Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 15 april, 2022

 

De oroliga tiderna fortsätter och man måste inse att man inte kan fortsätta med krig med varandra om man ska få se varaktig fred. Det måste bli ett slut på våld som medel att få sin vilja igenom. Vi vet dock att det är lättare sagt än gjort men det måste komma en tid där kraven på fullständig fred accepteras. Vi upprepar att krig aldrig löst några problem och bara gjort allt värre och svårare att hantera. Kriget som avslutar alla krig verkar ha kommit och gått flera gånger och det är folket som alltid får betala priset. De har sin röst och den kommer till slut att höras och hörsammas för att avsluta all fiendskap.

Sorgen och smärtan som krig orsakar är aldrig värt tillfredsställelsen av att vinna, då det påverkar vinnare och förlorare lika. En ny ledare kommer att träda fram som talar med beslutsamhet och viljekraft för att få fram de förändringar som avgör frågorna vilka hindrar en fredlig lösning. När de godtagbara förändringarna kommer att ske är ännu oklart men energin för dem finns nu. Medan den växer får den kraft och blir så stark att den inte längre kan ignoreras. Flera förändringar är på väg som placerar er på en kurs som helt förändrar er livsstil till det bättre.

På samma gång kommer de Mörkas makt att ha begränsats och hindrar dem från att ha så mycket inflytande på er. Alliansen kommer att samla mer styrka och fortsätta dominera de negativa krafterna genom att försvaga dem. Var säkra på att fastän ni inte får veta mycket genom massmedia, pågår arresteringar ännu, vilket hjälper till att stabilisera ert samhälle. Det händer så mycket nu som lägger grunden för en nytt levnadssätt och omfördelning av resurser. Så medan ni normalt inte är informerade om sådant, så var säkra på att ni med tiden kommer att höra om större förändringar som är mycket välkomna.

Så medan ni kanske tycker att livet inte ger så mycket framtid, så planeras förändringar just nu som inte kan gå fel. Som namnet säger kommer den ”Nya Tiden” till er och uppfyller sitt löfte. De Mörka kommer att ha förlorat sin makt att styra över era liv, och de som är ansvariga för misinformationen om meningen med livet kommer inte längre att vara aktiva. Den nya cykel ni är inne i lovar en sanningsenlig version av det väntande livet som ni kommer att tycka är välkommen, fredlig och tillfredsställande, och tanken på att leva längre liv kommer ivrigt att accepteras. Inse också att medan vibrationerna lyfter er, så kommer de negativa energierna att sakta försvinna då de inte kan existera på en högre nivå.

Det är svårt att förmedla de underbara förändringar som kommer emot er, eftersom ni inte har upplevt de högre vibrationerna. Ord kan inte alltid beskriva hela bilden och vad ni än föreställer er lyckas det inte att visa sanningen. Tankens kraft kommer att bli en högst njutbar energi och kommer i sig själv att göra så att inget verkar åldras, allt är oklanderligt rent och i ursprungligt skick.

Inse att saker har svårt att behålla formen i de lägre densiteterna, vilket gör att de lättare faller sönder. Men mänskligheten har gjort en stor ansträngning för att höja vibrationerna och lär sig för närvarande hur man förlänger livet. Det finns dock gränser för vad ni kan åstadkomma, men med tiden får ni större framgångar då vibrationerna höjs. Att kunna tänka fram saker är användbart och låter väl svårt att förstå, men ni kommer att få gott om tid att vänja er vid nya förmågor.

Ju fler av er som skickar ut goda vibrationer hjälper till att höja dem. Inte minst lyfter ni er egen och ju högre ni kommer, desto mer skyddad är ni från de negativa energierna. Ni kanske inte alltid är medveten om att era Vägledare också kan komma närmare er för att hjälpa er med råd. Ni måste förstås söka deras hjälp och den finns alltid till hands för er. Den tvingas aldrig på er, då ni endast kan ära av era egna val och misstag. Det enda undantaget är när ni går emot den livsplan för er som ni redan godtagit. Att hålla er på vägen kan vara svårt ibland men det finns många sätt att föra er tillbaka på utsatt kurs.

Livsplaner kan naturligt förenas när mer än en person är inblandad, och återigen är det vanligtvis möjligt att få ihop rätt människor för att planerade händelser ska ske. Det förstår ni snart att ni inte kan fly rättvisan och den kan följa er in i nästa liv. Ni har valfrihet ändå på grund av energierna omkring er, framtida upplevelser kommer dock att vara i linje med er överenskomna livsplan. Eftersom ni känner till det undermedvetet verkar inget konstigt ha hänt.

Vi måste kommentera det grymma resultat som påverkar det Ukrainska folket, det är svårt att acceptera att alla händelser är till för att rensa ut karma. Ofta är det så att man upplever de handlingar som man utsatt andra för, och inte nödvändigtvis i denna livstid. En del verkar aldrig lära sig av erfarenheterna och kan inte se att det är de själva som orsakar resultatet. Ni är förlåtna om ni tycker att livet är utanför er kontroll, dock är det ni själva och era handlingar som orkestrerat det i hög grad. Inte många människor anser att andra styr dem, helt enkelt för att händelser är ordnade så att de passar den livsplan ni godtagit.

Var naturlig, var er själva och önska andra vad ni önskar för er själva. De tankar ni sänder ut attraheras av andra med liknande energi. På samma sätt hittar också negativa tankar och handlingar andra som är av samma vibration. Tänk gott om andra,, även de ni kanske inte gillar, så hjälper ni dem att lyfta sig själva. Några få människor med hög vibration har större effekt på fler omkring dem än de inser. Kom ihåg att lika drar till sig lika, så välj noga ditt sällskap. Fel sällskap kan leda dig vilse och skapa besvärlig karma för dig. Kära Ni, vi försöker inte styra era liv utan leda er på vägar som lyfter upp er, men om ni väljer annorlunda måste vi tillåta det. Vi uppmuntrar er alltid att följa positiva vägar så att ni fortsätter längs den som passar bäst för er evolution.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...