Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Själv, 17 maj 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Själv

17 maj 2019

Detta utdrag är baserat på historiska fakta och information från Kryon. Det är mycket informativt om en period som har en stor betydelse för vår nuvarande tid, och möjliggör för oss att lägga skeenden i deras rätta ordning, så att de blir historiskt korrekta. Att gå tillbaka ytterligare i tiden kompletterar bilden genom bekräftelse på att det tidigare funnits högt utvecklade civilisationer som kommit och gått.

UTDRAG FRÅN ETT MEDDELANDE FRÅN KRYON.

För ungefär 11 000 år sedan, vid slutet av den sista istiden, en mini-istid om ni så vill, hände det saker på denna planet, och ni kan leta efter dem och kommer då att hitta dem. Dessa saker har att göra med vad jag kallar en ovanlig plasmisk aktivitet i atmosfären. Det magnetiska fältet var mycket, mycket annorlunda. Mass-eruptioner från Solen, och sådant man gör filmer om, kom hit och träffade denna planets magnetfält. Detta laddade upp det med olika typer av plasma. Det finns där för er att studera i vetenskapshistorien. Det finns i iskärnorna och i magnetismen ni kan mäta i jordens skikt.

Det var annorlunda då och jag vill berätta för er vad det orsakade. Först och främst orsakade det mycket död. Vi har berättat detta tidigare och vi har sagt att det delvis skapades av Människor. Mänskligheten har gått genom åtminstone fyra civilisationsstadier under olika tider och har nästan utplånats varje gång. Ni kanske minns att era profetior för några år sedan hade er i ett slutligt krig vid millenieskiftet, med massförstörelse. Det hände inte. Det var nummer fyra och går mot nummer fem. Året 2013 och bortom är nummer fem. Vi har sagt att ni ska titta på nummer tre i ”okänd historia”. Det blir inte lätt att hitta det jag talar om och den historien blev inte utplånad med vapen; istället blev den det genom plasmaurladdning – naturen. Men långt innan detta hade er planet en atmosfär som var levande på ett annorlunda sätt genom Solens aktivitet (heliosfären), och den laddade magnetfältet på ett sätt så att mänskligheten kunde utveckla DNA till minst 50%. Kom ihåg att ni just nu ligger mellan 30-35%. ”Vänta nu Kryon, menar du att vi har gått tillbaka?” Ja, och så småningom kommer ni att finna bevis för detta – en avancerad civilisation.

Om ni haft livstider där ni känt att ni varit del av en avancerad civilisation, så har ni det. Detta är för att ert medvetande var avancerat, inte er teknologi. (Säg det igen, sakta). Ni kunde göra saker med ert medvetande som ni inte kan göra nu, och ni gjorde det med lätthet. Ni kunde heala er egen kropp med ert eget medvetande. Det fanns människor som kunde skapa faktisk materia ur ingenting, allt detta genom avancerat tänkande, inte mekaniska apparater. Vi ger er en princip som ingen ännu egentligen tänkt på: ”Medvetande är fysik. Det är ett verkligt, mätbart fält som påverkar fysisk verklighet.” Har ni någon gång kraschat er dator eller någon glödlampa när ni varit arga? Hur då? Det är fysik!

Ja, ni var där, inte med flygande bilar och antigravitation, utan med en visdom och med hög fysik ni minns väl. Ni minns avancerad visdom och medvetande. Det finns en orsak till att ni intuitivt kan minnas allt detta. Det finns i er Akasha! Lyssna på mig, för detta är dagens lektion: Ni upptäcker inget nytt då ni utvecklas – lyssna på mig – ni tar istället fram det ni en gång hade. Ni går tillbaka för att åstadkomma framtiden! Er Akasha håller sakta på att vakna upp sedan ni passerade 2012. Det finns redan ett mönster eller en mall för denna avancerade verklighet, och ni levde den för eoner år sedan. Detta Akasha-mönster existerar inom er för att snabbspola den utveckling ni går genom nu. Ni har varit där förut! Gamla själ, det ni minns är en avancerad civilisation långt mer än 10 000 år sedan. Men dess frön börjar nu lägga sig i mönster igen. Det är inte nytt, det är inte okänt, och er Akasha känner till det. Er kropps inneboende känner till det. Det som en gång varit kommer åter att bli verklighet och för er blir det inget nytt. Ni kommer tillbaka till det. Vi har talat om Atlantis, och vi har talat om det faktum att inte alla ni, inte miljoner av er, kunde ha funnits på en sjunkande ö! Ändå tror ni alla att ni var det. Det finns en metafor där för förstörelsen av mänskligheten, av många orsaker, och den var verklig och ni gick alla genom den. De flesta av er förstördes under dessa tider, och det var civilisation nummer tre. Nummer två hade sina egna skäl, huvudsakligen jordbaserade. Sedan blev det en omstart med civilisation nummer fyra (er nuvarande 11 000 år gamla historia). Så allting ni hänför till Mänsklig civilisation, alla 11 000 år av den, är faktiskt den fjärde civilisationen. Jag vet att detta låter mycket konstigt, men även en del av den visa uråldriga informationen hos ursprungsfolken på er planet känner till detta. Det är en del av deras lära.

Kära ni, er civilisation har funnits där i 50 000 år. Vetenskapen kommer en dag att instämma i att det verkar finnas förlorad historia och se den för vad den är. Ni är inte så unga! Många av era själar är mycket gamla och visa, och ni har varit här mycket länge. Er Akasha-krönika är fylld med saker av den här typen. Förstår ni vad jag säger idag? Ni har byggstenarna för framtiden därför att ni upplevt den i det förgångna! Tack vare det kommer ni inte att vara rädda för den, och när ni börjar uppleva den, kommer den att vara något ni känner er bekväma med. Jag vill att ni ser in i ögonen på indigo-barnen ett ögonblick. De som är unga själar är förvirrade. Men de som är gamla själar är självsäkra! För självsäkra kanske? De ser sig inte om eller är rädda för att vara annorlunda. De ser istället på er och undrar varför ni inte är rädda eftersom ni är så … gammal energi! De har gått genom detta förut! De är gamla själar och de minns vad som kommer, och ni kan se det i deras självsäkerhet. Låt inte deras uppsyn lura er. De är inte envisa. De vaknar helt enkelt bara upp till något de ”minns” på en planet som inte sett det på mycket, mycket länge.

SLUT PÅ UTDRAG.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...