Mike Quinsey Channels His Higher Self, 14 augusti, 2020

Mike Quinsey

14 augusti 2020

GALAKTISKA FEDERATIONEN ”LUGNET FÖRE STORMEN”

I ett kort meddelande från Ashtar den 18 juli finns en bekräftelse på att ordning är på väg och att vi kommer att bli förenade genom ett tidsskifte som vi skapar. Ni skapar de tidslinjer ni vill befinna er på. De som inte är redo kommer att anpassas och kommer tillbaka till er igen – då de alltid återkommer. Ni är förutbestämda att fullgöra denna resa. Vägvisarna har försäkrat att Ljuset av den Violetta Flamman har vunnit.

En kort sammanställning från ett videomeddelande från James McConnell.

*****************

Som ni måste ha lagt märke till på senare tid så har det gjorts ett antal avslöjanden nyligen genom förklaringar av de olika saker som hänt. Mer i riktningen att vägledning ges för att antyda att bakom allt det som sker på Jorden nu finns det mycket mer av positiv natur än ni kan föreställa er. Plötsligt avslöjas mer om framtiden som är förutbestämt att leda er till Uppstigning. Problemen på Jorden antyder hur viktigt det är att få ett slut på tumultet och osäkerheten så att alla länder kan komma samman i ett gemensamt och mycket viktigt syfte, och det är dags att reda ut skillnaderna och förbereda för de bättre tider som slutligen kommer att se världen upphöjd till en högre nivå med total frid.

Börja tänka på ett upplyftande sätt som bekräftar de nya tiderna som kommer och förbered er för dem. Om ni bara visste vilka underbara förändringar som kommer att ske skulle ni inte tveka att ge er fulla kraft till vadhelst som krävs av er, som ni bara kan drömma om just nu. Ni kommer att få frihet att resa dit ert hjärta leder er, och det kommer alltid att finnas klokare själar redo att hjälpa er att göra era val. Det är ”viljan att göra gott” som kommer att driva på era resor som kan ta er vart som helst på ett ögonblick, då avstånd inte är någon barriär mot era önskningar.

Ju fler idéer ni projicerar in i framtiden desto mer kommer de att etableras, då er förmåga att skapa växer. Det är därför viktigt att ni bara tänker positivt, om ni fokuserar på det negativa ger ni det styrka att manifesteras. Så mycket står på spel men löftet existerar om positiva tankar och handlingar. Det är mycket viktigt att vara fokuserad, då Jorden har påbörjat sin övergång till en högre vibration och delas i två olika verkligheter. En med den dogmatiskt ideologiskt styrda strukturen, till den mer fritänkande friheten från styrning och auktoritet till frigörelse. Inte överraskande många väljer att lämna den gamla verkligheten medan andra gör motstånd. Era själar har redan tagit sitt beslut att gå vidare eller vara kvar, därför att er själ är ni och vet mer om er och vad ni behöver, mer än ni någonsin kommer att inse som människa i den här verkligheten.

Er frihet kommer att finnas mitt i all denna omvälvning och ska kunna förändra den. Er frihet är att kunna välja om ni vill fortsätta i er nuvarande dimension och det kommer utan tvekan vara valet för dem som inte avancerat tillräckligt för att kunna gå vidare. Ni har funnits mitt i all omvälvning, ändå har framsteg gjorts då vägen framåt har lagts ut för er, och ingen dödlig har förmåga att förändra den. Er frihet kan välja om ni vill fortsätta i den nuvarande dimensionen eller om ni är redo för avancemang. Dem som verkligen känner sig redo och beslutar sig för att avancera kommer de högre vibrationerna att föra in i en multidimensionell verklighet som de ännu inte har upplevt, en som ger dem möjlighet att ta till sig förmågor som leder dem till att bli Galaktiska varelser.

Det är viktigt att ha ett mål i sinnet, speciellt i denna tid, så att ni kan fokusera på det och inte bli distraherade av vad som pågår omkring er. Om ni ska fortsätta framskrida måste ni hålla stadigt fast vid er väg, men var så säkra på att ni har era guider med er som gör sitt bästa för att hjälpa er. Det har aldrig funnits en viktigare tid i er utveckling än nu, det är en möjlighet för er som är välförtjänt och bara en personlig katastrof kommer att hindra er från att nå det förväntade resultatet. Risken för det är liten men ni borde vara på er vakt då de negativa krafterna kommer att försöka knuffa er av vägen. Förstå att i en situation med fri vilja är de tillåtna att gå till stora ytterligheter för att hindra er från att nå framgång.

Emellertid är misslyckande det minst sannolika resultatet, så fortsätt framskrida på ett positivt sätt vetande att ni blir vägledda. De goda nyheterna föregår ofta en period när inte mycket framsteg verkar göras, men det är bara inte känt till dess det anses säkert att bli det, eftersom det alltid finns risk för störningar. Så var vid gott mod när mycket förväntade förändringar annonseras och även om de kanske måste korrigeras kan ni vara säkra på att syftet med dem kommer att fullföljas. Om ni kan känna att förändringarna sker, även om de inte nödvändigtvis är så uppenbara, så är det synd att vi inte alltid kan vara mer öppna om dem.

Det viktiga är att vi verkligen håller våra löften till er och vid rätt tid kan ni vara säkra på att få se bevis på dem. Så ignorera de Mörkas försök att störa ert framskridande då de nu inte har medel att orsaka en permanent störning. Vi leder vägen framåt med full tillförsikt efter en lång period av noggrann planering så vi kan säga att vi ligger i täten, och när vi väl nått den positionen kommer vi inte att rubbas från den. Överallt omkring er sker förändringar som ett säkert tecken på att Moder Jord är i farten med att rensa Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds Själv, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...