Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 31 januari, 2020

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 31 januari, 2020

 

Ifall ni någonsin har tvivlat på att Jordens förändringar snabbas på, så är det av denna anledning som den Arktiska Regionen drar till sig en hel del uppmärksamhet. Havens potentiella höjningar är kända och när dessa blir er verklighet får ni kanske se att era lågt belägna landområden översvämmas permanent. Lyckligtvis finns det gott om tid att förbereda sig för sådana händelser, för att säkerställa att människor kan förflyttas till säkrare områden. För att undvika panik så är det uppenbarligen klokt att i förväg göra upp lämpliga planer i tid och ju snabbare dessa påbörjas, desto smidigare kan omplaceringen av människor äga rum. Med hjälp av moderna framsteg kommer sådana problem på sikt inte längre representera ett sådant hot som just nu, men det är uppenbart att detta innebär att man ska vara rustad när man blir förvarnad.

Det är enkelt att tala om för er att ni inte ska oroa er, men faktum kvarstår att era representanter i Rymden ständigt är medvetna om vad som pågår och de kommer att hjälpa er på olika sätt. Ni lägger inte alltid märke till det och med tanke på att ni har fri vilja, så finns det föga vi kan göra ifall ni ignorerar den hjälp eller de råd som ges till er. Vår hjälp sträcker sig till att agera på era vägnar när potentiella hot existerar, vilka skulle kunna förstöra stora områden av er Jord. Detta skulle kunna ske genom naturliga händelser eller förorsakas av Människans användande av farliga teknologier. Det finns alltid en punkt där vi skulle kunna få tillstånd att ingripa på era vägnar, samt även skydda alla som lever utanför världen.

Under tiden håller människor över hela världen på att vakna upp till sin förmåga att dra uppmärksamhet till sina behov, samt att konfrontera myndigheterna för att dessa ska agera. Ni håller på att bryta er ut från det fängelse som er Jord har blivit, där er frihet gradvis har holkats ur. I de Universella Lagarna som skyddar er värnar man om er yttrandefrihet och vi kommer att hjälpa er att återfå dessa. De gamla sätten med att Styra med Våld är inte längre acceptabla och mycket måste förändras för att den Nya Tidsåldern i sanning ska tillåtas att bli manifesterad. I och med att tiden går vaknar allt fler själar till sanningen och de som har hållit er tillbaka måste låta de behövliga förändringarna äga rum.

Det är inget under att förvirring råder på Jorden eftersom majoriteten av människorna har en mycket liten aning om vad som i själva verket pågår. Vi säger till er: Stå starka och var medvetna om att trots de yttre fenomenen, så framskrider allting väl och ni kommer att märka att händelser inträffar som förebådar begynnelsen av uppenbara förändringar, vilka har som avsikt att ta er vidare längs vägen till frihet, samt att återställa era rättigheter.

Dessa är tider då likasinnade människor behöver komma samman för att ge styrka till sina krav. Myndigheterna uppmärksammar tiderna som förändras men de reagerar långsamt. Men kravet för förändringar till det bättre kommer att fortgå oförminskat och de måste komma. Förtryck är inte längre dagens påbud och folket vill ha sanningen samt ledare som verkligen representerar deras längtan. Det kommer att chocka många människor som normalt eftersträvar förändringar att få veta att livet hade kunnat vara så mycket bättre under flera, flera år, medan de har hållits tillbaka för att ”hållas på plats”. Nåväl, denna attityd kan inte längre upprätthållas och människor har rätt till att få veta sanningen samt gynnas av de fördelar som de Mörka har, men som har undanhållits er.

Det är begripligt att många av er kommer att undra vad framtiden har med sig för er och era familjer. Vi har tidigare närmat oss denna fråga och vårt svar kvarstår, att familjer ofta framskrider tillsammans, medan en själ som bara har anslutit sig för att få en upplevelse kan gå vidare. Förstå att själar inte nödvändigtvis utvecklas tillsammans, eftersom det inte förekommer någon bestämd tidpunkt för att uppstiga, det är väldigt mycket individuellt. Familjer hålls ofta sammanlänkade med varandra till och med genom åtskilliga liv, men den andliga utvecklingen sker för det mesta individuellt och när ni är redo att uppstiga till en ny vibrationsnivå så behöver ni uppleva det för att utveckla er andliga evolution. Men det betyder inte att ni behöver förlora kontakten med er familj.

När ni tillbringar er tid mellan liven på de astrala planen, så är det sannolikt att ni får träffa många gamla vänner, i synnerhet dem med vilka ni har en stark relation. Ni behöver bara ”tänka” deras namn och det liknar mycket som att försöka kontakta dem per telefon. Ifall de tar emot ert ”samtal” och är fria att svara så kommer de att göra det. Förstå att tanken är allsmäktig på denna aktuella nivå. Det är på denna nivå som ni kommer att diskutera er följande inkarnation med era Guider. Undantagen är de själar som har sjunkit så lågt ner i sina vibrationer att de praktiskt taget existerar i mörker med lite ljus och behöver hjälp för att utvecklas.

Om ni har nått långt på er andliga väg och känner er försäkrade om att ni kommer att uppstiga, så är era vibrationer så mycket högre. Ni befinner er på en nivå där ni kan kontrollera era emotioner och ständigt vara en utåtriktad person, under alla omständigheter. Att vara så självsäker på er själv betyder med all säkerhet att ni har höjt upp er själv och ni kontrolleras inte längre av ert ego. Men ni måste alltid stå på er vakt gentemot en oväntad utmaning, fastän ni osannolikt kommer att sänka er vaksamhet. Det sista ni vill göra är att förlora kontrollen, eftersom det kan ta er lång tid att återställa era vibrationer till den tidigare nivån.

Käraste Ni, jag kommer aldrig sluta påminna er om att ni ständigt har hjälp runtomkring er och kan kalla på oss ifall omständigheterna så kräver. Varningarna ges bara för att Människorna tenderar att vara vana vid att ventilera sina känslor utan tanke på konsekvenserna. Extrem negativitet kan leda till sjukdom, eftersom era vibrationer lämnar er öppna för den i och med att vibrationerna sjunker. Ni kan alltid gå ifrån en konfrontation utan att bli involverad, när allt kommer omkring så behöver ni inte hävda er själv inför någon annan. Vad andra människor kanske tänker om er är irrelevant eftersom er evolution är viktigare än någonting annat. Håll ständigt ert lugn och er fattning så gott det går, så kommer ni att må bättre på grund av det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag, och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...