Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 23 augusti, 2019

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 23 augusti, 2019

 

De förändringar som äger rum är alla ett resultat av att vibrationerna höjs och de fortsätter att höjas upp och för alla själar som fortfarande är bundna till de lägre vibrationerna, visar detta sig vara en obehaglig tid, eftersom man inte förmår anpassa sig till förändringarna. Följaktligen bestämmer ens livsöde att man får stanna kvar på sin nuvarande nivå tills efter Uppstigningen, då man kommer att finna att man får flytta till en planet som liknar Jorden. De som har höjt sina vibrationer kommer att uppstiga tillsammans med Moder Jord. Det förekommer inget väljande och vrakande, eftersom ni helt enkelt beger er till den nivå som är förenlig med era vibrationer. Det här är vad ni har arbetat för alltsedan den senaste Solcykeln påbörjades och ni får beröm för att ni nu har nått en högre nivå.

Vikten av att komma närmare naturen kan inte tillräckligt poängteras, till och med i den utsträckningen att ni springer barfota genom gräset. Det är ett sätt att komma närmare Jorden och att få dra nytta av de energier som kommer därifrån. Dessa är helande och upplyftande, de hjälper er att slappna av och få njuta av ”må bra-faktorn”. Inte minst självaste Solen ger ifrån sig energier som är livsviktiga för ert välmående. Nästan alla av de bästa sunda matvarorna tillhandahålls av Moder Jord och ju mer ni kan nära er på färska genuina födoämnen, desto bättre är det för er kropp och matsmältningssystem. Så snart som kemikalier tillförs, så kan kvaliteten i det goda påverkas och skulle kunna leda till att ohälsa och sjukdom inträder. Er kropp är som ett storartat maskineri som behöver tas omhand, för att man ska få fram den bästa prestandan.

Man talar om en balanserad kosthållning och den är verkligen väsentlig ifall ni ska upprätthålla kroppen vid god hälsa långt upp i hög ålder. Människor tror att på grund av att det nödvändigtvis inte förekommer en omedelbar följd av en dålig kosthållning, så är man inte utsatt för någon risk, men var uppmärksamma på den långsiktiga faran som föreligger. Vi gillar inte att predika för er, men i och med att vibrationerna höjs, så har ni möjligheten att dra full nytta av dem genom att förlänga er förväntade livslängd och ändå åtnjuta en god hälsa. Ni kommer att behöva allt mindre fast föda och slutligen kommer ni att leva av energierna runtomkring er. Åh ja, vi kan höra att en del av er säger att ni åtnjuter födan sådan den är och att ni inte skulle vilja vara utan den, men ni kommer att känna annorlunda när ni faktiskt upplever tillfredsställelsen av att äta mindre fast föda. Svaret är att när ni är redo, så kommer ni utan tvekan att förändra er livsstil och njuta av att göra det.

Er uppgift är nu att undvika situationer som skulle kunna leda till negativa förändringar i er vibration samt att upprätthålla den högsta möjliga nivån och sålunda säkerställa att ni intar er plats i den femte dimensionen. Skillnaden jämfört med de gamla vibrationerna kommer att vara avsevärda, något som ni kommer att gilla väldigt mycket. Den mest acceptabla förändringen blir otvivelaktigt en underbar miljö som är självbärande. Er glädje och lycka blir att veta att ni äntligen har uppnått en nivå där de negativa eller outvecklade själarna är oförmögna att existera. Som ett resultat kommer ni att få uppleva oändlig frid och lycka, som härstammar från att ni har skakat loss de lägre vibrationernas bojor. Bida därför er tid tills förändringarna äger rum, genom att hjälpa till med att höja andra själar till att även de höja sina vibrationer och sända ut tankar av kärlek och harmoni och därmed underlätta för förändringarna att så snart som möjligt äga rum.

