Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 11 mars, 2022

 

Det verkade som om inget kunde bli värre och då står ni plötsligt framför en stor konfrontation med potential att bli ett ödeläggande krig. Många har lämnat krigsområdet som växer medan världen ser på med oro. Det är en oprovocerad fientlighet men uttänkt av dem som hoppades tjäna på den. Som det ser ut når Putin sitt mål att få ta över Ukraina. De goda krafterna arbetar dock mot ett avslut som stoppar det förväntade resultatet. Så som händelserna spelas upp vet vi ännu inte hur det går, men det kan bli ganska annorlunda mot vad man väntar sig.

Responsen från hela världen har skapat en positiv energi som kanske ändå vänder vågen. Vi säger inte mer men uppmuntrar dem som arbetar för Ljuset, det är kraftfullt och fullt kapabel att komma med oväntade lösningar på problemet. Vi kan inte blanda oss i ert agerande, men kan uppmuntra er att ta en väg som ger ett tillfredsställande slut på saken. Vi vet att de med egenintresse i resultatet söker ett avslut som tjänar deras syften. Vi försöker att hjälpa er att få den mest tillfredsställande lösningen som hjälper alla inblandade. Det återstår att se om de med dolda motiv har förmågan att nå sina mål.

Var säkra på att vi kan ta det positiva från alla resultat så att de blir förmånliga i långa loppet. När allt kommer omkring kan vi se den större bilden och känner till det slut som är att föredra enligt planen för mänskligheten. Detta gupp på vägen behöver inte ha långvariga effekter när det gäller er och vi påverkar fortfarande de som arbetar med Ljuset så att de känner lugn inför resultatet. Större krafter än de på Jorden övervakar er utveckling och de har fortfarande stor påverkan på era aktiviteter. I verkligheten görs mycket mer för er än vad ni än kan tro, och det finns alltid sätt som gör att ni håller er på den avsedda vägen. Vi avslöjar mycket lite så att de Mörka hindras att blanda sig i era planer. Deras maktgrund är faktiskt inte så kapabel som den var förut och den blir hela tiden svagare.

Det är mycket begärt av er att ni ska lägga nuvarande händelser på Jorden bakom er, men era energier läggs bäst på att er framtidsplan lyckas. Folk från hela världen har blivit motiverade att delta i ett gott arbete som för er framåt, även om de nödvändigtvis inte känner till den större framtidsplanen för er. Detta är en speciell tid som ni har arbetat för i över hundratals liv och år och ni har rättmätigt fått möjligheten till Uppstigning för Människorasen. Oavsett hur svåra tider det kan bli så finns det alltid en lösning som återställer vägen ni behöver färdas för att hålla igång planen för er Uppstigning.

Undermedvetet vet ni att kriget mot de Mörka redan har vunnits, och det blir tydligt för alla som är av Ljuset. Försök att alltid se den större bilden och kom inte in på sidospår av små detaljer. Ljuset växer mycket snabbt och med det får de som arbetar emot det svårare att göra framsteg. Det är dock aldrig för sent att vända sig mot Ljuset och Gud välkomnar alla som bestämmer sig för att följa den vägen. Hela poängen med att ni har så många upplevelser i dualiteten är för att kunna skilja ut Ljusets väg och följa den mot er frälsning. En vacker värld väntar på er ankomst och ni har så mycket att kämpa för och lyftas upp ur de lägre vibrationerna en gång för all. Tiden är inne för att lägga alla tidigare liv bakom er och fokusera på den fantastiska framtid som väntar er.

Är det inte logiskt att ha haft många liv, troligtvis hundratals liv på Jorden och verkligen ett mångfald liv på andra ställen? Ni har kommit dit ni fått bäst möjlighet att förmera era erfarenheter och verkligen blivit en Utomjordisk varelse. När ni får full ihågkommelse av era tidigare liv blir ni en Mästare och kan sträcka ut en hand till dem som går i era fotspår, vilket är den vanliga vägen att gå framåt genom hela universum. När ni väl accepterar att ni är odödliga förklarar det mycket av er evolution, men det verkar inte vettigt om man bara har ett liv.

Livet är så mycket mer organiserat och målet är att hjälpa er att utvecklas och någon gång i framtiden återvända till GudsKällan. Det är dock inte slutet och ni kan då och då skickas ut igen för att få mer erfarenheter. Tänk på att det finns miljoners miljoner Galaxer som alla bebos av livsformer som har helt olika upplevelser. På er utvecklingsnivå är det omöjligt att föreställa sig den större bilden, men en dag kommer ni att veta vad allt handlar om och ni har så mycket att se fram emot.

Vi talar om upplevelser som kommer då ni stiger uppåt i vibrationer och var säkra på att när ni nu passerat markören, kommer ni inte att behöva återvända till de mörka rikena. Ni behöver faktiskt inte minnas sådana upplevelser, men värdet av dem följer med er till er nytta. Den största förändringen som ni säkert kommer att njuta av är att kunna tänka fram det ni behöver. Det betyder att ni blir en helt oberoende själ och är fri att resa vart ni önskar. Det är igen något i er framtid och det finns knappast ord för de under som väntar er och som nu är långt utöver er fantasi då det inte verkar finnas någon ände på universum och att det är fyllt av liv och aktivitet.

Det finns mycket lidande i världen nu men det har skapats av Människan, men man förstår ännu inte att ni gjort världen till vad den är idag. Ett stort antal människor vaknar upp till sanningen och vill inte bli utsatta för handlingarna av dem som inte kan se att Alla är En familj. Varför vill individer styra världen i stället för att skapa en som passar alla fol och ger dem ett lyckligt och fullödigt liv? Ni skall snart få se att folkets medvetande lyfter och de kommer att kräva att deras ledare arbetar för fred på Jorden.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...