något, men vet inte riktigt vad ni behöver eller begär. Detta är en vacker övning som låter er erhålla vibrationer och kvaliteter från Skaparen. Att bli stöttade utan att till fullo behöva förstå vad det är ni behöver.

Jag hoppas att min övning kommer att tjäna er väl.

Jag tackar er,

Jag är Ärkeängel Metatron.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...