Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 9 augusti 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 9 augusti 2019

Per Staffan 10 augusti 2019

Mike Quinsey (channeled information)

9 augusti 2019. Mike Quinsey.

Har du någonsin undrat om dina tidigare liv och för hur länge sedan det hela började för dig? Ja, följande utdrag från ett Kryon-meddelande kan ge något av svaren. Bekvämligheten med att veta att ni är odödliga och har lämnat de gamla vägarna bakom er och har allt som är stort och vackert framför er. Det finns en plan för Mänskligheten och ni kommer att bereda vägen, så det är viktigt att ni bara projicerar tankar som är rena och med den högsta vibrationen. Det förflutna kommer att bli mera en droppe i oceanen av upplevelser, medan allt ni kan önska er manifesteras under tiden. Låt tvivel och rädsla vara kvar i det förflutna där de hör hemma och bada dig själv i den kärlek som väntar dig.

KRYON, STORT ÅR, 2019.

Ni är Skaparens frön och även om ni kan förstå detta till en del med er personlighet idag, säger jag att ni kan vara allt. Om du kunde titta på dig själv och förstå att du inte bara är värdig, du står över allt, allt detta. Oavsett vad du tror att morgondagen rymmer kan du sväva över det. Var och en av er, inklusive din partner, kommer att ta ett sista andetag en dag och människor fruktar det sista andetaget. Jag vill att du ska sväva över detta eftersom det inte är ditt sista andetag, det är bara det sista i den kroppen och du återvänder föryngrad och ung, livfull och redo att gå igång, och jag säger igen att detta kommer att vara första gången du föryngrar dig som en mänsklig Varelse i en helt ny energi, och du kommer att komma ihåg saker som du aldrig visste vid den här tiden. Döden kommer inte att ha någon udd alls utom för de människor du lämnar efter dig, och till och med de kommer att ha en förnyad uppfattning om vad det betyder, för ni kan sväva över den.

Ni var här innan Jorden skapades. De miljontals år som det tog er att utvecklas var här, tiden var inte tid och vissa skulle säga, nå, vad gjorde jag, och jag skulle berätta det för er, kära mänskliga Varelser. Det är en sådan mänsklig fråga – det finns inget att göra när ni är på andra sidan, det finns bara kärlek, det finns bara det vackra att finnas till, och det finns ingen tid, för det finns ingen vila, det finns ingen aktivitet, det finns inga cykler av någonting, det är bara renheten av att finnas till. Jag kan inte förklara det men ni har varit där, och det är en del av minnet. Jag ber er vara och göra bara lite – då kommer ni att sväva över allt som ni är idag. Några av er har faktiskt sagt att de kan känna kamratskapet, familjen, värmen och godheten, det finns så många Ljusarbetare som inte är varma och goda och jag vill prata med dem nu. Ni kan sväva över det och låta det ”varma och goda” komma från oss. Förlita er inte på andra mänskliga varelser för att ge er känslan av balans, gå in och hitta oss, Guds familj, ni är aldrig ensamma. Ni kan vara annorlunda eftersom ni höjde er över allting i motsats till verkligheten av frustration och tårar.

SLUT PÅ UTDRAG.

Var medveten om vad som händer på Jorden, men som observatör och låt dig inte dras in i argument om framtiden, den är ljus och du kommer att lyftas upp när vibrationerna fortsätter att öka. Det råder ingen tvekan om förändringarna som kommer och ni kommer att gå igenom två korta cykler, en varm och sedan en kall cykel, allt en del av rensningen av Jorden som är normal efter att en Solcykel har slutförts. Du kommer aldrig att behöva gå igenom de lägre vibrationerna igen, och du har framträtt som en större och klokare själ, avsedd att fylla en roll som lärare för en annan grupp som följer i dina fotspår. Plejaderna är ett perfekt exempel och du kommer att följa deras fotspår och dra nytta av deras vägledning. Inte en enda själ lämnas ensam för att undra hur man ska gå vidare och all hjälp ges på begäran.

Det råder ingen tvekan om att framtiden har många välkomna överraskningar för er som är resultatet av att ni har passerat markören. Ni har bevisat att ni är redo att stiga upp och att ni nu är på en annan väg och har lämnat alla gamla vägar bakom er. Naturligtvis fastnar vissa själar fortfarande i vad de är vana vid och känner till och söker inte förändringar utan avvisar dem istället. Det betyder att efter att ha fattat det beslutet kommer det att respekteras och de kommer att fortsätta uppleva i de lägre vibrationerna. Var säkra på att de fortfarande kommer att ges alla möjligheter att utvecklas, och deras öde är att stiga upp när de får en ny möjlighet.

Livet på Jorden kan verka för er som att ni inte är fria själar att bestämma er egen framtid, men ändå är ni det eftersom även om den hjälp och de råd som ges inte är påtvingade er. Inse att det är du som fattar de beslut som påverkar din omedelbara framtid, men förstå att ni har kommit överens om en livsplan innan ni inkarnerade. Så du får vägledning att göra det mesta av dina erfarenheter så att du inte nödvändigtvis kommer att behöva gå igenom samma upplevelser i din nästa inkarnation.

I verkligheten finns det inget som du inte kan göra, men det är beroende av din ”programmering” så att du i vilken livstid som helst har alla attribut som behövs för att det skall bli en framgång. Dina guider känner till din livsplan och kommer att göra allt för att hjälpa dig genom den. Naturligtvis som en fri själ kan du ändra kurs, men frågan skulle vara om du genom att göra det skulle vinna eller förlora framsteg. Genom att förlora dem kan du få karma och måste möta samma problem igen.

Ni kanske har lagt märke till hur New Age redan börjar avslöja nya framsteg som påskyndar utvecklingen av den Mänskliga Rasen, och så kommer det att fortsätta. Ni har under allt för lång tid nekats möjligheter att gå in i New Age, men inte så länge till, eftersom nya uppfinningar dyker upp som kommer att förbättra er livskvalitet. Många håller på att offentliggöras emedan de tidigare medvetet har hållits tillbaka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...