Ärkeängel Michael via Michael Love, 1 december

ÄrkängelM

Ärkeängel Mikael

via Michael Love

1 december, 2015

Eteriska sovkamrar – DNA-uppgraderingar i Delta-tillstånd

 

I vårt dagliga arbete får vi varje dag höra om de många olika uppstigningssymptom som ljusarbetarna får uppleva. Att ’vara mycket trött och sömnig’ står högst upp på listan! Vi har naturligtvis uteslutit det som är uppenbart. De varelser som upplever detta symptom och nämner det, stannar inte uppe för länge om kvällarna och de är inte heller fysiskt överansträngda! Om du är en ljusarbetare vet du att detta stämmer! Dessa personer vilar mycket och lever rätt så normala liv, men de befinner sig i en enorm uppstigningskö så de kommer till oss och frågar: ”Jag tog in en dos av ljus och efter det kollapsade jag helt enkelt, i flera timmar” eller så frågar de oss: ”Varför är jag så innerligt trött? Det känns som om jag inte hade någon energi överhuvudtaget?” De säger: ”Det verkar vara som att jag efter att ha sovit känner mig som en helt ny människa och det här kommer och går i cykler!” Många vill veta vad som egentligen händer? Är denna ”trötthet och sömnighet” bara en ”normal” 3D-företeelse eller är något djupare och mer ingående på gång här?

Lyssna till våra ord när de flödar från vår Första-Hands-Energi som den Store Ärkeängeln Mikael, här genom denna mänskliga farkost:

Kära mänsklighet, vi kommer till er och för med oss information av högvibrerande ljus och lägger speciell betoning och fokus på ’Den Stora Andra Uppstigningsvågen’ vars tid nu är inne!

Eftersom en massiv mängd av gammaljus kommer in till jorden och genomtränger era fysiska kroppar, går ni igenom en fullständig transformation av er art och kommer att bli en mer utvecklad, en mer storlagen version av er själva.

Det är viktigt att notera att det första steget i uppstigningen innebär att data från en gamma-källa kommer in i kroppen på partikelnivå, som bygger upp och instruerar cellerna i den mänskliga behållaren och som de stora super -raserna säger till er: ”Efter varje infusion av ljus-data, aktiveras och kodas ert DNA med ny data först under ett tillstånd av medvetande i delta-fasen.”

Det finns en anledning till detta.

Tänk på DNA-uppgraderingen som ett slags eterisk kirurgi som ni går igenom. Denna hyper-dimensionella kirurgi sker i de djupaste delarna av er kropp, så precis som 3D-kirurgi skulle det vara en extrem upplevelse att gå igenom denna process utan att man befann sig i ett icke-3D- tillstånd av medvetande, där kroppen inte funktionerar genom att man använder 3D-sinnena, utan den använder en mångfald av högre sinnen för att skapa magin i gamma-ljus-integrationen/DNA-uppgraderingsprocessen.

’Allt obehag och all smärta förknippas med den fysiska kroppen eftersom själen är förbunden med den fysiska kroppen’ men varje kväll när ni går och lägger er, frånkopplas ert innersta väsen från den fysiska kroppen och fäster sig till ljuskroppen, som vibrerar snabbare; den har ingen massa och den kan göra saker som anses vara omöjliga och super-mänskliga och dessa gäckar alla meta-fysiska lagar. Detta är ’Tillståndet av Noll-Punkten’ där kvant-magin i det omedelbara DNA-omkodandet äger rum. Detta är också där som stamceller ögonblickligen kan genereras utav ingenting, där sjukdom och kroppslig död upphör och där den sanna ungdomliga fontänen existerar.

’Vid vilken dimensionell nivå av medvetande sker allt detta för vår förståelse?’, är en fråga vi ställdes inför och här kommer svaret från oss: ”DNA-omkodning sker till en början vid den 5:e nivån av dimensionellt medvetande och till den grad som ert medvetande kan omfatta allt, hur ni kan upprätthålla den och hur ni gör den till er verklighet i varje ögonblick som är ert Nu!”

”Ni existerar redan i alla dimensioner, så allt fungerar en bit i förväg och er nivå av medvetande och insikt om varje nivå av vart och ett av de dimensionella tillstånden av varande utgör hur ni kan förbli där och samtidigt förflytta er ännu högre upp”.

Den multi-dimensionella ljuskroppen är den kropp ni befinner er i när ert DNA är fullständigt kodat och aktiverat, inte 3D-kroppen.

Det super-högt-vibrerande delta-tillståndet av supermedvetande utgör en fullständig förbindelse till er multi-dimensionalitet och i detta stadium av medvetande befinner sig era 3D-kroppar i ett tillstånd av bokstavlig dvala. Avancerade stjärnvarelser hänvisar ibland detta tillstånd av varande till ’sömnkamrar eller kamrar för healing’ för det är faktiskt vad det är frågan om.

