Mike Quinsey-Kanaliserar sitt Högre-Jag 28 januari 2022

 

 

Mike Quinsey-Kanaliserar sitt Högre-Jag 28 januari 2022

 

Alla händelser på Jorden verkar ta fart och inte minst slutet på pandemin. Hittills har det varit en stor inlärningskurva för mänskligheten. Ovälkommen av många som har lidit på grund av de förändringar det har tvingat på deras liv. Ändå har en del redan uppskattats på grund av det ljus som det har kastats på gamla problem. Med tiden i dina händer har du kunnat ifrågasätta motivet för vissa metoder som nu verkar föråldrade. Som en konsekvens återgår du till det du kallar det normala livet men avbryter det som inte längre verkligen tjänar dina behov. Du hoppar över tid som annars skulle ha spenderats på gamla föråldrade idéer när många länge hade tjänat sitt användbara syfte.

Ändå går tiden nu så fort att även de senaste förändringarna snart kommer att passeras av mer avancerade koncept. Redan har nya uppfinningar som först visualiserades ganska nyligen måst ge vika för nya idéer som nu finns på ritbordet. Vi kommer att ta åt oss äran för mycket som visualiseras, eftersom vi överskuggar de som är kapabla att översätta dem till saker som kan användas av er. Många av idéerna är arbetsbesparing och användning av ren energi. Sakta men säkert går ni bort från metoder som orsakar föroreningar när ni nu inser behovet av ren luft för en hälsosam överlevnad. Användningen av kol försvinner mycket snabbt eftersom ett rent alternativ hittats. Era kraftverk har varit några av de värsta förorenarna.

Värme kan utvinnas från Jorden och metoderna för att göra detta är redan kända. Men ni accepterar inte lätt förändring men den måste komma förr eller senare. Sättet man producerar energi på är dyrt och riktigt gammaldags om man ser till konceptet som används. Var säker på att de kommande generationerna är fulla av idéer för att hantera gamla problem och ingenting kommer att hindra dem från att förverkligas. Ni har många unga människor som nu är redo att kliva fram och omsätta sina idéer i praktiken. De har inkarnerat speciellt för att påskynda era framsteg och deras talanger kommer inte att förnekas.

En dag kommer ni att se tillbaka på den här tidsperioden och beundra sanningshalten hos de som hade den kunskap som behövdes för att föra mänskligheten in i New Age. Under tiden fortsätter de själar som har höjt sina vibrationer att stiga upp och ser ut att kunna uppnå sin Uppstigning. I något framtida skede kommer de att bli allvetande och använda sin kunskap för att hjälpa andra att också utvecklas. I själva verket när du stiger upp blir önskan att hjälpa andra väldigt stark genom din kärlek och medkänsla för de själar som vaknar. Det är insikten om att Allt Är Ett som skapar dessa känslor av vänlighet mot alla själar.

Förhoppningsvis kan ni nu förstå varför vi har varit eftertryckliga när vi säger att det gamla inte längre tjänar er, och er betoning bör vara på allt som skapar er väg till de högre världarna. Försök att inte se tillbaka och behåll din visualisering på den idealiska framtid som du förväntar dig. Skönheten och harmonin i det är svårt att sätta ord på, men det kommer att hålla dig förtrollad och känna dig som himlen. Från din nuvarande nivå till den högsta är en härlig upplevelse som du aldrig kommer att glömma. Ja, det är en lång väg kvar men din vision kommer att förbereda dig för det oundvikliga.

Under tiden kan du hjälpa andra att förstå vad framtiden har att erbjuda för dem som fortsätter att utvecklas. Vad du än tidigare har visualiserat kommer knappast att kunna jämföras med verkligheten som väntar dig och är din belöning för din beslutsamhet att följa din väg hela vägen till Uppstigning. Som alltid finns det hjälp om du skulle behöva det eftersom dina guider kommer att ha blivit mer aktiva å dina vägnar. Du kan verkligen inte gå fel om du håller ögonen på ditt mål. Det kommer att hända mycket för att hålla er sysselsatta härifrån, eftersom saker och ting har börjat lugna sig trots det yttre. Moder Jord är ett undantag när hon går igenom sina egna behov för att förbereda planeten för Uppstigning.

Livet kan vara så upprörande ibland när du inte kan se vart det är på väg och det överallt runtomkring verkar vara så oroligt. Men ur förvirringen kommer det gradvis att bli uppenbart att det finns en plan och att färdplanen har lagts ut. Det kan vara för stort för er att förstå men det finns en känsla av riktning när framsteg görs. Ett säkert tecken på framsteg kommer att vara när länder börjar bindas samman i ömsesidig vänskap, och om ni tittar noga är tecknen redan där.

Ni kommer gradvis att se frånfället av ledare som är bara för sig själva, eftersom folket kommer att tvinga bort dem. Generellt finns det ett lyft som ger ett mer fredligt förhållningssätt till livet, och en samling av de som inser att samarbete är ett mycket bättre sätt att göra framsteg mot en fredlig värld. Det är ert öde och det beror på era ledare när det händer, vilka kommer att behöva underteckna pakter för att förstöra alla kärnvapen. Låter omöjligt men med en upplyftning i era vibrationer är det oundvikligt. Det måste komma och mycket snart till lättnad för miljontals själar som är redo att leva i fred för evigt.

Ju fler av er som sänder ut tankar om världsfred desto mer påskyndar ni dess ankomst och det kan inte ignoreras. Ni skulle bli förvånade över hur mycket inflytande era tankar kan ha på befolkningen. Er enda svårighet är att få tillräckligt många människor att projicera harmoniska tankar som har kraft att åstadkomma förändring. Ni kan se hur de mörka manipulerar saker för att orsaka kaos och ställer ett land mot ett annat så att världsfred är omöjlig att uppnå. Men, givet tid kommer det att förändras och vibrationerna kommer att vara bortom möjligheten för de mörka att störa dem.

Folk har talat om Tredje Världskriget som det kalla kriget som har plågat denna planet i många år. Det ses som de Mörka mot Ljuset och är verkligen korrekt som er historia kommer att visa. Fram till helt nyligen var mörka lyckosamma med sin plan för världsherravälde, men Alliansen kontrollerade och hindrade dem från att uppnå sitt mål. De Mörka är på reträtt men som ett sårat djur kämpar de in i det sista. Nu kan de bara förlänga tiden det tar att helt besegra dem och när freden ska återvända till Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

 

Mike Quinsey.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...