Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 januari, 2022

 

Mike Quinsey

7 januari 2022

Åren går och här känner ni återigen att problemen som skapats av Covid är kortlivade, och ser fram emot ett slut på viruset så att livet kan återgå till någon sorts normalitet. Myndigheterna verkar vara benägna att förlänga sin kontroll över er och vill att ni regelbundet vaccinerar er mot viruset. Huruvida det är berättigat och verkligen nödvändigt är ännu inte klarlagt. Det finns en växande oro bland många människor då de ser en auktoritet redo att tvinga människor till vaccination, när många av eget val avböjt detta.

I allmänna termer ser det ut som om vaccinationsprogrammet inte verkar klara av sin uppgift, trots att miljoner människor redan har fått injektionen. Det finns helt klart ett behov av att klargöra hur effektiva injektionerna har varit, då det verkar som att de inte kan säga hur länge skyddet varar. Vissa människor har förstås starkare immunförsvar än andra, och dessa svaga immunförsvar kommer att uppleva mer extrema former av Covid, som kan vara svåra att få bort.

De upplevelser ni blivit inknuffade i har på sitt eget sätt fört upp många problem till ytan, så mycket att de inte kan ignoreras. Det har varit extremt väder över hela världen, vilket påverkat både människor och djur, och som resulterat i förstörelse och förlust av liv. Man förväntar sig att saker ska falla till lägsta nivå innan de blir bättre, och med er hjälp kan de påskyndas så att ni kan planera för framtiden och få en tydligare bild av vad som måste göras. Ni inser att saker aldrig kommer att bli desamma igen och att förändringar måste ske som speglar den Nya Tidsålder som lockar. Vi försäkrar er att ni kommer att få hjälp, men först vill vi se vilka er sanna avsikter är.

Det är dags att de som leder börjar se fred som deras första prioritet och slutar gödsla krigets frön. Dagarna av konstant konfrontation är över och tiden ägnas bäst åt att föra människor samman och dela världens välstånd för att höja levnadsstandarden. De rika länderna har gott om pengar och de måste delas om ni någonsin ska kunna höja levnadsstandarden och skydda liv. I denna moderna tid är det en skam att så många fortfarande inte har medel för att överleva de förändringar som sker nu. En Världsregering kan synas vara nödvändig, men inte en som bara befrämjar de rikaste och starkaste till maktpositioner. Rätt människor för de tider ni är i nu kan hittas på alla livets områden, och finns tillgängliga om deras tjänster efterfrågas.

Att se tillbaka tjänar lite, eller inget alls, till, men kan bekräfta var Människan har misslyckats att gå framåt, där han istället hängt fast vid det som berikat honom. Rikedom är inte ondska i sig självt, utan hur den används, och ni har precis kommit ut ur en period där Pengar har dyrkats och använts på bekostnad av miljoner som lever under existensminimum. Det är sant att säga att det man gör mot en, gör man mot alla, men kom ihåg att negativa avsikter ofta återkommer till avsändaren. Vi säger igen ”Ni är Ett” och det är dags att ni börjar agera som Ett genom att se till de fattigastes behov. Det betyder inte att ni ska ignorera ert vanliga ansvar, utan att sprida all form av hjälp rättvist och där den mest behövs.

Kära Ni, positiva handlingar utförda i sann sympati kommer så småningom tillbaka till avsändaren på ett eller annat sätt. Det är bara så saker fungerar och ni säger ibland att det beror på att ”En god gärning förtjänar ytterligare en” och genom det bygger ni upp god karma. Ni behöver inte söka belöningar eftersom ni automatiskt attraherar de positiva energierna genom era handlingar. Då tiden går kommer ni att märka att negativa handlingar får ett omedelbart svar. Karma är inte avsett att bäras fram längre, utan kommer att snabbt bli hanterat.

Vi säger igen att ni borde ha ett öppet sinne angående er framtid, då ni kommer att få så många möjligheter till avancemang, möjligheter ni inte vet redan existerar. Att hålla fast vid gamla förväntningar kommer bara att störa ert framskridande. Genom era tidigare handlingar har ni satt upp olika möjligheter som kommer att komma till er vid rätt tidpunkt. Så låt saker ske naturligt och var säkra på att de blir till er fördel. Några av de nya sätten kanske bara är idéer just nu, men ni vet att de existerar.

Era bröder och systrar i Rymden kommer varje dag närmare, vetande att i i en snar framtid kommer återförening att ske med stor glädje och kärlek uttryckt. Det kommer att bli en speciell händelse när familjer återförenas i stort firande. Det är inte så att ni inte känner dem, eller att de kommer som främlingar, eftersom de alla hållit kontakt med er, främst under er sömn. Dock tar ni inte med er minnena av detta när ni kommer tillbaka till de lägre nivåerna. Förr eller senare kommer ni att ha mycket minnesvärda stunder ihop med era Plejadiska familjer.

 

Allt eftersom vibrationerna fortsätter att stiga kommer er njutning av livet att öka, tills det blir ett kontinuerligt flöde av kärlek och lycka. Det kommer att bli som ni förväntar er, eftersom de mörka energierna gradvis lämnas bakom er och inte längre kan blanda sig i er utveckling. Ni kommer att leva längre och når en punkt där er kropp alltid har total hälsa. Det finns så mycket att se fram emot i den nära framtiden, så förbered er för den underbara tid som kommer. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv, och varje själ har denna samma förbindelse med Gud.

 

I Kärlek och Ljus

 

Mike Quinsey

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...