Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 oktober, 2022

Du ser dig omkring och världen verkar ha blivit galen och du tror att det inte kan bli värre men det gör det, och så mycket du än försöker verkar det inte finnas något sätt att kontrollera det. Saker som var väl beprövade och testade visar sig nu inte klara uppgiften under omständigheter som inte har upplevts tidigare. Du tar itu med ett problem och ett annat tar dess plats och du verkar inte ha tillräckligt med tid att ta itu med det. Du frågar vad som pågår eftersom du vet att de mörka ligger bakom många av de problem du möter. Du upptäcker att pandemin var konstgjord och skapades för att döda ett mycket stort antal av befolkningen för att göra den mer hanterbar. Lyckligtvis övervakas händelserna på jorden av ljusets krafter. Du frågar vad mer som kan hända som kommer att öka de problem som samlas. Framtiden ser osäker ut eftersom förändringar sker i snabb takt men allt är inte så illa som det verkar.

Vi övervakar händelser på er Jord och tillåter de som är en del av planen så att New Age verkligen kan börja. Ju tidigare det går desto bättre och ni kommer att se fördelarna med det för Människans Uppstigning som var planerad för evigheter sedan för att börja i slutet av den sista cykeln. Du bör nu inse att det inte är någon slump att händelserna på jorden har tagit en kurs som kräver stora förändringar, så att människan kan resa sig med ökningen av vibrationer. Det är så mycket av det gamla som måste rensas bort innan man drar nytta av de förändringar som planeras. Det involverar både andliga och fysiska förändringar som kommer att driva er in i Ljuset som inte har någon plats för de lägre vibrationerna.

Under tiden skapar händelserna möjligheter för Ljusets själar, att hjälpa andra att förstå vad som händer vid denna tid och hur viktigt det är för deras framtid. De mörka kan nu inte vinna kampen om kontrollen över jorden, och kommer sakta men säkert att hållas ansvariga för sina handlingar. Det är uppenbart att de är lika ansvariga som alla andra själar för sina handlingar, och deras domsdag hägrar upp i fjärran. Var säker på att ingen kommer undan med sina negativa handlingar och kommer att dra lärdom av sina erfarenheter och testas i sina framtida liv. Uppenbarligen måste alla själar redogöra för sina handlingar men först kommer förståelsen av vad som motiverade dem. Det följs av ytterligare liv när situationer skapas så att de möter utmaningen att inte göra samma misstag igen. Gud straffar inte misstag och andlig tillväxt är genom att bli en kärleksfull person som ser alla andra själar som ett och som Guds barn.

Varje själ är förkroppsligandet av all sin erfarenhet så naturligt är vissa mycket lägre eller högre vilket är anledningen till att du blandas med andra själar. Jorden är en svår plats att hantera men en läxa man lärt sig genom sådana upplevelser kommer aldrig att glömmas bort, och du har alltid dina guider som hjälper dig. Om inte en själ går helt emot Ljuset, finns det all chans att de så småningom kommer att resa sig upp och lämna de lägre vibrationerna bakom sig för alltid. Det är en sådan förståelse att de mörka skulle föredra att hålla tyst och göra sitt bästa för att hålla det från dig. Men vi uppmanar dig för alltid att ta de rätta vägarna som leder till befrielse från deras grepp.

När du återvänder till de andliga nivåerna mellan inkarnationerna kommer du att förstå mer fullständigt vad din livsplan handlade om och hur du hanterade den. Det görs utan någon inkriminering och med alla syften att hjälpa dig genom ditt nästa liv. Förstå att dina medhjälpare redan har gått igenom de nivåer du befinner dig på och är väl rustade att hjälpa dig genom dina utifrån sina egna erfarenheter. Livet kan ibland verka väldigt ensamt men du är aldrig ensam med dina problem och hjälp finns alltid till hands. När du kan erkänna dina guiders närvaro på alla sätt kommunicera med dem eftersom de kommer att ”lyssna” och svara genom att lägga tankar i ditt sinne.

Den osynliga världen väntar på din närvaro och det är en du har besökt så många gånger genom många liv. Det är normalt ett glädjefyllt tillfälle när man återvänder och träffar gamla vänner och familj. Förlusten av en familjemedlem är ett så sorgligt tillfälle och många tårar gråts, men den själ som har återvänt till ande är uppenbarligen glad över att träffa gamla vänner igen. De känner din sorg över deras bortgång och önskar att de kunde låta dig veta att de är säkra och friska och väntar på den dag du också kommer tillbaka. För dem kan det tyckas att det har gått lite tid överhuvudtaget när själar återgår till sin nivå, eftersom det går mycket snabbare.

Hur många tårar skulle kunna torkas bort om sanningen var känd. Ibland kommer en själ att kontakta dig genom dina drömmar så var säker på att det är en äkta kontakt. Dina nära och kära är mycket intresserade av hur du går vidare efter att de har lämnat och folk kan verkligen förnimma dem efteråt när de besöker dem. Liksom du har de evigt liv och många är vad du med rätta skulle kalla gamla vänner. I livet kan du träffa en total främling och komma vidare med dem omedelbart som om du vore gamla vänner som ofta är fallet. Vissa familjer håller ofta ihop genom många inkarnationer men kan ta en annan familjeroll än tidigare.

Livet i verkligheten är mycket annorlunda än vad de flesta föreställer sig, normalt mycket trevligare och mer givande och naturligtvis mer spännande eftersom du har så mycket mer att intressera dig för och undersöka. Jorden kan vara en hård lärare, men när en läxa väl är lärd stannar den hos dig. Det är mycket acceptabelt när du kan välja vilken typ av livserfarenheter du vill ha. Men mycket eftertanke går in i varje inkarnation för att säkerställa att du använder din värdefulla tid till din fördel.

Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt högre jag, mitt gudsjag och varje själ har samma koppling till Gud.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...