Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 30 april, 2021

 

Tiden går och rent allmänt kan ni känna att i många delar av världen är covid19 under kontroll och har mindre effekt. Man kan säga att slutet är i sikte men ni vet inget gällande tidsrymden. På en del platser som i Indien är situationen svår och har ännu inte nått sin topp. Det var på sätt och vis väntat då viruset är klart farligare för dem som är födda asiater. Deras immunförsvar är inte så starkt och som konsekvens kan fler dödsfall väntas. Var dock förvissad om att de inblandade själarna tas om hand direkt och får hjälp att komma över sina upplevelser. Mycket hjälp och kärlek visas och rädsla eller skadeupplevelse ersätts snabbt av lugn och vård. Som alla själar som gått över blir de snabbt återupprättade utan att ta med sig följden av åldrande eller upplevelser som de kan ha varit med om.

Ni upplever effekterna av rensning och upplyftande för alla själar, och det fortsätter medan vibrationerna gradvis höjs. Denna tid är de sista stadierna av förändring som är nödvändiga om ni ska bli förberedda för er resa som tar er hela vägen till Uppstigning. Ni kan inte ta med er något bagage och därför måste det lämnas. Som med alla förändringarså var säker på att ni blir hjälpta hela vägen och skyddade från all inblandning av de Mörka. Var dock försiktiga och var uppmärksam på försök att dra er bort från er valda väg. Få själar är i detta stadium riktigt medvetna om det magnifika i vad de åstadkommit med att nå denna punkt i sin evolution. Ni har försökt utan att lyckas många gånger, men lärt av era erfarenheter och slutligen nått ert mål.

Ni har kvar att helt och fullt känna till er fulla potential men från och med nu växer ni gradvis i medvetenhet. För närvarande är ni bara en strimma av ert sanna jag och när ni nu lämnar de lägre vibrationerna kommer er evolution att snabbas upp ordenligt. Ni ges en möjlighet att forma vägen mot ert önskade mål, och medan ni utvecklas kommer ni att få ökad makt som till slut gör att ni kan skapa direkt. Det är ingen överdrift att säga att ni blir Guds like och det är ert öde. Nu förstår ni varför er evolution har dragit till sig så mycket uppmärksamhet, då ni har nått en kritisk punkt som de mörka försökt förhindra. Var inte oroliga, då förutsatt att ni håller er till er stig, kan de inte hindra er från att lyckas.

Kära Ni, ni har färdats en mycket lång väg för att nå denna plats i er evolution och var förvissade om att mycket hjälp kommer att ges för att se till att ni lyckas. En dag kommer ni att kunna se tillbaka på vad ni åstadkommit och kommer utan tvekan att bli förvånade av era uppplevelser mitt i de lägsta vibrationerna i detta Universum. Det bådar gott för er framtid då ni har karaktärsstyrka som hjälper er att avvärja alla försök att störa er utveckling. Kom ihåg att ni har själar omkring er som Plejadierna, som ni kommer ifrån, och som följt era framsteg i eoner. Så acceptera att ni är stora själar som nu kommer på fötter och är redo att färdas er valda väg till de högre dimensionerna. För oss är det ganska spännande då det inte är var dag som en så viktig händelse är på gång som er Uppstigning.

Då ni får veta att ni haft många, om inte hundratals liv på Jorden, kanske ni undrar varför ni inte verkar ha kommit längre än ni gjort. Det enkla svaret är att ni inkarnerat i varje liv med de kunskaper eller förmågor som är nödvändiga för att ni ska klara av er livsplan. Med andra ord vet ni intuitivt medan ni utvecklas vad ni kommit för, och om det blir nödvändigt blir ni försäkrade om att ni följer det genom lite påminnelser från era Vägledare En del livsplaner är så viktiga för er evolution och innefattar nästan alltid andra själar som är del i den.

Vänner och partner kan också vara del av den så ni förstår att det är ganska invecklat. Såklart är nära förhållanden arrangerade i förväg och mycket arbete läggs på att se till att ni träffar rätt person. Ibland blir det fel därför att ni fortfarande har en fri vilja, men var säker på att varje steg tas för att ni ska komma tillbaka på er rätta väg som ni gick med på före ni inkarnerade. Självklart kan det någon gång gå helt fel och om det är nödvändigt kan er livsplan läggas undan för att spelas ut i ett senare liv. En del själar är så bakframma och egensinniga i sina aktiviteter att de måste lita till andra själar för att vara säkra på att deras karma fullföljs.

Livet kan verka fullt av tillfälliga händelser och det finns verkligen många gånger som det inte blir några verkliga konsekvenser när det gäller er livsplan. Det är ett vackert system som hjälper er att utvecklas vilket är meningen med att födas på Jorden. I den tid som är nu njuter de själar som klarat upp sitt karma av ett bekymmersfritt liv, och de är medvetna om vilka mål de har och de har inga problem att uppfylla sin livsplan. Det är ett fantastiskt system som rättvist hanterar människors behov och ser till att lektionerna upprepas flera gånger om det blir nödvändigt.

En del själar placeras tillsammans för att de behöver den erfarenhet som de kan ge varandra, vilket inte nödvändigtvis hade varit vad de själva valt. På det sättet kan erfarenheten bli fylld av problem, då de på ett sätt inte passar ihop. Det kan verka som ett konstigt sätt att göra saker på, men det hjälper båda själar att utvecklas på grund av den utmaning de möter hos varandra. De hjälper till att belysa deras svagheter och gör att de otvivelaktigt får lära sig några svåra lektioner till följd av det. Förstå att metoderna som använts har provats ut och testats i tusentals år och har visat sig vara lyckosamma.

Tänk på att ni nu är i en annan cykel där de gamla sätten inte kan appliceras och ni har ansvar för att lägga ut vägen ni vill följa. Ni får förstås hjälp då era Vägledare alltid är närvarande men ni har mer grepp om era upplevelser. Ni kommer att ha ett mål i sikte som ni kallar ambition och en del av er är fast beslutna att nå det ni siktar på. Förutsatt att ni håller siktet och fokus på ert mål är ni tillförsäkrade om framgång som slutligen betyder att ni når Uppstigning. Ni ska gratuleras för att ha nått de slutliga stadierna i er livsplan.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...