Jesus via John Smallman 2 Maj 2021

 

Jesus via John Smallman 2 Maj 2021

 

https://tinyurl.com/9pcbpn6v

Vi närmar oss Grand Finale i detta steg av er uppvakningsprocess. (1) Detta är inte den mest Magnifika och mest Förunderliga Händelsen av det Stora Uppvaknandet i all sin glans, (2) men det kommer att bli den mest spännande och upplyftande händelse som mänskligheten någonsin har upplevt.

Ni kanske undrar vad jag menar nu, för vi har ganska länge pratat om mänsklighetens stora uppvaknande, och jag har inte tidigare nämnt att det sker i etapper.

För att uppmuntra och lyfta er alla, när uppvakningsprocessen påbörjades för ett antal decennier sedan, nämnde inte vi som kommunicerade med er från de andliga rikena inledningsvis, att det skulle finnas steg i processen.

Det berodde på att ni bara började komma ut ur en extremt djup och lång sömn som varat under eoner, där drömmens verklighet, det separationsspel ni varit engagerade i, fortfarande verkade mycket verkligt och eftersom en väldigt stor händelse skulle inträffa mycket snart, så var det nödvändigt att entusiasmera er inför er väg mot uppvaknande. INGET har förändrats!

Det Stora Uppvaknandet går vackert framåt, precis så som det gudomligt planerats, och kommer att vara det sista steget i mänsklighetens uppvaknande, när alla gör det slutliga valet att avsluta det mänskliga spelet av separation, som lett till så mycket smärta och lidande för alla som valde att genomgå det.

Att helt vakna till Verkligheten, till fullt vetande och kunskap, förståelse och upplevelse av vad det är att vara En – att känna och uppleva Enigheten av att vara Modern / Fadern / Gud – kräver mycket förberedelse, eftersom ert val att vara människa, var ett val att uppleva den mest intensiva formen av separation ni kunde föreställa er, och det har ibland, som ni utan tvekan håller med om, varit extremt intensivt.

Valet att uppleva separation genom att till synes ta sig bort från det gudomliga tillståndet, även om den faktiska separationen är helt omöjlig och inte inträffade, så var det ett val som var så helt Verklighetsfrämmande, att det omöjligt kunde omvändas förrän allt som det medförde – de ”grejer” som så många av er nu upplever, erkänner, tackar och släpper – upplöstes fullständigt, så att inte ens det minsta lilla minne av den upplevelsen skulle bibehållas.

Det är vad karma handlar om – ett erkännande av ett overkligt men extremt intensivt främlingskap från Källan och från varandra, som sedan helt upplöses från era minnen och lämnar absolut inga spår alls. Karma har varit en del av separationsupplevelsen från början, och under varje livstid presenteras karman som ni byggt upp under många tidigare livstider, för igenkännande, erkännande och frisläppande.

Tyvärr händer det inte så ofta, för era egon är inte är så förtjusta i att få sina brister uppmärksammade för att rättas till, och därför har ni genomgått så många inkarnationer som människor.

Grand Finale är mänsklighetens längtan efter att gå in i en hjärtcentrerad medveten medvetenhet, (3) och i det omedvetna tillståndet har era egon drömt om en overklig miljö av form och materia, som har varat under eoner.

Glädjen över att inse att det bara var en dröm och helt overklig, kommer att bli mycket större än något annat – men dolda i det här drömtillståndet – kanske ni har kunnat föreställa er det som möjligt, ni har kanske försökt föreställa er hur det skulle kunna vara i Himlen, i Närvaron av Gud och alla de Himmelska Värdarna.

Hjärtcentrerad medvetenhet, är det tillstånd där ni som människor bara känner kärlek till allt liv, med vetskapen om att ni är Ett med allt liv, och där ni älskar och accepterar er själva i era mänskliga former utan några som helst förbehåll, och ni kommer definitivt att göra det, när ni följer er gudomligt vägledda väg Hem till Verkligheten, och att allt som sker är en del av den stora planen ni designade för er själva, innan ni inkarnerade i kroppar.

