Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 13:e januari 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 13:e januari 2017

 

 

Ni behöver bara se er omkring för att upptäcka, att det händer så mycket i er värld, att det fullständigt sjuder av aktivitet. Sakta men säkert har de som håller på med krigsaktiviteter, svårt att fortsätta sina handlingar, eftersom stödet inte är lika starkt som det har varit. Även Ljusets krafter är mer aktiva, och når nu mycket större framgång än tidigare varit fallet. Förtroendet för dem växer, och många är nu medvetna om att de får hjälp av Ljuset. Så de ökar på sina framgångar som kommer att bli ännu större, när de kan införa nyare och ännu mer avancerade metoder.

En stor del av ert fokus är på den kommande RV, omvärderingen av valutorna, som nu har påbörjats. Den påverkan kommer att bli enorm, och resulterar i en världsmarknadshändelse, som ger alla länder lika möjligheter, att bedriva handel med varandra. När ni äntligen kan hävda att alla lever i en bekymmersfri värld, där fred har uppnåtts, och himlen är gränsen för era ambitioner. Då kommer de mörka Tjänarna inte längre att befinna sig på Jorden, och strålande frid och lycka skall regera. Så fortsätt med ert goda arbete, och tvivla aldrig på att resultatet kommer att bli något annat än bra.

Trots yttre omständigheter går allt som tänkt, och alla aktiviteter på Jorden övervakas ständigt av oss. Som vi påpekat tidigare, har alla själar en fri vilja, men med det följer naturligtvis ansvaret för handlingarna. Det är därför ni alla vid livets slut, har en tillbakablick, för att se hur väl ni hanterade det, i enlighet med er livsplan, och varför ni kanske missade. Varje incident kan återges precis som den faktiskt hände, och då kan era sanna avsikter och åtgärder bli kända. Vi upprepar, att ingen gör en bedömning förutom ni själva. Resultatet blir att ni kan bestämma hur den erfarenheten ska ”spelas” igen, på det sätt som ger er möjlighet att lyckas, utan att lämna er med mer karma. Ni ges också all tillgänglig hjälp, för att ni ska kunna övervinna alla problem som kan uppstå.

Var säker på att karma inte bara är knutet till negativa saker, eftersom ”goda gärningar” kan uppväga det negativa. Ingen är ute efter att lura er, eller få er att hamna i trubbel, långt därifrån, eftersom era guider alltid är med er, och redo att erbjuda goda råd och hjälp till er. De kommer aldrig att straffa er, eller ge er något annat än fullständig kärlek och vänlighet. Ingen själ behöver någonsin känna att den är bortom räddning, för så fort en själ bestämt sig för att återvända till Ljuset, kommer deras guider gärna och hjälper dem att återvända fullt ut. ”I tjänst för andra” är nyckelorden när ni rör er upp genom de högre dimensionerna.

Medan ni är på Jorden, brukar ni få sådana uppgifter, som kommer att lyfta upp er, när de är slutförda. Men när ni inte längre behöver erfarenheterna från de lägre dimensionerna för att utvecklas, kommer ni att ha mer att säga till om, angående vilken riktning ni vill ta. Det bör dock påpekas, att ni kan ha kommit till Jorden speciellt för att hjälpa de själar som kämpar, men i vilket fall som helst, när ni har fullgjort era avtal, kan ni automatiskt vända tillbaka till er hemplanet. De av er som har kommit till Jorden för detta ändamål, är vanligtvis medvetna om er status, och vet att ni är här på ett undervisningsuppdrag. Ganska många av människorna på Jorden, är här av den anledningen, och kan inneha maktpositioner, där deras kunskaper och erfarenheter kan vara mycket användbara.

En del av ert steg in i den nya världen, kommer att ge er kontakt med alla typer av uppfinningar, som kommer att styra er mot den Nya Tiden. Några finns redan, men har hållits borta från er, av dem som föredrar att hålla er i mörker. Vissa uppfinningar är gjorda för att distribueras, men tills de kan introduceras på ett säkert sätt, kommer de naturligtvis att hållas tillbaka. Förarlösa bilar kommer så småningom att ta över, och tiden närmar sig när bensin inte längre krävs för förbränningsmotorn. Ni är på väg mot många stora förändringar, som under tiden endast kan visas till och från.

Var säkra på att så snart det i praktiken är genomförbart, kommer uppfinningar som förbättrar er livskvalitet, att införas. Till exempel kommer förändringarna av transportmedel, att bli en underbar händelse, när avstånden inte längre kommer att vara ett problem, eftersom hastigheten blir så hög, att ni inte ens kan föreställa er det. Så många uppfinningar som har stoppats av de mörka Tjänarna, är redo att införas, och de har i själva verket använts till er nackdel. Vissa har dock kommit fram, men bara om det också har varit till nytta för dem.

Ni kommer bara att lyftas upp ur den Mörka tiden, och det tar inte lång tid innan ni kommer att glömma svårigheterna med att leva i den nuvarande tidscykeln. Sakta men säkert kommer nya innovationer att erbjuda lösningar på era problem, vilket ger er mer tid för ”er själva”. Dagarna med att arbeta praktiskt taget hela ert liv, är räknade, och med tiden blir även ert pengasystem onödigt. Allt är på väg mot en total förändring av det sätt ni nu lever, och ingenting kommer att tillåtas att ta denna möjlighet ifrån er.

De yngre generationerna ibland er, var redan av den ”Nya Tiden” när de kom till Jorden, och med tanke på det, kommer de snabbt att ta er med sig in i det ”förlovade landet”. De Högre Varelser som övervakar Jordens utveckling, är väl medvetna om era behov, och har redan stakat ut er väg mot en underbar framtid, genom Uppstigningen. Absolut ingenting kan hindra er från att njuta av allt som kommer, av det som ni kan göra anspråk på. Livet blir helt annorlunda, och kommer på kort tid att ha få likheter, med det ni för närvarande upplever.

Era kollektiva tankar hjälper till med mönstret för framtiden, så det är viktigt att tänka och agera positivt hela tiden. Faktum är att tiden som åtgår för att tala, blir onödig, eftersom det blir snabbare och effektivare, att använda tankekraft. Men den tiden är långt borta, fast det ger er en uppfattning om, hur saker och ting kommer att utvecklas. Så ni har allt att se fram emot, även om ni är i den senare delen av era liv. Bara under detta år, kommer det att ske fullt av åtgärder, som kommer att leda till slutet av krigen, och varaktig fred kommer att uppnås i världen.

Njut av löftena om framtiden, genom att förstå att allt kommer att manifesteras för er, och villkoren kommer att ändras för att passa och förnöja er. Var och en av er har bidragit till bildandet av de gåvor som väntar på er, och många vänner från många livstider, kommer också att välkomna er med öppna armar och välsignelser. Vilken glad och lycklig tid som kommer, med det firande som börjar när ni kommit hem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Website: Tree of the Golden Light

 

Du gillar kanske också...