Deltavågor förknippas ofta med en människa i koma, bara för att göra en jämförelse! Deltavågor är den djupaste nivån av drömlös sömn där era 3D-kroppar stänger ner en nivå innan den kroppsliga döden inträffar. Det är i detta tillstånd som era kroppar fullständigt kan fokusera på healing och växande. Delta-hjärnvågor befrämjar healing av mirakel-typ, gudomlig kunskap, inre varande och personligt växande, återfödelse, återhämtning efter trauma, enhet med universum (samadhi) och i nära döden-upplevelser för delta med sig intuition, empatisk intoning och instinktiva insikter. Uppstigningen är den exakta upplevelsen av det som kan kallas ’död’, men man genomgår den helt enkelt i ett tillstånd som är det närmaste den kroppsliga döden och som kallas delta-supermedvetande. I enkla termer dör man medan man lever och blir i slutändan pånyttfödd på samma sätt, i en högre version av sig själv. Tänk på scenariot med larven som blir en fjäril, eftersom det är ett perfekt exempel på vad ni håller på att genomgå, kära ni.

Delta ’Anastasia’ som vi har döpt det, är det enda möjliga tillstånd där dessa invecklade DNA-ingrepp kan äga rum för att någon individ ska kunna integrera sin data som förstahandsinformation och stiga upp till en högre version av sin kännande varelse. Kom ihåg att vi genomgår den första massuppstigningen i något universum där vi gör vad som ses vara en omöjlig uppgift – att ta en ’hop av människomassa’ upp till den nästföljande snabbare dimension, där den normalt inte skulle kunna existera. Några himmelska väsen har sagt till oss: ”Det här är som att försöka peta in en fyrkantig pinne i ett runt hål och det är inte möjligt på en mass-planetariskt skala”. För att uppnå detta måste kroppen tona in sig till en snabbare dimension genom att få input av gammaljus-data för att den ska förmå existera i den mindre täta femte dimensionen och man säger: ”Det mänskliga kärlet förmår inte stå emot en sådan kraft!” Vi stiger tillbaka och säger så här till dem: ”Vänta och se om de inte ändå kan göra det, för vi vet vad de i sanning är kapabla till”.

Vi ber er att beakta både utmaningarna i detta ofantliga evolutionsprojekt men också att överväga hur den mänskliga anden är i stånd att triumfera!

Tror ni verkligen att mänskligheten generellt har något hopp om att kunna ta ett sådant kvantsprång i sin evolution så snabbt, än mindre under de kommande 50 eller 100 åren? ”Människorna är alltför primitiva och omedvetna”, säger många och vi har också hört några säga: ”Vi förstår inte hur detta primitiva folk, nollklassens civilisation, någonsin kommer att höja sig över omedvetandets 3D-nivå!”

Om det säger vi: ”Vi som stora kosmiska generatorer, jämsides med många mästare, håller på att uppgradera både änglavarelser i mänskliga kroppar, vilka har glömt vad som hänt och vad de håller på med och vi arbetar också för att hjälpa till i DNA-uppgraderingen hos en liten procent av mänskligheten, som är infödd på Jorden och som bokstavligen är de mest lämpliga att ha överlevt och utvecklats fram till denna dag! Dessa tillsammans hör till den stora mängd vi såg i Himlens Kungarike och som övervann hela världen och som sken lika klart som tiotusen solar.

De goda nyheterna är att många redan håller på med att göra det som kallas omöjligt utifrån enbart viljestyrka och medveten super-förmåga och det är i verkligheten de som har gjort det utifrån den större bilden. Var och en i universum är förväntansfull inför att få se vad ni härnäst kommer att göra, så de har alla en parkettplats och all fokus är riktad mot er. Vi finns här enbart för att övervaka saker och ting, för att hjälpa när ni ber om det och att varsamt vägleda er! Det är vårt jobb och vi tror på er förmåga!

I era hjärtans mitt vet ni att det slutliga resultatet av allt detta redan har blivit bestämt och spelet står fast till er fördel och det som heter ”det goda vinner”, men det är ändå spännande att låtsas att delar av oss själva inte känner till vissa detaljer och fortfarande svävar i okunnighet.

Ljus är helt enkelt information och vi är de som kommer med detta till mänskligheten. Låt inte rädsla komma in i bilden, för det har varit igång helatiden och det kommer att hålla på tills varje varelse fullt ut har utvecklats till sin högsta form.

Låt oss återvända till det dagliga livet; har ni lagt märke till att ni har blivit supertrötta den senaste tiden – ett, tu, tre och utan orsak överhuvudtaget, så kan ni bli så otroligt sömniga?

