Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 3 juni

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 3 juni 2016

Allt fortskrider väl oavsett det yttre skenet, och de olika aspekterna som hör ihop med Uppstigningen fortsätter att ligga långt fram i beredskap. De mörka fortsätter att förlora makt och deras alternativ blir mycket begränsade. Många gånger de har ombetts att ge sig men har nekat och tycks vara beredda att kämpa till det bittra slutet. De kan absolut inte undgå rättvisan som de planerat men kommer med största sannolikhet att försöka förhandla om det som berör deras kapitulation. De måste inse att deras dagar är räknade och de kan inte längre hoppas på att uppfylla sin ursprungliga plan om världsdominans.

Många grupper har ställt sig bakom de av Ljuset och utgör tillsammans en formidabel utmaning för de mörka. Tillsammans med många kraftfulla individer representerar de en mäktig kraft för det goda. Saker kommer bestämt till sin spets och de goda nyheterna kan inte hållas tillbaka så mycket längre, eftersom allt har avancerat till en punkt där det är omöjligt att förhindra resultatet. Allt går framåt väldigt snabbt och det är möjligt att det första officiella tillkännagivandet kommer redan i juli och blir det första av många. De av er som följer utvecklingen via Internet kommer att ha hängt med i utvecklingen och vet hur framgångsrika Ljusarbetarna har varit.

Förbered er på förändringarna och hjälp dem som kommer att känna sig oroliga av dem. De kommer att genomföras ganska snabbt för att undvika ytterligare svårigheter. En av de första prioriteringarna kommer att vara att upprätta kontakter som folk kan använda för att ta reda på de kommande förändringarna. Det finns naturligtvis de vanliga källorna som redan är kända för er. Mycket är uppställt för att införas så snart som möjligt så att er livskvalitet kan höjas. De kommande 18 månaderna kommer bli spännande eftersom det kommer att vara den period då mycket är planerat. Så efter många besvikelser kommer det att bli en period när ni kommer vara glada att få veta om de framsteg som görs.

Med tiden kommer ni att uppleva många acceptabla förändringar som så småningom kommer att avancera er till en punkt långt utöver allt ni kunde ha visualiserat. Det kommer verkligen att kompensera för förlorad tid och ge er framgång in i en mycket lycklig och spännande period. Mycket har nekats er under de senaste 50 åren eller mer, och ni kommer att bli förtjusta över den skillnad som förändringarna kommer att göra. Moder Jord kommer att gynnas på många sätt och även göra sitt för att få till stånd många acceptabla förändringar i miljön. Livet kommer snabbt bli en glädje och människors hälsa kommer att återställas och ungdomlighet kommer tillbaka. Ni har så mycket att se fram emot och det kommer att komma till stånd väldigt snabbt.

Det är fortfarande kaos i ett antal områden men Ljusvarelser arbetar hårt för att övervinna de hinder som ligger i vägen för fred. Krig och allt av detta slag kommer att stoppas och er sanna historia kommer att skrivas in i tidens årsböcker. Ni kommer att få veta varför ni har upplevt de lägre dimensionerna, och hur ni har manipulerats av dem som har sin egen agenda for Mänskligheten. Sanningen måste göras känd och er historia följaktligen skrivas om. Ni har i själva verket vandrat i en dröm som har haft föga likhet med ert sanna tillstånd. Allt detta kommer att förändras när sanningen avslöjas och negativa influenser tas bort.

Vara säkra på att alla själar ges lika möjligheter att vända sig till Ljuset. Men vissa är inte redo att göra de nödvändiga förändringarna i sina liv för att lyfta upp till de högre vibrationerna. Det kommer att vara deras val, som ska hedras, och all hjälp kommer fortfarande att ges till dem så att de återigen kommer till en punkt där Uppstigning är möjlig. En del av er kommer att välja att stanna kvar i den nedre dimensionen helt enkelt för att hjälpa de själar som fortsätter att vakna upp och utvecklas. Ingen själ lämnas någonsin utan någon hjälp alls och när de kallar på den är den alltid till hands. Vägledning ges också till grupper och de som tjänar massor av människor, medan man alltid uppmärksammar den fria viljan hos de berörda.

När ni går igenom den nuvarande perioden skulle det vara klokt att söka vägledning från era Guider, för att se till att ni följer ert livsplan som ni antog innan ni inkarnerade. Det har aldrig funnits en sådan viktig tid i ert liv som möjligheten att stiga upp, som ni står inför nu, och om ni kan bibehålla era framsteg genom att fortsätta att stiga upp kommer ni nästan säkert att bli framgångsrika. Om ni avviker från er väg är det möjligt att gottgöra och komma tillbaka på den, så var inte alltför oroade. Det är mänskligt att göra misstag men vara beredda att rätta till dem och ni kommer att vara tillbaka på rätt spår.

Människan har alltid varit en krigare vilket var nödvändigt för överlevnad för hundratals år sedan. Nu är situationen annorlunda eftersom krigföring har blivit en kamp mellan olika tekniker. Förmågan att döda och förstöra har blivit så stor att själva konstruktionen av er värld är hotad. Men vi är fullt medvetna om situationen och den är i vår kontroll. Vi har satt gränser som vi inte kommer tillåta att de överskrids, och har till exempel många gånger hindrat användning av kärnvapen. I en mycket snar framtid kommer ingenting som hänger ihop med krig att tolereras, och åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att när de väl är förbjudna, kan de inte återinföras.

Människor kan leva tillsammans i harmoni under förutsättning att de inte försöker påtvinga sina övertygelser på andra. Ett bra ställe att börja är med ”Gud” som nämns vid många olika namn, som dyrkas enligt den speciella religion det gäller. I själva verket finns det bara en Gud som är involverad i Jordens civilisation, även om det finns många liknande förhöjda Varelser i Universum. Från den gemensamma grunden mellan alla människor bör det vara möjligt att komma samman och fortsätta att utvecklas som en civilisation. De själar som är redo att stiga upp ser bortom de olika religionerna, accepterar den Ende Guden och kan leva i fred som en stor gemenskap. Gud är Kärlek och ses felaktigt som att likna Människan, när det i själva verket är tvärtom då Människan från ett underläge har rest sig upp till att utvecklas mot att bli ett Högre Väsen, och det är varje själs öde oavsett hur lång tid det tar. Det är möjligt för alla att bli Gudar av sin egen kraft och det är ödet för den Mänskliga Rasen.

Era omedelbara bekymmer är för er utveckling, och det kommer att bli några stora förändringar som kommer göra att ni kan leva i fullständig fred. Ni vaknar upp till era sanna jag och kommer att ansluta er till dem som redan har stigit upp. Dualiteten som ni känner till det, kommer att lämnas kvar i de lägre vibrationerna, men kommer ändå att finnas i de högre nivåerna och ha en harmonisk karaktär.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset upp lysa era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...