Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre jag, 19 augusti, 2016

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre jag

19 augusti, 2016

Ni som håller öronen mot jorden vet att ”Revalveringen” är så nära förestående och tillsammans med andra förändringar kommer igångsättandet av dessa snart att signaleras. Ett uppdrag av ’mammut-storlek’ närmar sig sin upplösning och kommer att ge er tveklösa bevis på att Illuminaterna har förlorat sin förmåga att igångsätta händelser i enlighet med sina önskemål. De kommer fortfarande att finnas där, som en irritation, tills de blir fängslade, vilket kommer att bli deras slutgiltiga öde. Som ett bevis på detta, kan skeenden som har fått vänta på sin rätta tid, nu påbörjas. De negativa styrkorna gläder sig över den publicitet som deras handlingar leder till, men de har på inget sätt fått saker och ting att ske på sitt eget sätt. Ljusets Styrkor arbetar ständigt bakom kulisserna och föredrar att hålla sina avsikter så hemliga som möjligt. Sanningen är att de på alla sätt är mäktigare än de negativa och har förmågan att säkra att saker och ting inte spårar ur.

För de själar som verkar vara omedvetna om den större bilden, verkar det som om allting vore kaotiskt, ändå befinner sig allt under kontrollen hos dem som försäkrar att Människans Plan följs. Bär i sinnet att ni alla med god vilja frivilligt ställde upp, för att få uppleva separationen och accepterade utmaningen för att finna er egen väg tillbaka till Ljuset. Som individer och den Mänskliga Rasen, har ni blivit vägledda alltsedan cykeln påbörjades och till och med när ni stiger upp så kommer det alltid att finnas Högre Varelser som guidar er upplevelse. I och med dessa växer ni er starkare och förmår behålla ert lugn när ni konfronteras av De Mörka. Så länge ni bär era huvuden högt, borde inget som sker omkring er påverka er förmåga att förbli lugna i alla situationer. Lärdomarna som ni har lärt er kommer ni att minnas och de förs vidare till nästföljande liv.

När de högre energierna blir jordade, minskar följderna av negativ energi, tills denna inte längre kan existera i en så hög vibration. Vid den tiden har Uppstigningen ägt rum och fullkomlig fred och kärlek sänker sig över Jorden. Till och med enligt ert sätt att tolka händelserna, kommer mycket kort tid att förflyta innan detta sker. Så framtiden är välkomnande och kommer att tillföra er en frigörelse från de Mörkas inflytande och handlingar. De kommer att få svara för sina handlingar och möta konsekvenserna antingen på Jorden, eller föras bort till ett annat ställe. Var försäkrade om att ingen kan fly undan rättvisan eller komma undan med sina handlingar som har utförts med fördolda motiv. Jag säger återigen att ingen själ blir bestraffad, men många kan behöva ytterligare upplevelser för att övervinna sina svagheter. De har noggrant planerats så att själen som är involverad, kan ta lärdom från dem och snart nå en punkt där lärdomarna har avklarats.

Ett flertal av er är medvetna om att allteftersom tiden har gått, så har fler själar inkarnerat, vilka har utvecklats tillräckligt mycket för att hjälpa er att förverkliga den Nya Tidsåldern. Det behöver för dem bara råda trygga omständigheter fria från störningar, för att de ska kunna erbjuda sin kunskap och ni ska veta att det inte kommer att tillåtas ingripanden av dem som hellre skulle vilja hålla er tillbaka. Men sanningen är på väg att komma ut och många av er kommer att bli chockerade, när ni får veta hur ni under miljontals år effektivt har hållits som fångar på er egen planet. Så ni har mycket att ta igen, vilket kommer att bereda er alla framsteg som ni redan borde ha fått ta del av, inklusive en mycket högre levnadsstandard. Det blir ett nöje för er att få så mycket tid som ni önskar, till att följa era egna intressen och inte bli nertyngda av tidskrävande uppgifter. Som det kommer att bli, så blir en av de mest accepterade förändringarna den, när ni kommer att ha allt ni behöver, utan att behöva använda några pengar.

När ni får veta hur mycket ni blir gynnade av förändringarna, är det önskvärt att ni ska kunna klara er genom de kommande tiderna genom att hålla de utlovade förändringarna i sinnet. Naturligtvis så kan inte graden av förändring ske utan större störningar, men de Galaktiska Styrkorna kommer att spela sin roll i det som är på väg och se till att allting sker på kortast möjliga tid. Ljusstädernas manifesterande närmar sig alltefter varje dag som går och detta i sig blir en världsomvälvande händelse. Det har sagts att efter att de första har materialiserat sig, så kommer flera att göra det, tills Jorden är sammanlänkad i alla större länder. Det är bara en av de många spännande och starkt efterlängtade förändringarna. Långsamt men säkert har ni fått en insikt om framtiden och den är mycket snabbt på väg.

Det finns inget som ni inte kan göra eller uppnå och ni är endast begränsade av er egen hjärna. Ni kan därför sätta upp ert mål på vilken nivå ni önskar, och förutsatt att ni håller den kursen på er väg mot framgång, så kommer ni slutligen att lyckas. Er väg leder slutligen till den Gudomlighet varifrån ni härstammar, men för tillfället befinner den sig utom ert räckhåll. Ni har många, många upplevelser framför er och när ni väl har uppnått nivån av att vara en Galaktisk Varelse, så är det ni som bestämmer vilken väg ni vill följa. På alla nivåer möter ni dem som befinner sig på samma väg som ni, eftersom ni tillsammans kommer att fortsätta gå igenom upplevelser.

För tillfället, i er lägre position, har ni gått igenom en serie liv, vilka har utformats för att lyfta ert medvetande. På varje steg har er livsplan omsorgsfullt planerats, för att se till att ni fick möjligheter att stiga upp. Om ni av någon anledning missar utmaningen, upprepas den tills ni lyckas, så att ni ska kunna fortsätta utvecklas. Inget blir stillastående för en längre tid, och ni kommer alltid att leta efter en möjlighet att utvecklas ännu högre.

Förutsatt att ni stannar kvar i detta Universum, så kommer ni att ta en mänsklig kropp, men slutligen stiger ni till en punkt där ni inte ens behöver en kropp som sådan; ni blir en Varelse av Ljus. Om det behövs, kan ni åter sänka er till en nivå där ni kan ”tänka” er till en kroppslig form. Därifrån kan ni med tankens kraft bli så stark att ni måste vara på er vakt mot overksamma tankar som kan manifesteras.

Vid detta skede vore det alltför mycket begärt av er att helt och fullt förstå evolutionens väg, men när ni blir en Galaktisk Varelse, med fullt medvetande, så kommer ni att vara fullständigt medvetna. Ni har då bemästrat tillräcklig kunskap för att bli er egen guide och kunna välja exakt vilken väg ni önskar följa. Men det kommer alltid att finnas Varelser som följer er utvecklingsväg och är beredda att hjälpa er om ni så önskar. Ju högre ni stiger upp, desto mer kommer ni faktiskt att bli ett med andra själar som delar samma vibrationer. Livet blir fullständigt underbart och fullt av tillfällen att få uppleva exakt det ni önskar. Ni är inte begränsade till detta Universum och har obegränsade valmöjligheter, som kan uppfylla era önskningar. Men alltigenom sådana upplevelser kan ni fortfarande ”ringa upp” era medresenärer, så kontakten är aldrig förlorad för evigt. Det kan naturligtvis finnas tillfällen, då de på annat sätt är upptagna, men de kommer att vara medvetna om att ni har försökt kontakta dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

Med Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Mike Quinsey – Channeling his Higher Self – August 19, 2016

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...