Ni befinner er i en Ny Tidsålder och operativ-ordet är ”Ny”, så de gamla sätten att leva kommer därför i god tid att förändras till det bättre. Men det finns redan de som har gjort framsteg och som är redo att introducera de nya sätten att göra saker och ting som är till er fördel. Det finns nya sätt att se på gamla problem, vilket kan göra livet mer bekvämt och vanligtvis mer njutbart. Den tid som pågår just nu kanske inte är den rätta tidpunkten att introducera dem, men större förändringar ligger redo och inväntar helt enkelt rätt tidpunkt för att kunna framskrida. Ni får stor hjälp med att göra det möjligt för er att bana er väg framåt och en hel del beror på att de rätta människorna ska förmå dyka upp och ge sig till känna. Vid olika tidpunkter i er evolution dyker alltid människor upp, vilka specifikt har inkarnerat på Jorden för att hjälpa er att ta större steg framåt i er evolution. Ni kan känna er säkra på att högre Varelser övervakar era framsteg och är aktiva i att ”väcka upp” själar som finns på Jorden för att hjälpa er. Kära Ni, ni skulle kunna betrakta er som levande i en tidsförskjutning, för som vi tidigare har nämnt, så befinner ni er cirka 50 år bakom de framsteg som ni skulle ha kunnat göra. Exempelvis så är era nyhetskällor inte lika fria att rapportera om händelser som ni kanske tror och de utsätts för ett slags censurering. Det beror till stor del på avsikten hos de större länderna i världen, vilka önskar hålla nya upptäckter för sig själva. Det pågår en ständig tävlan om att vara först med att få kunskap, vilket placerar dem före sina medtävlare. Naturligtvis kan en del framsteg inte döljas och ni gagnas av dessa. Men det blir allt svårare att upprätthålla sekretessnivån och det finns källor som är oberoende och ivriga att föra ut sina uppfinningar till allmänhetens åsyn. Det måste delvis ske för att lindra det lidande som många människor i de underutvecklade länderna upplever. Så håll fast vid er tro på att det snart dyker upp avslöjanden som lyfter upp er till er nästa existensnivå.

Genom systemet med reinkarnation har det blivit möjligt att tillföra er själar vilka vet vad som behövs för att låta er få fördelen av sin kunskap och erfarenhet och som ni kommer att gynnas av. Saker och ting kan inte ändras över en natt, men de grunder kan läggas vilka säkerställer att gynnsamma förändringar inte kan försenas i oändlighet. Den Tidsålder som ni befinner er i just nu är ägnad att vara för tillväxt och introducerandet av nya sätt att göra saker, vilket sparar tid och gör livet en hel del enklare för alla människor. ”Storebror”-synsättet och införandet av vad de ser som passande för er kan inte lyckas, eftersom framstegen måste tillåtas att följa sin egen bana. Livet skulle kunna vara så mycket enklare och mycket bekvämare, ifall ni tilläts gynnas av de tidsbesparande uppfinningar som redan existerar.

För inte alltför länge sedan fick ni höra att ni inte var redo för de framsteg som skulle kunna göras, och att det alltmer var en fråga om de dåliga levnadsförhållanden som många upplevde. Detta scenario har med åren förbättrats och vad ni kallar den Tredje Världen har utvecklats och är redo att bli en större spelare vad världens behov anbelangar. Ofta har det bara varit en fråga om självförtroende gällande att helt och hållet träda in på världsmarknaderna. Deras potential har nu under en tid uppmärksammats och de kommer slutligen att inta sin plats bland de stora länderna. Ni kan inte i oändlighet hålla tillbaka utvecklingen och det finns så mycket mer som skulle kunna släppas för alla människors bästa.

Det råder inga tvivel om att ni befinner er mitt uppe i stora förändringar och att människorna är redo att ta dessa steg som helt och hållet tar dem till Den Nya Tidsåldern och dess alla fördelar. Så känn er inte så frustrerade på grund av bristen på förändringar som skulle kunna förbättra er levnadsstandard, eftersom de helt enkelt väntar på det bästa tillfället att bli introducerade.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varenda själ har samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...