Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 5 april 2019

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 5 april 2019

Per Staffan 6 april 2019

Mike Quinsey (kanaliserad information)

5 April 2019. Mike Quinsey.

Bakom kulisserna sker så mycket i en massiv gemensam ansträngning för att ta bort de mörkas makt genom att ta bort källan till deras finansiering utan vilken de snabbt kommer att förlora sin makt att kontrollera händelserna i världen. De drömde aldrig om att de skulle kunna besegras och kommer fortfarande att slåss till slutet. Ljusstyrkorna har inte varit overksamma och har under många år planerat Illuminatis fall. Det är dags för dem att frigöra mänskligheten från det nät av bedrägeri som har plågat dem under många år. Det tog sin början för några hundra år sedan och över tiden har det varit som en cancer som ätit bort etablissemanget och grunden till allt som var rent och värdigt att lägga fram för folket. Skickligheten i förändringarna till det bättre hålls ned till att hålla dem tysta och tyst bygga upp en formidabel kraft för det goda och för Ljuset. Detta utdrag är mycket upplyftande och täcker kunskaper som normalt inte skulle vara kända eller offentliggjorda.

UTDRAG FRÅN KRYON ”PLEJADERNA FÖRÄNDRAR MÄNNISKAN”

9/11 händelsen var den som satte medkänsla på denna planet inom några minuter av dess tillkännagivande runt om i världen. På grund av utflödet av medkänsla som människor visade rörde det om Jorden och det Kristallina Nätet förändrades än en gång. Utflödet av medkänsla på grund av vad de här scenerna visade kommer aldrig att glömmas bort och förändrade allt. Ironin är att det krävdes terrorism för att skapa det och det är en gammal energi, och det som går bort. De gamla paradigmen, även de mörkas, har kommit samman för att skapa ett sammanflöde av positiv förändring på denna planet. Ibland tar ni två steg framåt och ett bakåt, men i slutet av dagen korsade ni markören. Jag ger den här informationen så avancerad som den kan vara så att ni alla hör det, och vet att det finns en plan och du kom villigt in.

Var försiktiga och kloka och vet att några av dessa saker som ni skulle kalla vetenskap kommer direkt från Skaparen, och ges till er för att rädda era liv. Vi behöver ditt Ljus och vi behöver att du stannar. Själva fotstegen på din visdoms planet förändrade allt långsamt och stegvis, du behövs och när du lämnar kommer du att återvända. Jag skall berätta varför du kommer att återvända, för att du ska göra det med en annan mänsklighets instinkt, du kommer att återvända med den kunskap du har lärt dig denna gång och du kommer att vakna upp tidigt av dig själv. Du behöver inte gå igenom vad du har gått igenom i den här tiden. Det kommer att vara en instinkt att du är en del av Skaparen, det här är nytt och det kallas utvecklingen av DNA. Jag, Kryon, och de omkring mig älskar er, och om ni kunde se vad vi kan se, skulle ni veta exakt varför vi känner som vi gör. Ni kan det inte för det är dolt från er på vissa sätt så att ni ska kunna göra ett fritt val utan påverkan av andra, tredje, fjärde och femte åsikter och det gör det ännu mer speciellt.

När vi tittar på dig och även utan det vi vet, så litar du på vägen och det fungerar, du älskar det osynliga och det är tillräckligt bra för oss. Det fungerar och bli inte upprörd av saker som verkar gå bakåt som kan inträffa, se dem i den större planen av en längre tidsram som långsamt marschar framåt till en markör där du kommer att få frid. Det är i görande – hur snart kan jag inte berätta för det kommer att inträffa när det utvecklas och skapas av ditt fria val, men bollen är ostoppbar – det är dit den är på väg och det är vad vi ville berätta för dig. Inte fylld med information eftersom den är fylld med tacksamhet, med kärlek och med syfte. Vi vill att du ska veta att när du lämnar är du inte ensam, det kan du inte vara, det är omöjligt, vi är med dig hela tiden och ville inte ha det på något annat sätt.

SLUT PÅ UTDRAG.

Hela tiden har Ljusstyrkorna arbetat tyst för att få ett slut på de mörkas aktiviteter och de har börjat genom att ta bort deras makt på många olika sätt. Finansiella restriktioner är det mest effektiva sättet och begränsar åtkomsten till tillgångar som de har erhållit genom bedrägeri och oärliga medel. Genvägar stängs och i desperation har de stulit tillgångar med oärliga medel. Åtgärder har dock vidtagits för att motverka deras ansträngningar att fortsätta sina fientliga aktiviteter. Deras dagar som en kraft som kan diktera Mänsklighetens framtida väg har sedan länge gått, och allmänheten kommer i allmänhet vara både chockad och förvånad över mänsklighetens sanna historia.

Planerna för en mycket acceptabel framtid har länge kommits överens, även om det är sant att med din fria vilja kan det inte sägas exakt hur framgång ska uppnås. Var säker på att du kommer att bli starkt påverkad att följa en väg som läggs ut inför dig. Du har förtjänat rätten att gå hela vägen till Uppstigning, och den kan inte tas bort från dig. Under tiden kan du börja planera för förändringar som flyttar dig på rätt väg, så att du kan skörda belöningarna från att ha passerat markören. Stora tider ligger framöver och planerna är väl framskridna för att skapa förändringar som kommer att meddela att en ny tidsålder är på väg. Många gånger har försök gjorts för att ge dig fördelarna av ny teknik, men hittills har de mörka hindrat dem från att introduceras. Du har haft mycket att hantera, men du har visat din förmåga att studsa tillbaka med ännu mer beslutsamhet.

Var och en av er är privilegierade att ha ett liv vid den här speciella tiden då många själar ville ha erfarenheten eftersom de visste att det skulle påskynda deras utveckling. Som du förmodligen kan förstå, har var och en något att erbjuda vilket kollektivt har gjort det möjligt för er att utvecklas. Även de med negativa intentioner har sin plats i planen och det ligger till grund för händelser som har inspirerat dig att stiga upp och övervinna utmaningarna. Någon måste spela rollen som ”oppositionen” och därigenom kan de också göra framsteg, det kan tyckas vara ett udda koncept, men det behövs Ljuset och mörkret för att ta fram det som behöver åtgärdas. Sanningen är att saker är arrangerade så att ni hjälper varandra att utvecklas.

På en relativt kort tid sedan starten av denna cykel har ni lyft upp era vibrationer och är väl placerade för att fortsätta. Många av er har satt fötterna på Uppstigningsvägen, och ert fokus drivs av er beslutsamhet att lyckas, och det gör ni. Alla ansträngningar ni har lagt in har varit väl värda och ni kommer snart dra nytta av dem. Fortsätt titta framåt och inte tillbaka eftersom det förflutna inte längre kan påverka er framtid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomlighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...