Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 7 juni, 2019

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

7 juni, 2019

Inget kan förbereda er för framtiden utom att ni kan förvänta er det bästa utav allting. Var försäkrade om att ni redan befinner er på en väg som leder till stora förändringar vilka kommer att vara mer än välkomna och uppfylla era drömmar om att få allt som ni någonsin har behövt och mer än vad ni för närvarande kan föreställa er. Åtskilliga grupper får redan ta emot uppmaningar till att utveckla mänskligheten, men för fredliga ändamål, samt att bilda samhällen som arbetar för att införa förbättringar för samtliga utan undantag. Det kommer klart att ta en hel del tid att uppnå de ultimata stegen men allting måste vid någon tidpunkt påbörjas och denna tid har redan tagit sin början. Målet som kommer att uppnås är att förespråka för fler planer för grupper, och som ni skulle säga ”det vackra ligger i det lilla” och det blir utmaningen att arrangera saker och ting i enlighet med det. Ni har redan märkt att arrangemang av mindre storlek fungerar mer effektivt och det är i den riktningen som ni blir vägledda.

I och med att ni träder in i en ny period som av nödvändighet involverar många förändringar på de sätt som samhällena är utformade, så kan ni vara säkra på att många själar som nyligen har anlänt till Jorden är här för att ge er fördelarna av sin erfarenhet som kommer att hjälpa er att framskrida med enorma steg. Ni kommer också att ha fördelarna av nya uppfinningar som ges er så snart det är tryggt att göra så, utan att de blir stulna eller missbrukade. Som ni kommer att inse så kan det inte ske förrän de Mörka med sina skaror har flyttats ur vägen. Man har under lång tid noggrant övervakat dem och deras avsikter har varit kända. Slutligen kommer de att vara oförmögna att ingripa med era framsteg vilka sedan allt snabbare börjar framskrida.

Er Inre Jord är hemvisten för många Utomjordingar som bor på djup där ni vanligen inte har vistats, men i och med förändringarna kommer många att inte ha något annat val än att ge sig av. De kommer med all säkerhet inte att gå vidare med den nya Jorden som blir ert ultimata hem. Men vissa av Utomjordingarna som är positiva och utvecklade är en del av er evolution och de kommer att öppet arbeta tillsammans med er långt innan Uppstigningen sker. I det långa loppet märker ni att alla erfarenheter hjälper er att utvecklas och det beror på att varje själ har en livsplan som är beräknad för att gynna ens evolution och den har man i förväg kommit överens om. Att planera sin evolution är en komplicerad fråga eftersom den är beroende av så många andra själar som spelar sina roller med hjälp av ens Guider och utan att ingripa i ens fria vilja.

Döden är ett ämne som vissa människor undviker att behöva diskutera och det beror ofta på att man inte förstår den information som man får till sig. Det finns ett antal förklaringar som i huvudsak kommer från religiösa källor men ingen är fullständigt exakt. Det huvudsakliga faktumet är att man omedelbart när kroppen dör – när ens hjärta slutar slå, så lämnar man sin kropp och dras vanligtvis till en annan nivå av Ljus där man möts av familj och vänner som uppenbarligen har väntat på ens ankomst. På grund av religiösa läror kommer vissa att vid sin ankomst uppmärksamma ett annorlunda mottagande, men alla kommer att vistas i sin eteriska kropp som är av en mycket högre vibration än sin gamla fysiska kropp. Om ni kan acceptera så här mycket gällande livet efter döden, så kommer ni att förstå att ni inte alls har något att frukta.

För att stanna kvar på Uppstigningsvägen, bär i minnet att det finns ett behov av att bemäktiga er själva med de nya energierna. Blicka inte tillbaka och var medvetna om att det finns en verklig anledning till detta råd eftersom de gamla sätten inte längre befrämjar er evolution. Det ultimata vore att leva i ”nuet” och att inte försöka förutse hur er väg ska utveckla sig. Det finns helt klart många vägar till Uppstigningen, men som ett kollektiv vandrar ni alla på en personlig väg som har blivit specialutformad för er. Låt saker och ting flöda så kommer det som ni behöver utveckla att komma till er. Vi vet att det är svårt att plötsligt förändra er inställning och förståelse om er evolutionsväg, men ni har trätt in i ett nytt paradigm som kräver en annorlunda reaktion. Prova på den och se själv hur ditt liv framskrider om du bara tar det som det kommer. Sedan kan du alltmer lita på din intuition och vara försäkrad om att ifall du tar ett felaktigt beslut, så kommer dina Guider att göra sitt bästa för att omdirigera dig till din rätta väg.

Vid det här stadiet borde det inte finnas något som förmår hindra er från ert mål att uppstiga, eftersom ni nu är alltför utvecklade för att misslyckas. Ni har utfört allt hårt arbete för att ta er igenom de lägre dimensionerna och ni har etablerat er själva såsom värdiga att fortsätta till de högre dimensionerna. Ni kommer aldrig att behöva återvända till de lägre vibrationerna, eftersom de är oförenliga med den nivå där ni nu befinner er. Vad som gäller är ”full fart framåt” och mycket snart börjar de nya uppfinningarna släppas ut, efter att de noggrant har förberetts i förväg, med insikten om att de oundvikligen kommer att höja era vibrationer på ett storslaget sätt. Det är inte varje själ som intresserar sig för att ta sig ur sin nuvarande dimension, eftersom man instinktivt vet att man inte är redo och man borde därför tillåtas att genomgå sin utveckling i en takt som passar en. Inget uppnås genom att man påskyndar någon innan man är förberedd och redo att ta det stora språnget framåt i sin evolution.

Kära Ni! Ni är så älskade för er hängivelse och beslutsamhet att lyckas med de uppgifter som ni har åtagit er. Ni var så positiva att ni kunde bli avskurna från Gud och fortfarande hitta er väg tillbaka, trots mörkret som skulle komma att omge er när ni dök ner genom djupen. Ni har mycket liten uppfattning, om någon alls, gällande hur länge ni har befunnit er på er färd tillbaka till Ljuset, ändå har den pågått i många tusentals år, men ni har slutligen klarat det. Era medvetandenivåer framskrider nu i snabb takt och i och med det kommer en högre nivå av medvetenhet och hågkomst om era sanna själv i egenskap av mäktiga Ljus-Varelser. Det är inget under att ni hyllas av alla som har följt med era upptäcktsfärder och som har gett er varje uppmuntran att fortsätta, oberoende av hindren på er väg. Ni har fullbordat allt hårt arbete och upplevelserna för att ta er till en period av att frisläppa karma till glädje och frihet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förening med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...