Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 4 juni, 2021

 

Det finns för närvarande två större grupper på Jorden som har plats i var sin ände av spektrumet, ni känner till dem som de av Ljuset och av Mörkret. De slåss båda för att få kontroll över Jorden och som det står nu leder Ljuset. De Mörka kommer att försöka med alla medel att få tillbaka sin position men det kommer att vara förgäves. Man kan säga att de Mörka har fått sin tid men de kommer inte att acceptera ett nederlag. Medan saker rör sig framåt och vibrationerna höjs kommer dock deras plats och inflytande upphöra som haft makten att kunna diktera människans framtid. Med arresteringarna som gjorts har deras styrka försvagats och deras plan för världsdominans är i trasor. Det är svårt att skönja det med så mycket oro överallt, men folk har vaknat upp till vad som pågått. De har protesterat över hela världen och till slut kommer de att märkas och bli lyssnade till. I verkligheten är det folket som har makten och när de lägger sina små dispyter åt sidan och går samman så kan fantastiska saker uppnås.

Förstå det att folken är ryggraden i samhället och med rätt organisering kan nästan vad som helst uppnås som de sätter i sinnet. Vi för vår del kommer att leda och skydda dem så att de kan gå framåt. Så ju snarare människan får ordning på sig själv desto tidigare kan vi hjälpa till att säkra så deras ansträngningar ger resultat. Covid19 har ställt till en sådan oreda på Jorden, så det verkar som om det går eoner innan det kan rättas till, men med vår hjälp kan vi se till att saker går framåt ganska snabbt. När allt kommer omkring finns det mycket att göra och utan vår hjälp skulle det ta mycket längre tid. Ni har förtjänat hjälpen som väntar er men först måste vi se att ni sätter igång med förberedelserna. Med vår uppfattning om hela situationen kan vi kartlägga framtiden för att se till att ni får det bästa resultatet.

Tidsspannet har gett er en möjlighet att bedöma om era tänkta handlingar tillfredsställer era nuvarande behov, och det är mycket som behöver ses över. Det finns mycket skuld i världen och ni vill så klart inte öka på problemen. Det blir ett långdraget arbete att komma till rätta igen men med omsorg och planering kommer ni till slut över era problem. Många själar har kommit till Jorden specifikt för att hjälpa er igenom den oundvikligt svåra tid ni står inför. Ni går in i en tid som blir starten på en ny era och om det hanteras rätt kommer ni att få enormt stor nytta av den. Vi önskar att vi kunde möta er öppet och en sådan händelse ska bli del av er introduktion till den Galaktiska Tiden.

Det är en spännande tid att vara på Jorden nu och när dammet och resterna av den gamla Tiden rensats ut kommer ni att se den nya Tiden framträda. Att ha passerat markören har öppnat så många dörrar för er och ni blir överlyckliga för vad det för med sig. Den Nya Tiden är precis vad den heter och det är därför vi uppmuntrar er att tänka framåt och lämna resten till historieböckerna. Det har tagit lång tid att avslöja de Mörkas metoder och de är inte slut ännu, men de är på tillbakagång. Sakta men säkert kommer allt det som varit osynligt ut från skuggorna för att renas av Ljuset. Det görs mycket förberedelser för att se till att de som har dolt sina handlingar i strid mot Ljuset ska ställas inför rätta. Det kommer inte att finnas något gömställe och allt kommer till slut att uppdagas.

Många projekt ligger på ritborden och inväntar rätt tid att släppas ut. Tidsschemat är upp till er men så snart som ni uppfattas som redo finns det mycket som kan komma igång. Vi upprepar att ”litet är vackert” och mycket kommer att handla om relativt små grupper som är lättare att sköta. De stora konglomeraten är inte längre idealiska för ett sådant upplägg och de har mycket att göra med att tackla de förändringar som tvingats på dem och får skala ner ganska ordentligt i storlek. Förändringar av det här slaget kommer då och då och de kommer ur folkens behov, de kommer att bli vittgående men bör inte orsaka stora avbrott som en del tror, och det finns ingen anledning till varför de inte skulle inbegripa en smidig övergång.

Fri energi för såklart med sig stora förändringar då det påverkar nästan alla aspekter av vardagen. Sådan energi kommer från en outsinlig källa och hur trevligt skulle det inte vara att inte behöva tänka på uppvärmningskostnaderna en riktigt kall vinter. Inga fler kalla frysande nätter då ni inte har råd med den uppvärmning som behövs för att hålla er varma (refererar till uppvärmning och byggnadsteknik i Storbritannien). Det kommer att ta tid innan fördelarna kan spridas till alla, men så trösterikt det är att veta att det finns stort hopp vid horisonten, och fri energi är bara en av alla de fördelar som väntar på att introduceras.

Det är trevligt att veta att framtiden kommer att bli så helt annorlunda mot vad ni är vana vid, och bara till det bättre. Mänskligheten står inför stora förändringar och det är på tiden, kan ni förstå att ni avsiktligt hållits tillbaka och nekats många förändringar som inte fått se dagens ljus? De Mörka har så mycket att stå till svars för och deras räkenskapsdag närmar sig alltmer. Det måste vara svårt för er att förstå att en grupp människor kan ha så lite tanke på vad som kan kallas personalen. Var säkra på att det kommer en dag i en nära framtid när de kommer att få uppmärksamma sina handlingar och få stå för dem.

Vi måste säga er att de mörkaste dagarna har passerats och så snart ni har rest er kommer förändringarna att starta på allvar. Ni har lovats mycket tidigare som inte alltid varit möjligt att presentera, men nu är situationen mycket bättre och vi kan inte se någon anledning till att goda framgångar inte kan nås. Förut har ni blivit svikna av politiker, men i framtiden blir ni sant representerade. Politik i nuläget är något av en röra och fungerar inte riktigt för folket men snart blir det ställt tillrätta.

Ni har varit mycket tålmodiga och förtjänar varje fördel som kommer i er väg och än har vi bara skrapat på ytan. Med tiden kommer ni att bli kompenserade för alla era problem och livet får en helt annan mening. Ord kan inte göra rättvisa för vad vi ser framöver för er och vi vet att ni inte blir besvikna. Snart kommer de sanna ledarna fram och ni kommer att veta att de är genuina.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och låt Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...