Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 25 september, 2020

25 september 2020 Mike Quinsey

Som vi ofta förklarat kan vi inte blanda oss i era fria viljas val, men vi kan använda någon av de omständigheter som skapats av dem till er fördel, genom att vägleda er. Covid 19-viruset fortsätter att orsaka mycket bekymmer bland er, och tills ett botemedel blir tillgängligt kan ni inte på något sätt kontrollera det. Det betyder att tills det är utvecklat och blir tillgängligt, kommer ni inte att kunna undvika risken för en ny pandemi.

Så länge problemet kvarstår skapar det därför en tids-slinga, där mycket som annars normalt skulle ske är kvar i limbo, och livet fortsätter att vara långt ifrån normalt. Förändringarna är verkligen sådana att livet aldrig helt kan gå tillbaka till hur det var tidigare, och ni har blivit tvungna att göra ändringar för att låta livet fortsätta så nära normalt som möjligt. Sanningen är att LjusKrfterna har tagit detta tillfälle att flytta fram saker åt er, så att ni kan dra fördel av gynnsamma förändringar. Något som annars skulle ha tagit många år att introducera och hindrat er från att ha glädje av de framgångar som gjort livskvaliteten så mycket bättre och mera njutbar.

Det är på inget sätt en lätt tid att vara i på Jorden men i framtiden kommer ni att uppskatta att alla era besvär har varit väl värda den höjda livskvaliteten. Vi vet att många själar redan upplevt problem, men var säker på att före inkarneringen på Jorden så visste de om vilka svårigheter som de skulle behöva utstå. Till och med de som offrat sina liv var medvetna om hur det skulle gå till och accepterade villigt sin roll, ibland vetandes om att det var av karmiska orsaker.

Att ha gott om tid för att igen få tillgång till era livserfarenheter och slå fast vad ni behöver se till för de sista åren, är viktigt så att ni ska kunna dra upp planen för livet framöver. Ni har förstås er livsplan med er, men som vi ofta nämnt, så har omständigheterna ändrats och ni kan nu besluta om vad ni önskar uppleva de kommande åren. Sätt upp ett mål för er och tänk på, att till skillnad från tidigare inkarnationer, så behöver ni inte ha en stel och bindande plan.

Om ni bara visste hur hårt ni har arbetat för att nå denna punkt i er evolution, skulle ni fira vad ni åstadkommit. Ni tog er an en utmaning som få själar skulle ha accepterat, med fullt förtroende för era förmågor att nå framgång oavsett alla de utmaningar som ni skulle få stå inför. Nu kan ni få er belöning för vad ni åstadkommit och när dammet lagt sig, så att säga, kommer er framtid att bli klarare och mycket lättare. Ni kommer att uppleva några dramatiska förändringar och hur snabbt ni kan anpassa er till dem, kommer delvis att avgöra tidsfaktorn. Ni har redan börjat se förändringar som kommer att påverka era liv på sätt som ni inte hade kunnat föreställa er i början på detta århundrade. Till exempel kommer ert beroende av fossila bränslen att så småningom ändras, vilket får långtgående konsekvenser och vara välkommet.

Någonstans bland alla förändringar som sker, händer ert första öppna möte med er utomjordiska familj. Det är verkligen spännande tider framöver, men som Mänsklig Ras behöver ni först lägga undan era små skärmytslingar och leva i fred och harmoni. Det låter som en svår uppgift, med tanke på att ni är benägna att slåss med varandra, men med hjälp av de högre vibrationerna ligger en mer fredlig tid franför er. Er nuvarande situation kräver samarbete för att få slut på era problem och ni kommer att förstå att den enda vägen framåt är genom att arbeta tillsammans.

Som multinationella människor inser ni långsamt men säkert att ni är En Ras som gör erfarenheter i enlighet med era behov och er tro, och skillnaderna borde hyllas. De visar på en annan syn på livet, som läggs till den stora expansion och variation av livet, vilket ger andra en möjlighet att lära av sådana erfarenheter. Människor tenderar att ogilla olikheter och ser dem som utmaningar mot deras egna, men de accepteras långsamt och integreras i varandras liv.

Ni är viljestarka och har mycket erfarenhet bakom er som gör att ni övervinner vilka hinder som än finns på er väg mot en perfekt avslutning. Kom tillsammans som en fredlig styrka för förbättringar åt Mänskligheten och för Jordens bästa, det betyder samarbete och att dela med sig av världens överflöd så att ingen ska sakna tak över sitt huvud eller tillräckligt med mat för att leva hälsosamt. Det kan göras och det görs när regeringar i världen accepterar att alla personer har rätt till ett tillfredsställande och lyckligt liv. Så mycket sorg och elände orsakas av dessa som avvisar skillnaderna gentemot dem, i stället för att se att genom att lägga dem till sina liv, skapar de möjligheter som är en tillgång för andra.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...