Att veta detta, men också genom att veta att ni ständigt hålls uppe och får hjälp av ert supportteam i de andliga rikena, med vilka ni kan kommunicera tydligt och enkelt hela tiden, löser upp all den rädsla och oro som den mänskliga formen tidigare varit inblandad i.

Grand Finale är mycket nära.

Tiden är overklig, men verkar extremt verklig för er när ni lever era liv i mänskliga former, även om ni alla har upplevt att den ibland går väldigt snabbt och vid andra tillfällen som om det inte rörde sig alls.

Detta, om ni väljer att vara medvetna, skulle tydligt visa att tiden är vad ni gör den till, det ni föreställer er att den är. I själva verket manipulerar ni den regelbundet, ni väljer bara att tro att den är ett konstant linjärt flöde som ni kan mäta extremt exakt med era atomur, att den är helt oåterkallelig, och detta är vad de allra flesta upplever och därmed bevisar till er tillfredsställelse, att ni har förstått dess oundvikliga konstanta flöde i bara en riktning.

Att veta detta gör att ni kan förstå hur svårt det är för oss att ge er tidslinjer, exakta tidpunkter, för att få veta när Grand Finale kommer att äga rum.

Mycket snart, väldigt nära, närmare än ni kan föreställa er ur vårt perspektiv, kommer mycket exakta och sanna uttalanden. Och naturligtvis, som vi har sagt så ofta, det finns bara Nu! Att berätta att Grand Finale sker NU skulle dock inte vara till stor hjälp, så vi väljer att säga ”snart” eller ”väldigt nära” eller ”om ett litet tag”, så att ni inom er på en djup nivå, registrerar närheten till det mycket positivt och uppmuntrar er att fortsätta att dagligen ha för avsikt att bara älska vad som än kan uppstå i era mänskliga liv.

Vi påminner er hela tiden om att göra detta, eftersom kärlek är er natur, men att leva som människor i kroppar med egon som vill att ni ska tro att de är er enda källa till intellektuell briljans, visdom och kunskap, är det är svårt för er att hålla sanningen i era hjärtan med total visshet.

Ni behöver uppmuntran, och närhelst ni kallar på oss – vem som helst i det andliga riket som ni personligen känner en nära relation till och väljer att kontakta – svarar omedelbart så att ni vet att ni inte är ensamma, aldrig kan vara ensamma och i och med att ni vet det, hitta den fortsatta motivationen att kärleksfullt hålla kvar avsikten att ständigt vara på väg till uppvaknande. Genom att göra det så hjälper ni naturligtvis hela mänskligheten att vakna, och därför valde ni alla att inkarnera vid denna punkt i uppvakningsprocessen.

Vet att ni är mycket högt hedrade i de andliga rikena för det arbete ni gör, även om det ofta, eller till och med oftast, verkar som om ni inte gör någonting alls, eftersom ni får väldigt lite positiv feedback.

Så jag vill försäkra er om att er kärleksfulla intention, även om ni tycks förlora den ibland och helt kort bli rädda, arga eller dömande, stort hjälper mänskligheten mot dess gudomligt utlovade och förordade uppvaknande.

Ni kan inte misslyckas med denna uppgift som ni beredde för er själva med gudomlig vägledning innan ni inkarnerade, så lita på er själva, med vetskapen om att ni vägleds hela tiden av det gudomliga.

Ha för avsikt att njuta av det liv ni för närvarande upplever, genom att fokusera det mesta av er uppmärksamhet på det faktum att ni alltid precis hela tiden är där ni är tänkta att vara, och avstå från att lägga för mycket uppmärksamhet till de delar ni ogillar, de ”grejer” som kommer fram för att ni ska släppa.

Kom ihåg att alla kommer att vakna eftersom det är Guds vilja, och ingenting kan förhindra eller kringgå den gudomliga Viljan.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...