Det beror inte på att någon dränerar er energi, för ni har kommit förbi den biten. Ni är för smarta och bevaras från det nu. Det beror på att mängden gamma-ljus, som håller på att utstrålas av Gaia och kosmos är över 150 Hz just nu och detta är tillräckligt med kraft för att slita en kvasar (quasar) itu. Denna superhöjning i allt som omger er har en otrolig dragningskraft på er kropp! Den kraftmängd som behövs för att göra allt detta är ofattbar, om ni överhuvudtaget begriper er på det. Föreställ er tillräckligt många 1 meter långa uraniumbomber som skulle kunna räcka för att täcka hela solen om de exploderade samtidigt. Det är en kraft av det slag som vi talar om och som exponentiellt fyller upp hela kosmos. Den bombarderar jorden och det kännande livet här, så om Nano-partiklarna i allt detta träffar kroppens magnetiska aurafält vid 35 miljoner km/h, tror ni då inte att det skulle slå ut er lite grann? Naturligtvis.

Dessa mänskliga kroppar förväntas inte vibrera vid 150 Hz där Gaia befinner sig, för kropparna skulle omedelbart avdunsta vid den superhöga frekvensen. Nästan 3 miljarder varelser på Jorden har korsat över 5D -gränsen som vibrerar exakt vid 21 Hz, så ni är långt på väg och saker och ting håller på att trappas upp exponentiellt. 5D -varelser kommer för första gången i modern historia att uppleva en vibration inombords och en matchande utvärtes varseblivning av 42-45 Hz före våren 2016 och efter att detta gamma-ljus har blivit integrerat, precis som vi håller på att integrera den första vågen, så kommer ni inte längre att vara en 5D- utan en 6D-varelse. Det som tog 1,5 miljoner år i DNA-historian att hoppa från en dubbelspiral till en 5-spiral kommer att ta några månader att förändras från en 5D- till 6D-spiral (6-spiral DNA). Vill någon tala om hur det är att vara en 6D-varelse? Vad varseblir man i 6D? Det är värt att tänka på.

Det främsta uppstigningssymptomet under december 2015 som har rapporterats är detta: ”Jag är så trött och jag är outgrundligt sömnig”. Åter beror det inte på att ni inte har någon energi, det beror på att ni håller på att utsättas för stora doser gamma-ljus-data från källan i mängder, som den mänskliga 3D-farkosten inte borde kunna uthärda och nu får ni det snabbt. Det enda som detta verkligen kan göra, som de stora Plejaderna säger, är detta: ”Ibland kommer det att vara så intensivt när ljuset kommer in, att allt ni förmår göra är att sova”.

Ni håller på att bada i Guds ljus, kära ni! Ni håller på att uppgraderas till nästa nivå, som är den nästa versionen av er själva.

Känn ingen rädsla i allt detta utan omfamna ljuset. Det kommer att införa nytt och komma med en ny dag till mänskligheten.

Vi säger alltid: ”De som inte kan omfamna ljuset kommer att bli uppslukade av det”.

Vad borde ni göra eller vad kan ni göra här? Vila. Sov. Ta lite time out. Ta en paus. Ge er själva en paus. Koppla av och glöm inte att andas.

Ni måste gå igenom detta om ni så vill eller inte. Ni kan göra det lätt för er och överlämna er och öppna er till allt, omfamna allt, acceptera det, sluta vara rädda för den förändring som är på väg för er själs skull och ta emot det som universum ger er.

Några av varelserna jag känner och umgås med säger: ”Universum, träffa mig så hårt som det går med ljusets fulla styrka! Kanske detta är att överdriva lite grann, men vi tror att ni kan lita på universum så att det inte på en gång spränger oss till det kommande kungariket. Det ger oss lite extra för vi säger: ”Vi är inte rädda, låt det komma hursomhelst.” Om vi inte kan lita på universums Gud, så har vi alla ett stort problem. Tro oss, ni kan göra det.

Ge er själva en paus och vila. Sov när ni behöver och vill det. Sluta upp med att göra så många energislösande grejer och tag lite ledig tid för er själva. Ställ er själva först. Var varsamma med er själva. Skäm bort er och ta hand om er som en kärleksfull mor skulle göra. Påbörja endast saker som ni gillar och vad ni tycker om att göra. Detta är den största handlingen av självkärlek. Ingen annan än ni själva hindrar er.

Var goda och sov små stjärnbarn. Ni behöver er skönhetsömn. Ni kallade på de stora mästarna och guiderna och änglarna för att de skulle komma och hjälpa er så nu är vi här och säger till er: ”Koppla av och vila lite.”

Sov, ja sov.

Gud vare med er!

Ärkeängel Mikael

ARCHANGEL MICHAEL – ETHERIC SLEEP CHAMBERS – DNA UPGRADES IN DELTA STATE!

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

You may also like...