Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 december, 2021

Ni är i stormen före lugnet och rensningen kommer att fortsätta tills Jorden har ökat sina vibrationer, så att många av er ska komma vidare i er evolution med beredskap för att flytta in i 4:e dimensionens vibrationer. Ni kommer att uppmärksammas för ert lugn i prövande omständigheter och genom er kommer många att följa efter. Det är ert öde och de gamla energierna kommer ni att lämna bakom er. Den nivå ni når kommer att avgöra framtiden för er och ni flyttar troligen till en planet som motsvarar era behov i att fortsätta er nuvarande evolution. Övergången blir smidig och något ni kommer att tycka om.

Energierna omkring er är inte statiska utan rör sig till ställen som attraherar dem. Då ni drar dem till er så lyfter ni er själva och ni går gradvis till en nivå som är gränsen för er evolution denna gång. De lägre energierna kommer att ha försvunnit och ni kommer att vara i harmoni med allt omkring er. Ni kommer att ha blivit en mäktig varelse som drar till sig allt ni behöver för att överleva och fortsätta utvecklas. Sådana framsteg är oundvikliga och välkomna då de har lyft er för att ni aldrig mer ska behöva leva liv i de lägre vibrationerna. Livet på dessa högre nivåer är så annorlunda mot vad ni har varit vana vid.

Kort sagt ska vi förbereda er för ert upplyftande, under tiden kommer vi att presentera oss för dem som nått de högre utvecklingsnivåerna. Förutsett att ni visar beslutsamhet och engagemang för att utvecklas kommer vi att hjälpa er på den vägen. Vi är Plejadierna och kommer för att hjälpa er att uppnå era ambitioner. Det finns verkligen så mycket hjälp omkring er så det finns absolut ingen anledning till varför ni inte skulle nå era mål. Ni kommer att ha gjort den svåra biten genom att övervinna upptågen och knepen som de Mörka har använt för att knuffa er av den andliga vägen. Ni har nu nyttan av erfarenheterna ni fått genom de lägre vibrationerna vilka ni nu besegrat. Ni kan erbjuda en hjälpande hand till andra som söker de större sanningarna och hjälper dem att hålla sig till den utvecklande vägen.

Det faktum att er planet har varit en ”tillträde förbjudet-zon” är anledningen till att många av er dragit slutsatsen att det inte finns några andra former av liv som liknar er i universum. Men i verkligheten är det fullt av liv, mestadels underjordiskt för skydd och i säkerhet mot de Mörka och elementen. Med förmågan att bygga städer på det sättet ger det invånarna en boning som är säker mot alla former av störningar. På er Måne och det ni kallar baksidan finns ett stort antal ET-typer som lever på ytan och även byggt städer. Era regeringar är fullt medvetna om dem men blivit varnade från att genomföra något slag av störning.

Universum sjuder av liv och en del är mycket ivriga att träffa er, men är just nu hindrade från att göra det. Livet i framtiden kommer att bli spännande med att möta andra ET-raser som alla liknar er till utseendet. De flesta har utvecklats långt förbi er och har därför mycket att erbjuda. De har hållits i bakgrunden för att säkra att era erfarenheter kommer från er själva så att ni kan lära av dem. Det kommer dock inte dröja länge förrän den första officiella kontakten sker, även om det blir en dämpad sak för att gradvis vänja er vid att de finns bland er.

Anledningen till att storföretagen skalar ner eller kollapsar är att de inte längre passar för den tid ni går in i. Mindre enheter kommer att bli mer praktiskt och adekvat och fullt kapabla att tillgodose era behov. Sådana förändringar kommer att komma ganska naturligt då mer automation sker, och det kan inte stoppas. Framsteg har hållits tillbaka så länge att det blivit något akut att komma in i den nya eran. Ni skulle ha haft nytta av dem för länge sedan och inget kan längre uppehålla dem.

Människan måste acceptera att konflikter kan lösas i vänskap och det kommer inte att fungera att använda tvång för att åstadkomma resultat, vilket kommer att bli en insikt mycket snart. Vi har sagt er tidigare att vi inte längre kommer att tillåta användning av atomvapen. Vi har till och med teknologin som kan göra ert artilleri obrukbart och det är vi auktoriserade att göra om det blir nödvändigt. Dessa aktioner kan nu vidtas medan vi tidigare var förhindrade att blanda oss i.

Ha tålamod då händelser kan ta någon tid att falla på plats, men var helt enkelt medveten om att ljuset växer starkare i slutet av tunneln. Er framtid har varit förordad av Gud och är bunden till att slutligen föra permanent fred till Jorden. Efter alla trauman och oroligheter under den senaste Solcykeln är vi nöjda med att vara en del av er frigörelse från de Mörkas handlingar, vilka inte längre kan hindra er från att resa er upp i Ljuset. Ni känner redan fördelarna med förändringarna så håll ert fokus på ert mål och var säkra på att det ska bli verklighet. Håll modet uppe inför de förändringar som kommer och ju tidigare allt lägger sig desto snabbare sker de.

Era framsteg har övervakats av oss i eoner och vi är nöjda med att ni lyckats övervinna de Mörkas försök att omintetgöra er framgång. Vi är medvetna om de enorma problem ni varit tvungna att möta för att komma så här långt och ni ska nu skörda belöningarna som ni förtjänat. Utan vetskap om vad som ligger framför er kan ni inte egentligen omfatta de underbara förändringar som kommer att ske, och de är inte långt borta. Förvänta er att allt löser sig tillfredsställande och er energi hjälper då till att förverkliga det.

Vi är alldeles intill er och aldrig långt borta om ni behöver hjälp, så ”tala” med oss och vi uppmärksammar det. Vi är glada att snart kommer att kunna visa oss öppet och möta er, och tro på oss att många gamla bekantskaper kommer att förnyas och ni kommer genast att inse att det är gamla vänner. Sedan kommer ni ihåg vilka ni var före ni lämnade de högre rikena och fick ert minne blockerat så att det inte skulle störa era nya upplevelser. Kan ni föreställa er glädjen och lyckan i att möta släktingar och vänner igen?!

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...